Lidé, kteří ukončili vysokou školu, občas neví, jak je to s platbou pojistného na sociální zabezpečení.

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení, nás informovala, že po ukončení vysoké školy mohou nastat tyto modelové situace.


Vysokoškolák ukončí studium a

   •  nastupuje do zaměstnání – Do nástupu do zaměstnání není absolvent účasten ani důchodového, ani nemocenského pojištění. Náhradní dobou pojištění je však ještě kalendářní měsíc, v němž ukončil studium na vysoké škole, a rovněž kalendářní měsíc následující, pokud po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Od nástupu do zaměstnání si absolvent pojistné hradí, a spolu s ním i firma, jako u ostatních zaměstnanců.

   •  bude registrován na úřadu práce, dokud nenajde zaměstnání – Pojistné se neplatí, protože nevzniká účast na nemocenském ani důchodovém pojištění. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je také náhradní dobou pojištění.

   •  odchází studovat na další vysokou školu – Účast na nemocenském pojištění takovému absolventovi vysoké školy sice vzniká, ale pojistné nehradí nikdo. Jak je uvedeno výše: Doba studia se považuje za náhradní dobu pojištění, ale po 18. roce věku se pro účely důchodového pojištění započítává pouze 6 let studia. Pokud někdo studuje déle, může si hradit dobrovolné důchodové pojištění. To je v letošním roce 2 800 Kč měsíčně.

   •  odchází studovat na vyšší odbornou školu či jiný typ školy nebo učiliště popř. do zahraničí – viz předchozí.

Informujte se také:
Sociální pojištění po maturitě

Reklama