Dosud největší výstavu obrazů Julia Mařáka, významného českého krajináře, kreslíře a grafika druhé poloviny 19. století, představí letos Smetanova výtvarná Litomyšl.

marak_lesni_tune

Známá výtvarná akce doprovázející tamější Mezinárodní operní festival nabídne Mařákovo dílo hned na třech výstavách: Ta největší „Julius Mařák na zámku v Litomyšli“ proběhne od 15. června do 8. července. Velkorysou prezentaci díla malíře přírodních krás, který se v Litomyšli právě před 180 lety narodil, umožnil Bohemian Heritage Fund (BHF), nadační fond zaměřený na ochranu a rozvoj českého kulturního dědictví.

„Julius Mařák je umělcem, který je český i světový zároveň. Jeho řemeslně dokonalá malba, cítění barev a prostoru patří i po více než sto padesáti letech mezi národní poklady. Mařákovy obrazy zachycují ryzí energii, dynamiku i magii přírody, ale také dávný, nenávratně ztracený pocitu klidu, který nám dnes tak chybí a tolik ho potřebujeme,“ říká Pavel Smutný, známý pražský advokát, mecenáš a předseda správní rady BHF.

tanec_vazek

Výstava na zámku nabízí to nejinspirativnější, co je dnes z umělcova díla k zapůjčení v českých veřejných i soukromých sbírkách. K nejzajímavějším exponátům patří rozhodně série monumentálních, až dva metry vysokých pláten zachycujících romantická zátiší, volnou svěží krajinu i tajuplné lesní kouty. Pozoruhodná je i kolekce čtyřiceti šesti obrazů neobvyklých formátů instalovaných v zámecké obrazárně, kde se zážitek z výstavy propojuje s nádherným výhledem na umělcovo rodné město. Velkou „zámeckou výstavu“ doplňuje ještě komorněji laděná expozice v Městské galerii (od 30. 3. do 17. 6.), kde jsou k vidění například Mařákovy mistrovské uhlové kresby a také plátna jeho ženy a dcery. Do třetice si lze prohlédnout ještě výstavu slavných Mařákových žáků v Galerii Kroupa (od 2. 6. do 15. 7.).

Jak ovšem připomíná ředitel Smetanovy výtvarné Litomyšle, PhDr. Pavel Chalupa, Juliem Mařákem letošní přehlídka výtvarného umění zdaleka nekončí: „Za pozornost stojí určitě emotivní snímky Havlova dvorního fotografa Oldřicha Škáchy, které pod názvem Havel navždy představujeme v prostoru Josefa Pleskota v zámeckém pivovaru. Upozornil bych i na výstavu Zářivý měsíc svěží vítr.cz, sestavenou z děl deseti fenoménů českého současného umění - tu až do 29. července nabízí Galerie Miroslava Kubíka. Doporučuji také Kamila Lhotáka v Galerii Zdeněk Sklenář nebo kvaše Františka Kupky, vystavené až do 10. července ve výjimečné White Gallery v Osíku u Litomyšle,“ vypočítává Pavel Chalupa alespoň pár dalších akcí z bohatého programu. Ten zahrnuje celkem dvaadvacet zajímavých výstav.

Podrobnější informace o každé z nich najdete na www.smetanovalitomysl.cz.

Kdo je kdo:

marakJulius Mařák (nar. 1832 v Litomyšli, zemřel 1899 v Praze), je považován za nejvýznamnějšího českého krajináře 2. poloviny 19. století. Profesor pražské malířské akademie a zakladatel tzv. Mařákovy krajinářské školy ovlivnil mnoho žáků, později slavných a úspěšných malířů, jako byl Antonín Slavíček, František Kaván, Jaroslav Panuška, Otakar Lebeda a další. Krajinou jeho dětství i jeho celoživotní inspirací byla právě Litomyšl a její okolí. Umělec nemá zatím v žádné galerii stálou expozici: hned tři výstavy v Litomyšli, mapující jeho tvorbu a život, jsou tak jedinečnou možností, jak se s jeho mimořádným dílem seznámit.

Bohemian Heritage Fund je nadační fond založený v roce 2009. Shromažďuje příspěvky zejména od soukromých dárců, českých mecenášů a firem na ochranu a podporu kulturního dědictví České republiky. Jeho cílem je mj. podpořit image významných míst naší vlasti jako prvotřídních společenských a kulturních destinací. Fond se orientuje především na památky, klasickou hudbu a výtvarné umění. Už dva roky je spolupořadatelem hudebního festivalu Smetanova Litomyšl a letos se poprvé stal i generálním partnerem Smetanovy výtvarné Litomyšle. BHF uspořádal i výstavu Světlo! v Muzeu Kampa věnovanou dvěma světoznámým divadelníkům a scénografům, Robertu Wilsonovi a Josefu Svobodovi. Spoluzakladatelem a předsedou správní rady BHF je JUDr. Pavel Smutný, známý advokát a propagátor myšlenky aktivního kulturního mecenášství.

Zdroj a foto: tisková zpráva

Reklama