Na území České republiky můžeme najít asi 1600 kamenných památníků ve tvaru kříže s vyrytými nápisy, letopočty a vyobrazenými předměty. Původ těchto křížů není zcela objasněn, existuje více teorií, k čemu mohly tyto kamenné památníky sloužit.

Kříže jsou vysekány vždy z jednoho kusu kamene. Někdy jde jen o lehce opracovaný kámen do tvaru kříže, jindy má téměř dokonalý tvar dokladující zručnost jeho tvůrce.

Mohlo se jednat o hraniční kameny, některé kříže prý značily cesty, některé byly výstražnými znameními, který měla varovat před nečestným činem nebo upozorňovala kupce zaplatit clo. Další kříže měly být dle jedné z teorií umísťovány do prostranství na počest padlých bojovníků.

Někdy bývají všechny tyto kamenné památníky souhrnně označovány jako smírčí kříže. Ale ve skutečnosti jen malá část ze všech křížů byla podložena tzv. smírčími smlouvami.

Smírčí smlouva byla smlouva mezi pozůstalými oběti a násilníkem, vrahem, uzavíraná před městskými úřady, týkající se finančního vyrovnání. Smírčích smluv se dochovalo asi třicet. Postavením kříže si měl viník odčinit svůj hřích a dokázat svou pokoru.

Na křížích můžeme najít obrazce nářadí, které je spojováno s osobou, která je s kamennou památkou spjata. Často zde najdeme motivy sekery, nože, kladiva, nůžek, tkalcovských člunků, kleští atd. Na smírčích křížích jsou vyobrazeny motivy nejrůznějších vražedných zbraní. Obrazce a nápisy najdeme asi na jedné polovině všech křížů, které se na našem území vyskytují.

Určit stáří křížů je velmi obtížné. Předpokládá se ale, že pochází ze 14., 15. a 16. století.

Celorepublikovou evidenci monolitických křížů najdete v muzeu v Aši.

 

Kříž u České Metuje zdobí rytina sekery

kriz2

Kříž na kopci Libiny nedaleko Jaroměře

kriz3

Zdroj fotografií: www.tournavigator.cz

Reklama