Slunce dodává tělu životně důležitý vitamín D. Dostatečný přísun zajišťuje jen prostý pobyt venku po celý rok, zatímco i dočasné vystavení intenzivnímu slunečnímu záření v létě je už potenciálně škodlivé. I když se člověk neopaluje, vlivem UV záření pokožka nejen stárne, ale hrozí mu nebezpečné formy rakoviny kůže. Ta postihuje čím dál mladší ročníky. Proto je třeba se chránit vhodnými krémy a jakoukoli náhlou změnu na kůži konzultovat s lékařem. Pro případ rakoviny kůže se lze pojistit.

Pobyt na slunci teď v létě může mít za následek zarudnutí kůže, horkost a pálení. To znamená, že přirozený ochranný mechanismus našeho těla už nestačí. V horších případech vznikají bolestivé puchýře, doprovázené často bolestí hlavy, motolicí a horečkou. První pomoc v takových případech jsou zvýšený příjem tekutin a chlazení postižených míst. Obtíže zpravidla odezní po několika málo dnech.

Vedle těchto dočasných symptomů však hrozí daleko horší následky spojené s chronickým UV-zářením, zejména paprsky B. Záleží na celkové roční expozici. I když se vůbec neopalujeme, může vzniknout rakovina kůže. Čím je naše pokožka světlejší, tím je ohroženější.

Mezi hlavní formy rakoviny kůže patří méně závažné povrchově se šířící nádory, a dále basaliosomy. Obě tyto formy zpravidla nemetastázují a dají se celkem dobře léčit. Basaliosomy mívají formu fleků na kůži, nehojícího se pupínku nebo kožního váčku.

Daleko nebezpečnější, i když asi desetkrát řidčeji se vyskytující, jsou maligní melanomy. Ty mají za následek nejvíce smrtelných případů, protože se šíří velmi rychle a metastázují dovnitř tkání. Dnes se vychází z předpokladu, že k progresi (zpravidla z pigmentových skvrn a mateřských znamének) dochází vlivem krátkodobé intenzivní expozice těla UV záření. Například v Rakousku statistiky vykazují více než pětinu pacientů s touto závažnou diagnózou ve věku do 40 let. V Česku uvádí Ústav zdravotnických informací a statistiky nárůst těchto onemocnění od roku 1980 na čtyřnásobek; výskyt u nás převyšuje evropský průměr. Asi u 65 % případů se daří v posledních deseti letech zachytit nemoc v prvním stádiu, kdy je ještě poměrně snadno léčitelná. Přesto na diagnózu u nás umírá ročně asi 400 osob.

Důležité je pravidelné samovyšetření kůže. Člověk by měl sledovat, zda jsou jeho znaménka tvarově stabilní a symetrická, zda nemění barvu a zda náhle nezvětšují objem i do výšky nad pokožku. Jakmile dojde k nějaké Uniquazměně, je třeba vyhledat lékaře. Platí také, že mateřská znaménka a pihy o průměru více než 5 mm by si člověk měl nechat preventivně odstranit.

Při pobytu na slunci je třeba chránit tělo krémem absorbujícím UV záření. Krém by se měl kupovat podle typu pleti v lékárně. Dále je vhodné zakrýt exponované části těla lehkým oděvem z přírodních materiálů.

Zmíněný maligní melanom je v UNIQA krytý v rámci pojištění pro případ závažných onemocnění ve skupině frekventovaných diagnóz v České republice (celkem jich je 36). Pojistné krytí se poskytuje pro vyšší invazivní stádia nemoci, která napadá tkáň a prorůstá dále do těla, kdy léčba je už problematická. V posledních letech počet takových případů mezi klienty lineárně roste.

Pojistnou částku pro takovou diagnózu lze sjednat až do výše jednoho milionu korun.