Jsou mnohem starší, než se předpokládalo, a jejich význam známe jen z části. Přesto jsou magické desky s nápisy, zvanými palindromy, poslední dobou velice moderní. Mnoho lidí ale netuší, co přesně nosí, a vlastně jim to ani nemůže nikdo do detailu vysvětlit...

ESAUE

Poprvé se objevil na hliněné destičce objevené v Izraeli. Napsán do čtverce pochází tento magický nápis z 6.století po Kristu. Dlouho, prakticky až do středověku se nevědělo, k čemu sloužil. Teprve překladem kabalistických knih a podrobným zkoumáním majitelů sbírek starých textů můžeme tušit, k čemu tento amulet patrně lidé používali.

Jde o jakousi smlouvu s osudem.

Věc, která má plnit člověku přání. Onen osud tady ale může zastupovat vskutku jakákoli energie, neb k vytvoření magického nápisu, jež se pak nosí smotaný a uschovaný například ve skleněné baňce na krku, provází velice specifický rituál. A ten, alespoň z mého pohledu, asi rozhodně nebude na hraní.

Je třeba tento magický čtverec vytvořit krví z levého malíčku na pergamen v případě, že naše přání má být orientováno na vztahy.

Na hmotné věci se pak užívá krev z pravého prostředníku, nebo podle některých jiných záznamů středu pravé dlaně.

Osobně tento rituál nedoporučuji, neb cokoli napsané krví v sobě nese model krvavé oběti a sílu takové věci nelze spolehlivě odhadnout.

Přesto je velmi zarážející, že amulet v podobě destičky, s prapodivným vysvětlením, že jde o amulet štěstí, můžete například objednat přes internet. Nevím, zda prodejce tuší, že jde o věc starou X století a nikdo dodnes neví, co dohromady písmena čtená ze vše stran posílají nositeli za energii.

E  S  A  U  E
S                S
A                A
U               U
E  S  A  U  E

SATOR, OPERA

Tento magický čtverec je ještě možná zajímavější, i když poněkud lépe probádaný. Vědce přitahuje po celá staletí. Jeho první exemplář byl nalezen při vykopávkách v Pompejích. Známe ho ale rovněž s Egyptských vykopávek, ze starého Říma a dokonce z Afriky.

Latinská slova SATOR a OPERA lze číst oběma směry, přičemž z jakéhokoli směru stále mají význam. A pokžadé jiný. Tedy i ROTAS a AREPO. Pokaždé jde o významově důležitý termíny, o které se ale stále vědecká obec pře.

d

Jeho využití bylo zrcadlové a základem je vzniklé slovo TENET, které tvoří ve slovech kříž a znamená začátek i konec všech věcí.

Ale když si uvědomíme, že je identický z obou stran, pak nás to vede také k „žádný konec“, „nekonečno“, a rovněž k již diskutovanému modelu „JAK NAHOŘE, TAK DOLE“, protože: „Jak zleva, tak zprava, jak shora, tak zdola.“

Nápis v podobě čtverce nalezneme na mnoha prastarých domech a nejinak tomu bylo i v Pompejích.

Překladem některých slov došli vědci k tomu, že vlastně souvisí s hmotou, štěstím a úrodou, pokrmy, zdravím a podobně. „Rozsévat zrno z vozu, starat se o kola, žít.“


Stejný čtverec se používal také v jeho číselné podobě, protože v Kabale má každé písmeno svou číselnou hodnotu.

Tady je to je to ještě složitější.

Čtverec tvoří všechna celá čísla od 1 do 25. V jeho středu se zobrazuje číslo 13, a součet jednotlivých horizontálních řádků, ale také vertikálně nebo diagonálně dává vždy výsledek 65.

Čtverec se celkově soustředí na čísla 13, 26 a 65, které jsou vlastně znaky pro slova Pán, Bůh nebo slovo fakt.

  • Součet 65 pak odpovídá slovu „Adonai“,
  • součet 26 jméno „Jahve“,
  • a součet 13 slovu „AHOD“.

fV zásadě by mělo jít o jméno Boží vyslovované a významově překračující asi 70 různých vysvětlení a zvolání, což by vydalo na knihu, ne na článek.

Navíc se ještě dodnes pořádně neví, který z předpokladů je ten pravý a správný, čili se nelze úplně přiklonit vlastně k žádnému.

Jediné, co lze s jistotou říci, je, že pro naše předky napříč státy měl obrovský význam a kdo ví, k čemu všemu sloužil.


Tak trochu se ale nabízí, že ČTVEREC SATOR, by měl mít na každý pád účel ochranný, pokud si uvědomíme, že nechyběl prakticky na žádném obytném domě, nebo důležitě stavbě.

Jako amulet ho můžete zkusit, ale na vlastní riziko. Jednou jsem ho viděla obrovský provedený v černém dřevě v jedné restauraci na hranicích v Belgii. Bylo to působivé.

Zeptala jsem se paní, která nás obsluhovala, copak to tam mají a proč. A ona pravila, že to pan majitel,a že je to pro štěstí. Zeptala jsem se, jestli jim nápis štěstí přináší.

Pravila: „Ano, je to velmi silný nositel úspěchu a prosperity.“

Tak je to na vás.

Reklama