Od nynějška si budete muset dávat větší pozor, abyste navěky neskončili v plamenech pekelných. V Římě se totiž rozhodlo o rozšíření seznamu smrtelných hříchů.

Smrtelné hříchy jsou takové, proti kterým nepomůže než svátost zpovědní. Žádný jiný fígl vás trestu nezbaví. Ve Vatikánu mají speciální oddělení, které se zabývá hříchem a odpuštěním. A to právě pod vedením Monsignora Girottiho uznalo stávající Desatero za nepoplatné době a rozhodlo o nárůstu skutků, které vás zavedou přímo do pekla.

 

Stávající Desatero přikázání, které bylo zjeveno Mojžíšovi v hořícím keři na Sinaji, zní takto:


Rembrandtův Mojžíš s deskami Zákona
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

5. Nezabiješ.

6. Nesesmilníš.

7. Nepokradeš.

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

9. Nepožádáš manželku bližního svého.

10. Aniž požádáš statku jeho.

 


Proviníte-li se proti uvedeným přikázáním, musíte přijmout rozhřešení z rukou kněze, aby vás po smrti hřích netížil. Girottiho úřad rozšířil seznam skutků, se kterými musíte za farářem jít, o tyto:

 

1. Genetické pokusy.

2. Znečišťování životního prostředí.

3. Společenská nespravedlnost.

4. Požívání drog.

5. Nadměrné bohatství.

 

Uvidíme, zda se patnáctero ujme mezi věřícími, ale je jasné, že kontroverzi se v katolické církvi meze nekladou.


Jak se vám zamlouvají nové smrtelné hříchy? Jste nadměrně bohatí nebo znečišťujete životní prostředí? Je aktivita vatikánského úřadu smysluplná?

Reklama