Komisař pro lidská práva Rady Evropy Nils Muižnieks zprávu o dodržování lidských práv v České republice. Kritizoval v ní hlavně vysoký počet zdravotně postižených stále žijících v ústavech. Komisařova zpráva se netýkala dětí. Ale přesto se dá říct, že i o nich vypovídá.

ruzickaLetos v únoru zveřejnil komisař pro lidská práva Rady Evropy Nils Muižnieks zprávu o dodržování lidských práv v České republice. Kritizoval v ní vysoký počet zdravotně postižených stále žijících v ústavech. Nelíbilo se mu ani postavení Romů v české společnosti nebo počet lidí zbavených svéprávnosti. Komisařova zpráva se netýkala dětí. Ale přesto se dá říct, že i o nich vypovídá. Vypovídá o přetrvávajícím stavu mysli české společnosti, která již po léta vidí v odsunu lidí, s nimiž jsou nějaké sociální či jiné trable, elegantní řešení. Jednou to může být odsun za hranice (prezident Miloš Zeman nedávno chlácholil Rakušany, že poválečný odsun Němců je jistě vstřícnější gesto, než poprava Němců), jindy odsun sociálně znevýhodněných dětí, zdravotně postižených dospělých či mentálně handicapovaných za zdi ústavů (ve Spartě by je hodili ze skály, že).

Komisařův dokument uvádí, že v českých psychiatrických ústavech žilo v roce 2011 téměř 60 tisíc osob. České úřady se brání, že číslo je nadnesené, protože se jedná o souhrnný počet psychiatrických hospitalizací v roce 2011, ale vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková musela uznat, že kritika je oprávněná. „Situaci v oblasti zdravotně postižených zpráva postihuje relativně objektivně. O problémech víme a snažíme se je postupně řešit. Ale je jasné, že se jedná o dlouhodobý proces,“ řekla v České televizi.

ryc

Potíž je v tom, že i společnost se v tomto ohledu mění jen pomalu. Pojem „ústav“ je v českém prostředí synonymem sociálně šetrného řešení, ať už jde o jakoukoli skupinu, která má být v ústavu držena. Děti, postižení, senioři… není jim tam vlastně dobře? I proto je tak důležité, že se podařilo prosadit novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. i proto je tak důležité, že Václav Klaus neuspěl s neuvěřitelnou interpretací, že v otázce dětí jsme dál, než západ, protože český dětský domov je vrcholem péče. I proto je tak důležité, že česká média nyní již pochopila: obrázky šťastných dětí z ústavů, kterým zlí pokrokáři berou hračky i střechu nad hlavou, patří do historie mezi nejfalešnější mediální manipulace – a jako takové víceméně vymizely.

Práce, kterou udělali lidé ve prospěch reformy péče o sociálně znevýhodněné děti, se jistě v dobrém projeví i v oblasti dalších ústavních péčí. Jde o to, vnímat všechny znevýhodněné jako svobodné lidské bytosti. Jde o to, tolerovat – jako celá společnost – jinakost ve svých řadách.

Ano, jsou v České republice tací, kteří by za ústavní zdi nebo za hranice nejraději odsunuli celou Radu Evropy a Evropskou unii se všemi jejími komisaři a jejich zprávami. Na jednu stranu by to byla úleva. Ale na straně druhé – neznamenalo by to, že my všichni, celá Česká republika, jsme se stali svého druhu ústavem?

Michal Růžička


Tento článek je posledním dílem, který vyšel v rámci spolupráce magazínu ŽENA-IN.cz s aktuálním vydáním edice Otvíráme Nadace Terezy Maxové dětem. Přečtěte si také ostatní články...

Reklama