1. Lid (people)
Slovo lid bylo podle The Guardian v minulém roce skloňováno ve všech pádech a často se používalo s notnou dávkou cynismu. Například v souvislosti s Brexitem se mluvilo o vůli lidu.

2. Konec zasedání (prorogue)
Toto slovo odkazuje na akt ukončení parlamentního zasedání. Používat se začalo v srpnu, když britský premiér Boris Johnson požádal královnu, aby zasedání parlamentu ukončila a vyhlásila prázdniny.

3. Technologie určené ženám (Femtech)
Nezapomínalo se ani na ženy. Velkou pozornost si získaly technologie vyvinuté a určené pro ně. Myslí se tím například aplikace pro sledování plodnosti apod.

4. Smutná reklama (sadfishing)
Nové slovo roku 2019 odkazuje k internetu a ke snaze některých lidí využívat emocionální problémy a smutek k upoutání pozornosti na sebe nebo nějaký produkt.

5. Opioid
Jde o syntetické molekuly, které mají schopnost napodobovat účinky přírodních opiátů. Jejích síla může být stonásobná oproti morfinu. V USA se těmito látkami předávkuje 130 lidí denně.

6. Zájmeno (pronoun)
To, zda některé osoby oslovovat on či ona je stále méně jasné. Někteří Britové tak požadované oslovení píšou přímo do e-mailů.

7. Bdělost, informovanost (woke)
Termínem woke se v angličtině označuje bdělost vůči rasové nebo sociální diskriminaci.

8. Nanoinfluencer
Slovem nanoinfluencer se označuje influencer s menším počtem sledujících na sociálních sítích.

9. Zrušeno (cancelled)
To, že budou zrušeni a nebude o ně zájem, je podle The Guardian jedním z největších strachů současných veřejných osob.  

10. Krize (crisis)
Snad v každé oblasti se mluví o krizi. Ať už jde o politickou či klimatickou.

Foto: Shutterstock
 

Reklama