Virginia Apgar se narodila v roce 1909 do hudbymilovné rodiny a dalo se předpokládat, že by se mohla hudbě i profesně věnovat. Hrála totiž skvěle na violu i cello. Ona však už jako malá holčička toužila stát se lékařkou. Možná v tom svou roli hrál fakt, že její dva starší bratři byli často nemocní a jeden z nich dokonce v dětském věku zemřel na tuberkulózu. Už při studiu střední školy patřila Virginia mezi nejlepší studenty. Byla nadaná i sportovně a své literární nadání zúročila jako redaktorka školního časopisu.

Když začala ve dvaceti letech studovat na Kolumbijské univerzitě, byla medicína stále doménou mužů. Byla jednou z pouze devíti dívek mezi 90 studenty. Univerzitu absolvovala se skvělými výsledky v roce 1933. Nejdříve měla v úmyslu se specializovat na chirurgii, ale protože se setkávala s předsudky pacientů vůči ženám – chirurgům, rozhodla se pro anesteziologii. Brzy po absolvování anesteziologické stáže se stala vedoucí anesteziologického oddělení, kde dosahovala skvělých výsledků. Jako anestezioložka pracovala v porodnici a svůj výzkum zaměřila na zdravotní stav novorozenců těsně po porodu.

Foto: Wikipedia

V roce 1949, kdy jí bylo čtyřicet let, byla jmenována první ženou-profesorkou v historii Kolumbijské univerzity. V tomto roce vypracovala systém zhodnocení vitality a poporodní adaptace novorozence v první, páté a desáté minutě po porodu. Své výsledky prezentovala nejdříve na kongresu anesteziologů v roce 1952 a o rok později i veřejně.Dnes mezinárodně užívaný název Apagr score se ale začal používat až o deset let později. Zasloužil se o to Virginin kolega pediatr Joseph Butterfield, který tak chtěl vzdát hold jeho autorce a zároveň použil její jméno jako mnemotechnickou pomůcku.


Foto: Apgar skóre. Youtube

Zkratka APGAR, která je tedy shodou okolností i příjmením autorky testu, znamená: Appearance - Pulse - Grimace - Activity - Respiration (vzhled - puls - výraz - aktivita - dýchání). Každé kritérium se hodnotí 0-2 body v první, páté a desáté minutě po porodu. V ideálním případě jsou tedy výsledky testu 10-10-10. Čím nižší hodnoty, tím je stav dítěte méně příznivý. Standardní stav zdravého miminka je v rozmezí 8 -10 bodů. Naopak novorozenec s méně než 5 body vyžaduje okamžitou lékařskou péči. Apgar skóre se používá dodnes a zachránilo už miliony novorozenců, u nichž byla ihned po porodu diagnostikována nějaká vada.


Virginia se nikdy nevdala a neměla ani děti. Celý život se vzdělávala, nikdy neustrnula. Život zasvětila medicíně a záchraně dětí s vrozenými vývojovými vadami. Dostalo se jí mnoha ocenění i čestných titulů, stala se čestnou členkou několika pediatrických společností. V roce 1973 byla vyhlášena Ženou roku. Její jméno také nese cena, kterou uděluje každoročně Americká pediatrická společnost.  Zemřela v roce 1974 na selhání jater.
V roce 1995 byla posmrtně uvedena do Národní ženské síně slávy v New Jersey.

Na našem webu jste si mohli přečíst i o těchto zajímavých ženách:

Reklama