Byla to víc než láska syna k matce. Miloval ji. A to tak, jak miluje muž ženu. Jeho vášeň hraničila s posedlostí. Maminka, která ho učila prvním krůčkům, která byla prvním slovíčkem jeho slovní zásoby, byla také hlavní postavou sexuálních představ. Později jeho láska nabyla i fyzické podoby. Ukájel se, zatímco hlavní hrdinkou jeho sexuálních představ byla právě jeho rodička.
Řeč je o netvorovi s Amstettenu, Josefu Fritzlovi, který byl 27. dubna 2008 odhalen jako incestní otec-věznitel s Oidipovským komplexem. Ten byl zřejmě i příčinou jeho hrůzného jednání.

Psychologové a sexuologové se víceméně shodují v tom, že je matka sexuální objekt prakticky každého kluka v raném dětství. To se však později vstřebá do kvalitativně jiného pohledu na matku. Pokud tedy dítě netrpí Oidipovským komplexem, jenž se postupem času v lepším případě mění na mamánkovství, v tom extrémně horším ve Fritzlovo jednání.

„Láska chlapce k matce zahrnuje přání tělesného kontaktu, zvědavost na nahé tělo, nevědomé incestní přání, otec je přitom chápán jako rival, to je onen Oidipovský komplex. Za normálních okolností strach z potrestání vede chlapce k potlačení sexuálních přání vůči matce a k identifikaci s otcem – agresorem, která s sebou přináší i všechny atributy otce – a tedy i jeho moc. Tím je Oidipovský komplex rozřešen a chlapec přebírá mužskou roli,“ tak fenomén popsal už v roce 1916 kontroverzní, ale zároveň respektovaný psychoanalytik Sigmund Freud.

Tatáž situace u dívky se nazývá Elektřin komplex. Má to ten samý průběh. Incestní přání je však vůči otci a rivala vidí v matce, rozřešení je v identifikaci s matkou.

Freud Oidipovský komplex považoval za jádro neuróz. „Neurotikům se úloha oprostit se od rodičů nepodaří vůbec, syn zůstane na celý život podřízen autoritě otcově a není s to přenést svoje libido z matky na cizí sexuální objekt. Totéž v opačné kombinaci se může stát údělem dcery,” řekl.

Komplex získal název díky legendě z antického Řecka, v níž si Oidipus vezme vlastní matku. Ani jeden o jejich příbuzenském stavu zpočátku neví. Před svatbou navíc zabije svého otce Láia.

Freud o postižení
„Malinký muž chce mít matku sám pro sebe, přítomnost otcovu přítomnost pociťuje jako rušivý fakt, nelibě nese, když si otec dovoluje vůči matce nějaké něžnosti a dává najevo spokojenost, když otec odcestuje nebo je nepřítomen. Často dává svým citům i přímý výraz slovy, slibuje matce, že se s ní ožení. Erotická povaha této vazby na matku je zřejmá, jestliže hošík ve vztahu k matce dává najevo zcela nezahalenou sexuální zvědavost, požaduje-li, aby u ní mohl v noci spát, chce-li být mermomocí přítomen při jejím mytí a oblékání nebo dokonce pokouší-li se ji svést, jak to matka nejednou konstatuje a se smíchem o tom vypráví. U malého děvčátka se utváří s nutnými obměnami zcela obdobný vztah. Něžná náklonnost k otci, potřeba odstranit matku jako přebytečnou a zaujmout její místo, a koketérie pracující už se všemi prostředky pozdějšího ženství vytvářejí právě u malého děvčátka rozkošný obrázek, pro který zapomínáme na vážnost a případné těžké důsledky této infantilní situace.”

Pro případ není třeba chodit do Rakouska. Mediálně proslul také případ muže (36) z Brna. Ten se stal pro svoji ovdovělou matku (55) noční můrou, když jejím dvěma přítelům znemožňoval setkávání se s přítelkyní. Posílal jim výhružné sms, vzkazoval smyšlené zprávy. Naštěstí to nepřerostlo v extrém, jako v případě tisíců českých mužů, kteří trpí Oidipovským komplexem. Ti se spíše zařazují mezi podivíny, neurotiky...

Máte ve svém okolí někoho s Oidipovským komplexem?