Podle starého indiánského proroctví již delší dobu procházíme dobou, kdy by se veškeré drahé kameny měly navrátit zpět do krevního oběhu naší modré planety Země. Je to i logické, naleziště jsou omezená a většina již i vybraná, co chybí uvnitř organismu, projeví se navenek... I já jsem před časem zrušila svoji léty vypracovanou sbírku drahokamů, některé jsem zahrabala do země, některé jsem věnovala vodě. Nechala jsem si jen to, s čím jsem ve styku nebo co nosím. Až jejich tichou pomoc nebudu potřebovat, opět je vrátím tam, kam patří, zemi.

Jedním z kamenů, doporučených býkovi, se kterým by pro své vyladění měl pracovat, je smaragd. Kámen, který si zaslouží veškerou úctu. Podle Miroslava Procházky a jeho učení o tajemných magických vlastnostech drahých kamenů smaragd patřil vždy do výlučné skupiny skutečných drahokamů. Dodnes jeho cena - kvalitního smaragdu - často převyšuje cenu stejně vážícího diamantu. Tento skvost je nalézán v Brazílii, na Urale, v jižní Africe. Nejdokonalejší kameny však přicházejí z kolumbijských oblastí, známých již starým indiánským kulturám. Celý starověk byl smaragdem natolik uchvácen, že jej začlenil do mytologie (smaragdové sloupy Heraklova chrámu, o nichž psal Hérodotos). Ve středověku byl smaragd snad neoblíbenějším drahokamem alchymistů. Ne náhodou i slavný text Herma Trismegista, základní dílo alchymie, byl nalezen na smaragdové desce.

smaragd

Podle starých učených textů starověk, ke kterému se pro jeho moudrá poselství navracíme, věřil, že smaragd dodává ostrovtip, bystří ducha, chrání před malomocenstvím a jedy zvířat. Dokonce prý tomu, kdo má štěstí jej nosit, přináší věčnou mladost. Kdo prý hledí na smaragd, tomu dny plynou v radosti. Moderní prameny udávají dobrý vliv tohoto drahokamu na choroby srdce, cév a také při neurologických obtížích. Smaragd posiluje srdce, ledviny, slinivku břišní, údajně i na stabilizaci páteře a držení těla. Ovlivněním křečí hladké svaloviny má léčit vysoký krevní tlak, pozitivně působí při tvorbě červeného krevního barviva, hemoglobinu a bílkovin krevní plasmy.

V psychické sféře projasňuje myšlení, ulevuje od nepříjemných snů, celkově napomáhá rozvoji duchovních aktivit. Je ideálním kamenem k meditačním aktivitám. Říká se, že výraznější vliv má však na muže než na ženy...

Podle Cassandry Easonové byl smaragd ve starém Egyptě považován za symbol věčného života. Také Kleopatra tento nádherný kousek přírody milovala. 

Chcete-li přitáhnout lásku, obzvláště v pozdějším věku, noste smaragd u srdce tak, aby nebyl vidět. Abyste přivolali bývalou lásku, přidržte smaragd u úst a řekněte, co si přejete, potom jej vložte do obálky, a pokud je to vhodné, pošlete se vzkazem své lásce.

Magický význam smaragdu - abyste získali duchovní informace, na pět minut položte smaragd na bibli a potom ji náhodně otevřete. První věta na první stránce vám, jak říká Cassandra, poskytne odpověď.

Čtěte také:

Reklama