Z hledání nevěsty se vrátil ženich s tchánem až po třech hodinách a v pěkné parádě. Další historku k dnešnímu tématu zaslala čtenářka Sisinapipi...

Příspěvků dnes mnoho nechodí, ale o to jsou pikantnější. Namísto hledání nevěsty se ženich s tchánem pěkně nametli – více v příspěvku čtenářky Sisinapipi...


Dobrý den.

Na jeden svatební únos nezapomenu nikdy:))) Jeden krásný sobotní den se vdávala moje kamarádka. Obřad krásný, hudba skvěle vybraná. Po oddání jsme se všichni odebrali do jedné restaurace. Sváteční oběd jsme si všichni vychutnali. Ale po obědě jsme si všimli, že nám chybí nevěsta a ještě pár mužskéjch. Hned nám to bylo jasné, ženich se vydal ještě s tchánem na pátračku. Utekli 3 hodiny než se vrátili a třešničkou na dortu bylo to, že byly všichni už v pěkné parádě. Zašili se v jedné hospůdce a trvalo než je našli a to si dávali smskami přihořívá, samá voda. Jim to asi připadalo jako sranda ale my zbylí jsme se tedy moc nesmáli.

Sisinapipi

Pozn. red. Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 14. 5. 2013: Svatební únosy

Toto téma může mít hned několik rozměrů, napište svůj příspěvek buď formou příběhu...

  • … o tom, jak jste prožívala váš svatební únos.
  • … o tom, jak jste se účastnila, nebo dokonce organizovala svatební únos a jak to dopadlo.

Anebo formou úvahy nad tímto prvkem svatebních oslav.

Své příspěvky posílejte nejpozději 14. 5. 2013 do 15.00 hodin na e-mailovou adresu redakce (viz níže). Váš text ať je dlouhý alespoň jako dva tyto odstavce, tedy chcete-li mít věší šanci na uveřejnění a vlastně i na dárek, který získá jedna z publikovaných přispěvatelek. Tím dárkem je tentokrát sedm vybraných dévédéček z cvičební edice Hanky Kynychové HEJBEJSE.

hejbejse

Reklama