Ahoj,
musím vám povědět, jak kvůli mě opakovali požární cvičení:).
To bylo tak: pracovala jsem v organizaci, ve které se v té době přísně dodržovaly veškeré předpisy, probíhala školení CO, učili nás zacházet  s hasicími přístroji a samozřejmě  pravidelně probíhalo požární cvičení podle předem připraveného scénáře.
Organizace to byla malá, téměř samé ženy a všichni jsme se tam dobře znali.
V onen den D, kdy pískli to cvičení, jsme byli rozděleni na skupinky a každý člen skupiny měl určitý konkrétní úkol.
Já jsem měla vyběhnout po schodech až nahoru, kde tou dobou dlelo naše vedení, tam oznámit požár výkřikem "hoří", pak poklusem zpátky po schodech až k hasicímu přístroji v chodbě a tam setrvat a předstírat hašení.
Dobrá - měla jsem na to limit 2 minuty, takže po vyhlášení poplachu jsem letěla jako srna brna po schodem nahoru  ke dveřím, za kterými seděli ti nejodpovědnější, rozrazila jsem dveře a zvesela volala: :"hoří nám kancelář v přízemí, přišla jsem vás zachránit!".
Na mé veselé tváři bylo určitě vidět, že jsou v dobrých rukách a nemusí mít obavy. Po tomto sdělení jsem nemeškala, udělala čelem vzad a v limitu jsem seběhla po schodech dolů na své nařízené stanoviště.
Sama se sebou jsem byla spokojená, limit jsem splnila.

Ale jaké bylo mé překvapení, když jsem se dověděla, že můj výstup vzalo vedení jako zesměšnění celé akce, projevilo velikou nelibost, nejvyšší se chmuřil a chmuřil... a celé se to muselo zopakovat, tentokrát ovšem v důstojném duchu!
No, pomyslila jsem si něco nelichotivého, ale tentokrát jsem se držela na uzdě... Vždycky dávám za pravdu moudrému člověku, který prohlásil, že jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost.
Ale že o vesmíru začíná pochybovat....nenechte si proto zkazit legraci zapšklými byrokraty a klidně se smějte.
I jim!
Gerda


Milá Gerdo,
lidská hloupost je nejen nekonečná, ale bohužel i věčná a nevyhubitelná....

Reklama