Možná jste na upoutávku a na tento velmi smutný příběh narazili v tisku, já dnes na svém FB profilu:

Meriam je v 8. měsíci těhotenství a má 20-měsíčního chlapečka. Ten s ní ale nyní čeká v cele smrti - Meriam je totiž odsouzená ke 100 ranám bičem a pověšení. Její provinění? Provdala se za křesťana, čímž se podle súdánských zákonů dopustila cizoložství, a hlavně se odmítla vzdát své víry. Pomozte nám to šílenství zastavit a uchránit Meriam a její nenarozené dítě před popravou! Podepisujte prosím petici na http://www.amnesty.cz/pripady/pripad/sudan-trest-smrti a sdílejte ji. Děkujeme.

Rozklikla jsem si tedy více informací, zde je text:

Meriam Yehya Ibrahimovou odsoudili k trestu smrti oběšením za údajné „odpadlictví od víry“ a ke 100 ranám bičem za „cizoložství“. Súdánka je v osmém měsíci těhotenství a ve vazbě je držena spolu se svým 20měsíčním synem. Rozsudek smrti nad ní vynesl soud v hlavním súdánském městě Chartúmu 15. května 2014, protože se odmítla vzdát své víry. Soud jí poté, co byla 11. května shledána vinnou z „cizoložství“ a „odpadlictví od víry“, dal tři dny na to, aby se zřekla svého náboženského přesvědčení. To ale mladá žena neudělala. Meriam byla k smrti oběšením odsouzena na základě paragrafu 126 súdánského trestního zákona za „odpadlictví od víry“, a ke 100 ranám bičem podle paragrafu 146 za „cizoložství“. Amnesty International ji považuje za vězeňkyni svědomí, nespravedlivě odsouzenou pouze za uplatňování práva na svobodu náboženského přesvědčení.

Meriam Yehya Ibrahimová byla zadržena a obviněna z „cizoložství“ v srpnu 2013 poté, co jeden člen rodiny údajně prohlásil, že se žena svým sňatkem s jihosúdánským křesťanským mužem dopouští cizoložství. Podle práva šaría, které je v Súdánu uplatňováno, se muslimská žena nesmí provdat za nemuslimského muže a na každé takové manželství je nahlíženo jako na „cizioložství“. Soud obvinění rozšířil o „odpadlictví od víry“ v únoru 2014, když Meriam uvedla, že je křesťanka a ne muslimka. Podle toho, co řekla, byla vychovávána jako ortodoxní křesťanka podle matčiny víry, jelikož její muslimský otec s nimi během jejího dětství nežil.

Súdánský trestní zákon v sobě formálně zahrnuje právo šaría, což se týká i paragrafu 126, který říká: „(1) Ten, kdo propaguje zřeknutí se islámu nebo se ho veřejně zřekne jednoznačnými slovy nebo činem, je považován za pachatele Riddahu (apostáze). (2) Ten, kdo se dopustí apostáze, bude požádán o pokání ve lhůtě určené soudem, a pokud setrvá ve svém odpadlictví a nekonvertuje zpět, bude odsouzen k smrti. (3) Od trestu za apostázi bude upuštěno, pokud se odpadlík před popravou své apostáze zřekne.“ Paragraf 146, řešící „cizoložství“, uvádí, že: „(1) Ten, kdo se dopustí činu cizoložství, bude potrestán a) popravou ukamenováním, pokud se činu dopustí v manželství; b) stovkou ran bičem, pokud pachatel činu není vázán manželstvím.“ Od roku 1991, kdy byl tento trestní kodex uzákoněn, není znám žádný případ člověka popraveného za „odpadlictví od víry“, ale stíhání mnoha obviněných bylo zastaveno nebo byl rozsudek zrušen poté, co se vzdali své víry.

Minulý týden jsme se zabývali tématem křtů a v diskusi zaznělo mnoho názorů spojených s vírou. Křtít, nekřtít, každý má právo se rozhodnout sám, jak to bude jako dospělý cítit. I to, zda chce být věřící či nechce. Jsou ale země, kde je ateismus nulový, dokonce není legální. Každý musí být vyznavačem určité víry. A ta sebou nese nejen povznesení ducha, ale také tvdrá pravidla, které musí věřící dodržovat.  

Zde na základě tohoto šokujícího příběhu ze světa víry se setkáváme s tvrdým a fatálním popřením vlastní volby názoru, cítění. Možnosti osobní volby změny.  Co si o tom myslíte?

Myslíte si, že celosvětový odpor proti rozsudku může změnit verdikt?

Ještě link http://www.amnesty.cz/pripady/pripad/sudan-trest-smrti

 

Reklama