Je třeba mít vždy při přepravě letadle na paměti, že letecký personál, který na palubě potkáte tam není proto, aby vám donesl colu a kávu. Jedná se o jediné lidi, kteří vás v případě ohrožení dokáží dostat ven z letadla a daleko od nebezpečí. Palubní průvodčí jsou přísně vybíráni a podstupují náročný všestranný výcvik v délce trvání šesti až osmi týdnů. Jeho cílem je především zvládnutí krizových situací, které vás mohou potkat. Jednou z nich je dekomprese, která již v historii letectví způsobila několik velkých dopravních nehod.  

6246dd87aab1eobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Obecně řečeno se jedná o pokles kabinového tlaku v prostředí letadla. Letadlo jako takové se při svém letu nachází ve výšce přibližně 9 kilometrů. Z důvodu vhodného tlaku a také úrovně kyslíku v letadle je jeho kabina natlakovaná na relativně normální hodnoty, které odpovídají tlaku v necelých 2 kilometrech nad mořem.

Při dekompresi zjednodušeně řečeno poklesne tlak v kabině pod pro člověka únosnou míru. V praxi je možné setkat se se dvěma případy dekomprese. Rapidní a pozvolnou.

Rapidní dekomprese zcela rozhodně není běžným jevem. Došlo by k ní v případě, že by letadlo utrpělo během svého letu poškození trupu – například by se něm objevila zjevná díra. Zde hrozí obrovské nebezpečí, neboť vše, co není pevně připoutáno (lidé, kabinový vozík o hmotnosti přibližně 80 kg a další) je tlakem prudce vytahováno ven z kabiny. Je naprosto nezbytné, aby byli všichni pasažéři i posádka připoutáni a veškeré vybavení letadla zajištěno. Tlak totiž není jediným ohrožením. V takovém případě jsou cestující ohroženi nedostatkem kyslíku. Kapitán letadla tedy musí ihned zahájit prudké klesáni až do hladiny, kde se kabinový tlak vyrovná. Samozřejmě v případě rapidní dekomprese samovolně vypadnou kyslíkové masky, které si cestující musí ihned nasadit.

Věnujte dobrý pozor demonstraci nouzových a záchranných prostředků před každým letem. Letušky vám neukazují zapínání pásů ani nouzové východy jen tak pro nic za nic. Jednou z položek této demonstrace je i instruktáž k nasazení kyslíkové masky. Pamatujte na to, že vždy nasazujete masku sobě a až poté můžete pomáhat dětem nebo ostatním cestujícím. Proč? Protože při dekompresi je lidské tělo vystaveno rychlému poklesu kyslíku a také rozdílnému tlaku a pokud si vy nenasadíte masku včas, nikomu dalšímu již nebudete schopni pomoci.

K pozvolné dekompresi již v letectví několikrát došlo. Je to stav, kdy tlak v kabině uniká (jak název ostatně napovídá) pozvolna. Dochází k ní v případě, že například špatně funguje zmíněné natlakování kabiny či je v nepořádku těsnění. Pozvolná dekomprese je velice nebezpečná, neboť z počátku není úplně jednoduché jí rozeznat.

6246e12b24306obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Jejím hlavním problémem je hypoxie. Tedy lidově řečeno „nemoc z nedostatku kyslíku“.

V první fázi se většinou projevuje podobně, jako opilost. Dotyčný má velmi povznesenou a veselou náladu, zvýšené sebevědomí a nezřídka i záchvaty smíchu naprosto bez důvodu.

Hned po fázi jakési zvýšené aktivity přichází fáze respiračních obtíží a zrakových obtíží, kdy si postižený často ztěžuje na tunelové nebo rozostřené vidění. Srdeční i dechová frekvence se zvedá, přidávají se bolesti hlavy a ztrácí se schopnost jemných pohybů.

Následně se objevuje neschopnost jakéhokoliv kritického myšlení, schopnost rozpoznat chybové jednání a vytrácí se možnost logicky myslet. Je možné pozorovat také neschopnost rozhodovat se a vedle ní i pohybové a koordinační obtíže.

Poté přechází dekomprese poměrně rychle do své poslední fáze, kde se všechny zmíněné příznaky stále prohlubují a přidávají se křeče a ztráta vědomí. Pokud v této fázi dotyčný nedostane okamžitě první pomoc v podobně kyslíku, zpravidla do pár minut nastává smrt.

Výzkum dekomprese prováděl mimo jiné Ústav leteckého zdravotnictví. Zkoumaným byl profesionální pilot byl uzavřený do kabiny, kde mu byl postupně snižován okolní tlak a s ním i hladina kyslíku. Avšak dělo se tak velmi pozvolně a bylo proto obtížné to zaznamenat pocitově. Dostal za úkol na kousek papíru napsat číslo 10 000 a pak postupně odečítat číslo 7 a zapisovat si výsledky. Jeho první výpočty byly bezchybné, avšak s ubývajícím kyslíkem dělal chyby, které si sám opravoval. Napřed správně a posléze také špatně. Poté se písmo stávalo více a více nečitelným až se změnilo ve zcela nesmyslnou čmáranici. Zajímavé ale bylo, že sám zkoumaný nebyl schopný adekvátně hodnotit svůj vlastní výkon, měl po celou dobu pocit, že odvádí práci přesně tak, jak má. A právě v tom je největší nebezpečí dekomprese. Pokud se včas nepochytí, není asi nejlepší letecký personál schopný na ni reagovat a situaci vyřešit.

Čtěte také: Do oblak a pak ještě výše. Zpívající letuška Veronika Vítová přestoupila z boeingu na prkna Divadla Komedie

Letecká katastrofa Helios – Letadlo mrtvých duší
Důkazem a výstrahou je Let Helios Airways 522 společnosti Helios Airways. Ke zmíněnému leteckému neštěstí došlo 14. srpna 2005. přiletěl letoun Olympia do Larnaky z Londýna, nahlásila posádka z předcházejícího letu problém se zadními servisními dveřmi. Během letu se u nich zevnitř objevila námraza kolem kliky a ozývaly se z nich hlasité kovové zvuky. Posádka tedy požádala o jejich revizi. Ta byla provedena pozemními techniky, kteří provedli přetlakovou zkoušku kabiny. Aby tento úkon bylo možno vykonat bez nutnosti nastartování motorů letadla, přepnul jeden z techniků ovladač přetlakového systému do polohy MANUAL. Po úspěšném provedení revize jej ovšem již nevrátil zpět do polohy AUTO. Jinými slovy, posádka si této chyby revize nevšimla a odstartovala s chybně nastaveným natlakováním kabiny.

Během stoupání se tedy tlak v kabině letadla neustále snižoval. Když dosáhlo výšky 3670 m, rozezněl se na přístrojové desce varovný alarm, který měl upozornit na příliš nízký tlak vzduchu v kabině. Na jeho základě měla posádka okamžitě ukončit stoupání, ta jej ovšem mylně interpretovala.

Při následné komunikaci s pozemním personálem nebyl kapitán dle záznamů z černé skříňky schopný odpovědět na jednoduchý dotaz operátora, zda jsou přetlakové systémy v poloze AUTO. Tuto otázku vždy jen přešel. Poté bylo rádiové spojení přerušeno a letadlo pokračovalo až do výšky téměř 10 kilometrů. Řízení letového provozu se opakovaně pokoušelo s letadlem spojit, ale neúspěšně. Devatenáct pokusů o spojení zůstalo bez odezvy a letoun se s cestujícími i celou posádkou stával neovladatelným.

6246e165cfce8obrazek.jpg
Foto: Digitální animace zachycuje letouny kontrolující stav pilotní kabiny Airways 522  
Anynobody, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

V té době byly povolány dva stíhací letouny F-16 ze 111. hotovostní letky Řeckého vojenského letectva, aby s letadlem Boeing navázaly vizuální kontakt. K tomu došlo v 11:24 a bylo zjištěno, že první důstojník je bezvládně zhroucený ve své sedačce a že je sedadlo kapitána prázdné. Za nedlouho došlo letounu palivo a začal samovolně klesat, a tak se těsně před 12:04 zřítil do nedaleko vesnice Grammatiko. Na palubě letu se nacházelo 115 cestujících a 6 členů posádky. 67 z nich mělo vystoupit po mezipřistání v Athénách a zbytek měl pokračovat dále do Prahy. Po nehodě se podařilo najít celkem 118 těl. 92 cestujících tvořili dospělí a 22 děti do osmnácti let.

Jak se zachovat v případě podezření na dekompresi

  • Pokud se vám zdá, že se váš spolucestující chová podivně, nezdráhejte se oslovit palubní personál.
  • Dávejte dobrý pozor při demonstraci nouzových a záchranných prostředků v letadle.
  • Vždy plně uposlechněte výzvy palubního personálu. I když se vám třeba zdá zbytečné sedět připoutaný, myslete na svou bezpečnost.
  • Pokud se necítíte dobře, či se vám špatně dýchá, neprodleně požádejte o pomoc. Lepší zavolat personál zbytečně, než vůbec.
  • Při vypadnutí kyslíkových masek lehce zatáhněte a nasaďte si masku na obličej. Nad každým trojsedadlem se nacházejí celkem čtyři, pro jistotu. Pokud se pohybujete v kabině, nasaďte si tu nejbližší. Dvě kyslíkové masky jsou i na každé toaletě.

Čtěte také: 

Zdroj: Autorka článku - bývalá palubní průvodčí, Aeroweb - výzkum hypoxieÚstav leteckého zdravotnictví - výzkum hypoxie a dekompreseLet Helios Airways 522, ČT 1: Letecké katastrofy - Letadlo mrtvých duší