Lidé, kteří ukončili střední školu a mají prázdniny, často neví, jak je to s platbou pojistného na sociální zabezpečení.

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení, nás informovala, že po ukončení střední školy mohou nastat v zásadě tyto tři modelové situace.

Středoškolák ukončí studium a

   • nastupuje do zaměstnání – Od nástupu do zaměstnání hradí pojistné zaměstnavatel. Firma ho platí za sebe a rovněž ho strhává z platu zaměstnance a odvádí ho příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Pokud absolvent střední školy nastoupí do zaměstnání až po prázdninách, považují se tyto prázdniny za tzv. náhradní dobu pojištění.

   • bude registrován na úřadu práce, dokud nenajde zaměstnání – Takový absolvent pojistné neplatí, protože mu nevzniká účast na nemocenském ani důchodovém pojištění. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je také náhradní dobou pojištění.

   • odchází studovat na vysokou, vyšší odbornou či jiný typ školy (učiliště, škola v zahraničí...) – Školní prázdniny po skončení studia do nástupu na jinou školu se rovněž považují za náhradní dobu pojištění.


Reklama