Určitě už jste někdy slyšely o zdravotních klaunech. I já jsem o nich měla svou představu - lidé převlečení za klauna chodí za dětmi do nemocnic, aby je potěšili a rozesmáli. To je pravda, ale klauni toho dělají mnohem víc.

Občanské sdružení Zdravotní klaun je nezisková organizace s celostátní působností. Přináší humor a radost nejen hospitalizovaným dětem, ale i geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Sdružení přispívá ke zlepšení jejich psychického, a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.

klaun

Zdravotní klauni dnes pravidelně navštěvují dětské pacienty v 65 nemocnicích v celé České republice a také 7 domovů pro seniory. Zdravotních klaunů je u nás celkem 81 a na návštěvy chodí po dvojicích.

„Klauni pracují na profesionální úrovni, jsou vyškoleni, aby zvládli všechny situace, často je to opravdu náročné. Pomáhají nejen dětem, ale i jejich rodičům a personálu nemocnice,“ říká Daniela Melíšková z oddělení komunikace a fundraising OS. Klauni ročně potěší víc než 70 tisíc pacientů. Kromě zdravotních klauniád (těch je asi 300 za měsíc) fungují také klauniády po skypu nebo programy Cirkus Paciento a Malý záchranář. A je toho ještě mnohem víc!

Zaujalo vás toto téma? Více o projektu si můžete přečíst na www.zdravotniklaun.cz nebo na http://www.facebook.com/zdravotniklaun.

Zapojte se do diskuse!

Znáte zdravotní klauny? Nebo jste se s nimi někdy setkali? Myslíte si, že dobrá nálada a optimismus mohou pozitivně ovlivnit léčebný proces pacienta? Co byste si rády o tomto tématu přečetly?

Zapojte se do diskuse ZDE. O tomto tématu vás budeme dál rádi informovat.

klaun

Reklama