Druhým rokem v Praze funguje při Ústavu pro péči o matku a dítě Centrum pro neslyšící maminky. Jedná se o jediné centrum v České republice, kde na gynekologii a pediatrii poskytují neslyšícím maminkám stejnou péči jako ženám slyšícím.

 

Centrum, kam mohou přijet porodit maminky z celé České republiky, bylo otevřeno právě v červnu 2004 a od té doby zde bylo provedeno téměř 30 porodů. V čem je péče o neslyšící maminky specifická? Co handicapovaným ženám může toto centrum nabídnout? MUDr. Helena Slavíková, vedoucí Centra pro neslyšící maminky (CNM), odpovídá na naše otázky.

 

Když se CNM před dvěma lety otevíralo, jsem si jistá, že si spousta lidí řekla, jak to, že takové centrum již neexistovalo...

 

V ČR ročně porodí 80-100 neslyšících a těžce nedoslýchavých žen. I když sluchové postižení je klasifikováno jako 2. nejzávažnější za mentálním, otázkou handicapovaných maminek se nikdo nezabýval. Neslyšící mají omezený přístup k informacím, jsou uzavřenou komunitou. Např.i  psanému textu špatně rozumí (časování, skloňování,..) Proto jsme přišli s nápadem pomoci těmto maminkách, aby měly stejně dostupné informace jako slyšící maminky a aby neměly obavy z pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Vždyť neslyšící u nás jsou na tom mnohem hůře než cizinci. Většina z nás ovládá základy nějakého cizího jazyku, ale s neslyšícími komunikovat neumíme.

 

Je CNM určeno jen pro účely porodů, nebo zde maminky najdou i předporodní a poporodní péči?

 

Naše porodnice je maminkám k dispozici po celou dobu těhotenství. Pokud je maminka spokojená u svého gynekologa, stačí, aby do Podolí začala docházet 1 měsíc před porodem.

V poradně, při speciálních vyšetřeních, předporodních kurzech může mít k dispozici tlumočníka znakového jazyka. Většina maminek výborně odezírá, ale porod s tlumočníkem není výjimkou.

Na šestinedělí jsou maminkám k dispozici kompenzační pomůcky, např. aby maminka poznala, kdy její miminko pláče. Zvuk je převáděn na světlo nebo vibrace. Krátce po narození již můžeme diagnostikovat poruchu sluchu u rizikových novorozenců. Při podezření, že miminko špatně slyší, je odesíláno na foniatrii Fakultní nemocnice v Motole. Pokud mají rodiče zájem, dostávají kontakt na Středisko rané péče Tamtam, se kterým úzce spolupracujeme. Zde je poskytovaná následná péče ať pro neslyšící rodiče, kterým se narodí slyšící dítě, nebo naopak.

 

Jak známo, miminko se často neřídí výpočtem termínu od porodníka. Máte zde ubytovací kapacity či nabízíte jiné služby, které by maminky mohly využít, aby si byly jisty, že porodí tak, jak si plánovaly?

Porod samozřejmě nelze naplánovat. Bohužel stacionář, kde by těhotné čekaly na porod, k dispozici nemáme. Zatím u nás rodily neslyšící maminky z Prahy a okolí. Mimopražské maminky většinou měly v Praze příbuzné. Ideální by bylo, aby se počet zdravotnických zařízení, která se m.j. zaměří na problematiku handicapovaných pacientek, rozšiřoval.

 

Jakou specializaci mají pracovníci v CNM a kolik specialistů zde pracuje?

 

Jedná se zdravotní sestry, lékaře a sanitáře, kteří prošli základním kurzem znakového jazyka a byli seznámeni se specifickou problematikou neslyšících. V současné době máme 15 zaměstnanců, kteří ovládají základy znakového jazyka. K dispozici máme tlumočníky, kteří naopak jsou seznámeni se zdravotnickou problematikou.

 

Jak řešíte u neslyšících maminek akutní zdravotní potíže?

 

Co se týká akutních situací, existuje pro neslyšící sms forma objednání záchranné služby (SMS služba – číslo 727 333 155). Na speciálně vyčleněné telefonní číslo pošlou sms se stručnou charakteristikou obtíží a adresou. Záchranka tam ihned vyšle sanitní vůz.

Vzhledem k počtu neslyšících pacientek sami tuto službu neposkytujeme.

 

Paní doktorko, děkuji za rozhovor.

Reklama