Řeknete si „hračka“, prostě si to přečtu a hotovo. Jenže text na to, že se musíme posunout do Egypta daleko, daleko před narození Krista, zní tak učeně, že se můžete jen domnívat, co vlastně čtete...

desk

A o čem mluvíme? Držte se.

O nezákladnější informaci, která vysvětluje chod vesmíru, života, vniku života, smrti, prazákladu existence úplně všeho a hlavně systému, na kterém všechno kolem nás, i my sami funguje.

Dobré, že?

Na to, že dnešní věda se stále na úrovni metafyziky, kvantových věd, astrofyziky, genetiky a vůbec všech možných oborů pokouší na tohle přijít, je docela úsměvné, že tisíce let zpátky si přijde nějaký Hermes Trismegistos a celé tohle vědění shrne do několika vět.

Pak si umře, jako by se nechumelilo.

Či spíše, jako by se nezaplavovalo, protože tak učinil tento zakladatel hermetiky a bůh Thovt v jedné osobě (pravděpodobně), právě proto, že chtěl informaci předat těm, kdo přežijí potopu světa.

O té logicky věděl.

Kdo to byl?

Ezhovtej, Thovte, Thovt, Toth nebo Thot, neboli Hermes Trismegistos, což v překladu znamená něco jako „ten kdo zná tři vědění“.

Je pokládán za učitele přirozených a nadpřirozených věcí, dárce hieroglyfického písma, lékaře, učitele, čaroděje a někoho, kdo přišel, aby učil lid žít a myslet. Byl králem, který vládl 3 226 let.

To on přinesl smaragd, na kterém byla zaznamenána veškerá moudrost. Měl magickou hůl, nazývanou kaduceus, jako symbol osvícení.

Historické svitky o něm říkají, že je mostem mezi dávno zaniklými světy a naší civilizací.

Smaragdová deska

Kde momentálně je tento klenot, nikdo neví, ale máme hodně překladů tohoto textu, od hodně autorů, na mnoha místech Země. 

Kolem objevení smaragdové desky po potopě světa existuje několik legend.

Podle jedné ji měl objevit Alexandr Veliký v samotné  hrobce Herma Trismegista, kde ji stařec svíral na prsou.

Také měla být nalezena v Cheopsově pyramidě, opět rukách Herma.

Jiná legenda praví, že ji objevila Abrahámova manželka Sára v Hebronu, zase v hrobce Herma Trismegista, opět v jeho sevření.

Když to shrneme, jediné, o co se můžeme opřít je, že Hermův hrob byl objeven a že tento ji svíral coby mrtvý ve svých rukách.

Text ze Smaragdové desky má být zasvěcením do veškeré moudrosti světa a ten, kdo ho pochopí, má naprosto všechny informace Universa.

V horní polovině desky je graficky znázorněno sedm symbolů planet znázorněných od Slunce podle  směru hodinových ručiček.

Tedy: Slunce, Měsíc, Venuše, Jupiter, Merkur, Saturn a Mars. Na planetě Merkur stojí pohár, do kterého vlévají současně své síly Měsíc a Slunce.

I vy si teď díky mnoha překladům můžete text přečíst a pochopit tak tajemství všech věcí!

Hodně štěstí!

 

VERBA SECRETORUM HERMETIS

Verbum sine mendacio, certum et verissimum: Quod est inferius, est sicut quod est superius et quod est superius, est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.

Et sicut omnes res fuerunt ab uno, mediatione unius, sic omnes res natae fuerunt ab hoc una re, adaptatione.

Pater eius est sol, mater eius luna; portavit illud ventus in ventre suo; nutrix eius terra est.

Pater omnis telesmi totius mundi est hic.

Vis eius integra est, is versa fuerit in terram.

Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio.

Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum.

Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas.

Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis; quia vincet omnem rem subtilem, omnem que solida penetrabit.

Sic mundus creatus est, hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic.

Itaque vocatum sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi.

Completum est quod dixi de operatione solis.

DOBŘE, TAK PŘEKLAD

„Je pravdivé, bez výmyslu, jisté a velmi skutečné: To, co je dole je  jako to, co je nahoře, a to co je nahoře je jako to, co je dole;  těmito věcmi se uskutečňují zázraky jedné věci.

A jako všechny věci jsou JEDNO a pocházejí z JEDNOHO prostřednictvím JEDNOHO, stejně tak všechny věci jsou zrozeny z této jediné věci její úpravou.

Slunce je tomu otcem a měsíc matkou. Vítr to nosil ve svém břiše. Země je tomu živitelkou a receptakulem.

Otec všeho, Thelesma universálního světa, je zde.

Jeho síla čili moc zůstane celá, jestliže je přeměněna v zemi.

Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a s největší dovedností.

Vystupuje ze země a sestupuje z nebe, a nabývá síly nejvyšších i nejnižších věcí.

Tímto prostředkem dosáhneš slávy světa a veškerá temnota od tebe uprchne.

Je to síla, síla všech sil, neboť přemůže všechny jemné věci a pronikne všemi věcmi pevnými.

Takto byl stvořen svět. Z tohoto pochází všechna obdivuhodná přizpůsobení, jejichž prostředek je zde podán.

Proto jsem byl nazván Hermem Trismegistem, vlastnícím tři části universální filosofie.

To, co jsem řekl o Slunečním díle, je úplné.“ 


Tak. Buďte moudrými a zacházejte s informací opatrně!

Nebo jste snad nepochopili??

Teď v 21. století, v době integrovaných obvodů, letů do vesmíru, nanotechnologii, laseru, po objevení atomů a elektronů a nechápete?

Nic si z toho nedělejte, to NIKDO!

Snejvětší pravděpodobností máme co dělat například s nějakou základní buňkou, něčím, co existuje v celém Vesmíru a je součástí všeho, úplně všeho. Je to nehmotné a je to základní kámen života a existence věcí. Patrně to neznáme.


V této souvislosti mě osobně napadá jen neutrina.

Ovšem vysvětlit, co je tahle prakticky nehmotná a všechno prostupující částice, takhle nejde. Koho z vás to zajímá, jistě si o tom něco přečtěte.

O neutrinech prakticky víme jen tolik, že existují. Jejich základní funkci neznáme.

Neutriny produkujeme my a úplně všechno ve vesmíru, nic je nezastaví, prostoupí vším a všude jsou… prostě je to zajímavé.

Nebo se v textu hovoří o vědomí jako takovém o myšlence a její energii, ale to vlastně nevysvětluje text sám, takže nic.

Tak to vidíte, máme celý klíč, ale nemáme zámek, který otevírá.

Nebo máme zámek, ale nevíme, kde jsou dveře?

Nebo je máme a nevidíme je??

Jeden z nejstarších opisů Smaragdové desky je uložen v Národní knihovně v Paříži.

Reklama