Pomozte dobré věci! Staronový kulturní stánek přinese nevšední zážitky a vy se můžete podílet na jejich realizaci!

Vážení příznivci galerie,

po intenzivním a dlouhém hledání se nám podařilo najít nové působiště na Praze 1 ve Školské ulici.

Leica Gallery Prague, o.p.s. bude po opravě a zařízení těchto prostor od května 2008 prezentovat publiku výrazné české a mezinárodní fotografy.
Vedle výstav, přednášek a doprovodných projektů bude pro návštěvníky k dispozici knihkupectví s fotografickými publikacemi spojené s kavárnou, ve které si každý bude moci knihy pohodlně při kávě prohlédnout. Více informací najdete na www.lgp.cz.

Leica Gallery Prague je nezisková organizace. Veškeré příjmy ze vstupného a z doplňkové činnosti plynou do pořádání výstav a doprovodných projektů.
Ztráta prostor na Pražském hradě, kde jsme nenávratně investovali vysoké částky, a finančně náročný projekt Galerie ve vlaku, který jsme provozovali v posledních třech letech, nás velmi vyčerpaly.

Nová galerie vyžaduje nákladnou rekonstrukci a řádné vybavení, což nejsme schopni bez pomoci z venčí uskutečnit.

Proto si dovolujeme obrátit se na všechny naše příznivce a sponzory s prosbou o finanční příspěvek na „znovuvzkříšení“ galerie. Oslovujeme také fotografy, kteří, pokud nemohou pomoci ani malou částkou, mohou přispět svým dílem, které by mohla galerie zhodnotit.

Pokud chcete poskytnout libovolnou částku, můžete zaslat finanční dar na účet galerie u GE Money Bank
číslo účtu: 162513765/0600
Variabilní symbol 01042008

Na požádání Vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně (za dary nad 1000 Kč jej vystavíme automaticky pokud nám sdělíte v komentáři převodu svoji adresu).

Firmy mohou obdržet smlouvu o reklamě.

Za pomoc Vám budeme vděčni,

s pozdravem a přáním hezkého dne


Jana Bömerová
Ředitelka galerie

Reklama