Přináším správné odpovědi na včerejší maturitní otázky, i jaké číslo jste měly zapsat do odpovědního boxu.

Zde máte včerejší zadání. Tučně jsou zvýrazněny správné odpovědi. Pokud si to chcete ověřit, běžte na tento online test: Online test státní maturita

Úloha 1

Ve které z následujících vět je jazyková chyba?              

1             Proti zvyšování cen pohonných hmot toho příliš dělat nelze.    

2             Bez výzkumu v oblasti nových technologií nám svět uteče.       

3             Do moravské metropole každoročně míří spoustu turistů.       

4             S nemalými obtížemi dovezli ministryni na místo schůzky.


                VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2–3

Na kredenci trůní tmavohnědá papírová krabice s nápisem Elektrolux, zatížená starou knihou v kožených deskách. Žena vytrhne muži z ruky baterku. Je natolik fascinovaná papírovou hnědí, duchem nepřítomná, že muž svůj odpor spolkne. Blíží se ke krabici. Muž škobrtne o převrženou židli s protrženým, proplétaným sedátkem.
(R. Denemarková, Peníze od Hitlera)

Úloha 2

K čemu ve výchozím textu odkazuje spojení papírová hněď?   

1             ke krabici           

2             k deskám           

3             ke knize              

4             k sedátku


Úloha 3

Který z následujících úryvků výchozího textu obsahuje přívlastek postupně rozvíjející?

(Přívlastek postupně rozvíjející = několik nesouřadných shodných přívlastků   

1             krabice s nápisem Elektrolux    

2             převržená židle               

3             protržené, proplétané sedátko               

4             tmavohnědá papírová krabice                  


                VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Žádáme cestující, aby se za jízdy přidržovali.
(nápis v prostředcích městské hromadné dopravy)

Úloha 4

Která z následujících možností nejlépe vystihuje charakter výchozího textu?   

1             naléhavá žádost             

2             důležité upozornění     

3             zdvořilá výzva  

4             nezávazné doporučení


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 5–6

Kam v Evropě na víkend? Tipy na zajímavé eurovíkendy, co nevynechat a na co si naopak dát pozor? Dny se sice už krátí, sluníčka i teploty ubývá, ale pokud máte toulavé boty a zbylo vám pár dnů dovolené, nevěšte hlavu! Paleta krátkých „odskoků“ do různých oblastí Evropy je široká jako nikdy předtím. Přestože ***** letos trhá rekordy, zůstávají ceny za dopravu neslýchaně nízké, a když k tomu přidáte výhodné mimosezonní nabídky hotelů a penzionů, můžete na začátku podzimu prožít pár báječných dní za málo peněz.
(IN magazín Hospodářských novin 1. 10. 2008)

Úloha 5

Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam spojení nevěšte hlavu ve výchozím textu?   

1             nezahálejte      

2             nezoufejte        

3             neváhejte         

4             nepanikařte


Úloha 6

Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?              

1             dolar    

2             ropa     

3             burza   

4             elektřina


  Úloha 7

Ve kterém z následujících souvětí je jazyková chyba?  

1             Historicky oděné týmy složené z ceremoniářů, hudebníků a hostesek nabízely návštěvníkům možnost zahrát si hru vrhcáby.             

2             Platí ovšem, že čím méně tradiční prostory vybereme, tím náročnější je zpravidla celková příprava a vlastní realizace.           

3             Ukázalo se jako velmi dobré oslovit města, které se stala spolupořadateli, a využít jejich informační kanály směrem k občanům a zejména školám.              

4             Pustíte-li se do organizace takové akce sami, pravděpodobně si ji kvůli mnoha starostem moc neužijete.


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8–10

Jaký význam má fotodokumentace pro další průzkum? Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let. Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách. Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici? Odpovědět je velmi složité. Trvalé vystavení je krásná představa a dnes není problém památku bezpečnostně i klimaticky adekvátně ochránit. Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu. To je třeba respektovat.
(http://www.national-geographic.cz, 9. 10. 2008, kráceno)

Úloha 8

Který z následujících výrazů je v kontextu výchozího textu svým významem nejbližší slovu respektovat?          

1             vědět   

2             uznávat

3             zvažovat             

4             pochopit


Úloha 9

Ve které části výchozího textu je obsažena domněnka?             

1             Nenahraditelný – už jenom kvůli tomu, že koruna je trvale uzavřena v Korunní komoře a je vyjmuta bez výjimek jen na pár dní jednou za pět let.     

2             Převažují však argumenty proti. Jde nejen o tradici a přání samotného Karla IV., ale Svatováclavská koruna je zasvěcena sv. Václavu a má být v blízkosti jeho hrobu.                

3             Vy jste ovšem měl korunu v rukou osobně. Souhlasíte s tím, v jakém ceremoniálu je koruna zpřístupňována, nebo byste byl pro stálou expozici?  

4             Koruna je opředena jakousi aureolou nedotknutelnosti, možná také proto, že je veřejnosti přístupna jen na omezený čas v daných periodách.         


Úloha 10

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem (ANO), či nikoli (NE):

10.1 Karel IV. si přál, aby koruna byla uložena blízko jeho hrobu.            

1             ANO     

2             NE

10.2 Když je koruna vystavena, lze ji ochránit před výkyvy teploty a vlhkosti vzduchu.

1             NE         

2             ANO

10.3 Koruna je na stálých expozicích zpřístupňována v určeném ceremoniálu.

1             NE         

2             ANO

10.4 Korunní komora je zpřístupněna jednou za pět let, a to jen pár lidem.       

1             NE         

2             ANO


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Velké počáteční písmeno se píše: A. Ve vlastních jménech a ve jménech užívaných jako vlastní Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti Jména hvězdářská a zeměpisná; označují

a) nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části
b) světadíly, země, krajiny apod.
c) útvary členitosti zemského povrchu, tj. ostrovy, poloostrovy, horstva, hory, roviny, nížiny apod.

Názvy, jejichž základem jsou jména kotlina, nížina, pánev a tabule, jsou vlastními jmény jen v terminologii zeměpisné, proto se píše např. Malá nížina uherská, ale slezská nížina, hornoslezská uhelná pánev (termíny geologické).

d) vodstva, tj. moře, jezera, řeky apod.
e) obce, městské čtvrti a oblasti, sídliště (jména místní)
f) ulice, náměstí, nábřeží, sady, zahrady, pozemky a jiná podobná prostranství
(Pravidla českého pravopisu, kráceno)

Úloha 11

Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána v souladu s pravidly uvedenými ve výchozím textu (ANO), či nikoli (NE):

11.1 Kdy už konečně zůstaneš stát nohama na zemi! Dej si pozor, aby ti tu tvou hlavu v oblacích nepřeválcoval Velký vůz.                

1             ANO     

2             NE

11.2 Nejrozsáhlejší nížinné území na Slovensku je Podunajská nížina. Na východě a na severu na ni navazuje podunajská pahorkatina, na západě sousedí s pohořím Malé Karpaty a jižní strana tvoří státní hranici s Maďarskem.            

1             NE         

2             ANO

11.3 Skvělou učitelkou, která nám ukazuje stav partnerství člověka a jeho civilizace s přírodou, je Krajina, která se rozprostírá všude kolem nás. Od této myšlenky se odvinul projekt Krajina za školou. Více informací získáte na internetu.                

1             ANO     

2             NE

11.4 V nabídce zajímavých turistických oblastí České republiky jsou mimo jiné i Dvořákovy sady v Opavě. Tvoří je poměrně úzký pruh zeleně.          

1             NE         

2             ANO


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12-14

Někteří lidé ohrnují nos, když vidí krysu, Bart Weetjens se však usmívá. Tento belgický designer vymyslel způsob, jak mohou často spílaní hlodavci pomáhat řešit globální problém: vyhledávat miny, jichž je v 69 zemích roztroušeno asi 60 milionů. Často se k jejich odhalování používají psi, „já jsem však věděl, že výcvik krys je jednodušší“, říká Weetjens, který tato zvířata v dětství choval. Krysy i málo váží, takže miny pod nimi nevybuchují. V tropických oblastech, kde je uloženo mnoho výbušnin, zůstávají zdravé a je levné je rozmnožovat a chovat.
(National Geographic 10/2008)

Úloha 12

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem (ANO), či nikoli (NE):

12.1 Bart Weetjens se usmívá, když vidí krysy, protože jejich chovem vydělává peníze.             

1             ANO     

2             NE

12.2 Psi se používají k odhalování min častěji, protože jejich výcvik je nejjednodušší.  

1             NE         

2             ANO     

12.3 Výhoda používání krys k odhalování min je v jejich nízké váze a levném chovu.     

1             ANO     

2             NE

12.4 Vyhledávání min je globálním problémem, protože miny jsou roztroušeny ve všech zemích.         

1             NE         

2             ANO     


Úloha 13

Který z následujících nadpisů je nejspíše titulkem výchozího textu?     

1             Krysy a miny     

2             Psi jsou nanic   

3             Spílaní hlodavci               

4             Miny v tropech               


Úloha 14

Který z následujících výrazů ve druhém souvětí výchozího textu je rozvíjen slovem často?       

1             jak         

2             mohou                

1             spílaní

2             pomáhat            


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

Hydratuje svrchní vrstvy pokožky rukou a chrání ji proti nepříznivým vnějším vlivům. Aplikujte denně oříšek krému na hřbet rukou. Masírujte, dokud se krém nevstřebá. Dermatologicky testováno.
(z obalu kosmetického výrobku)

Úloha 15

Který z následujících výrazů nejlépe vystihuje význam slova hydratuje ve výchozím textu?      

1             zavodňuje         

2             zjemňuje           

3             vyhlazuje           

4             očišťuje              


VÝCHOZÍ GRAF K ÚLOZE 16

Nejlepší představení z cyklu LiStOVáNí letošní sezóny

http://cesky-jazyk.okhelp.cz/maturita/statni/graf-maturity.png

Úloha 16

Která z následujících interpretací nejvíce odpovídá výchozímu grafu?  

1             Představení Doppler má v divácké anketě za necelé čtvrtletí náskok před ostatními představeními více než 50 % hlasů.  

2             Od konce dubna do poloviny července 2009 hlasovalo v anketě 115 lidí, z toho 65 pro představení Doppler.    

3             Smrtihlav Hezoun i Gottland se v divácké oblibě dostali do první trojice, obě tato představení překročila hranici 10 diváků, pro Smrtihlava hlasovalo téměř 14 diváků.         

4             Merekvice a Zimní bitva se v žebříčku LiStOVáNí drží na čtvrtém a pátém místě, dohromady obě představení získala 10 % z celkových 115 hlasů.


Čísla správných odpovědí tedy jsou: 3,1,4,3,2,2,3,2,4,2,2,1,1,1,1,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1

 A součet je: 45.

Všechny co, odpověděly 45, to mají správně…

Zde tabule cti: Tyto dámy odpověděly správně:

bleblemcy, cerekkk, dasena, jukl, Kytinkak, margot, RosaGloriaDei, saruz, ToraToraTora,

A k otázce 16 a správné odpovědi již nemám výhrady. Pořádně jsem si to přečetl, promyslel, pomyslel si něco o debilitě zadavatelů a uznal, že naprosto technokraticky mají pravdu. Jde o jednu z možných správných odpovědí… Ale dávat do maturitní zkoušky záludnosti je podlé...

A zcela objektivně lituju všechny, co museli tento test v lavici, ve stresu absolvovat…

Hezký den…

Reklama