My jako lidské bytosti jsme pevně usazeni na vrcholu potravního řetězce a jaksi samozřejmě se považujeme za nejchytřejší tvory planety. Inteligence se nicméně nedá jednoduchým způsobem definovat a v říši zvířat to platí dvojnásob. Za nejchytřejší zvířata na světě bývají obvykle považováni delfíni, šimpanzi a orangutani. My jsme pro vás ale vybrali ta méně známá, která vás svým „rozumem“ možná překvapí.

kr1.jpg
Foto: Shutterstock

Krysy

Krysy jsou možná značně neoblíbené, nicméně platí, že patří mezi nadprůměrně chytrá zvířata. Jde o přirozené studenty, kteří se rádi a velmi dobře učí a rozumí pojmům. Není náhoda, že krysy byly po dlouhá léta využívány k laboratorním výzkumům. Navzdory tomu, že mají malé a poměrně nevyvinuté mozky, funguje jejich mysl překvapivě podobným způsobem jako lidská; srovnatelná je i mozková struktura. Krysy disponují schopností vymýšlet bludiště, pamatovat si trasy i provádět složité vícekrokové úkoly.

Holubi

Holubi – pro mnohé možná překvapivě – také patří mezi zvířecí inteligenty. Někdy se jim říká létající krysy a inteligenčně jsou na tom jako krysy podobně, jen podle odlišných kritérií. Bylo prokázáno, že holubi rozpoznávají svůj vlastní odraz a prožívají jakýsi komplexní pocit sebeuvědomění. Mají schopnost identifikovat konkrétní lidi i místa, a to v horizontu měsíců i let. Právě tato paměť je důvodem, proč se tito ptáci po staletí využívali jako okřídlení pošťáci k přenosu zpráv na dlouhé vzdálenosti. Holubi dokážou „číst“ písmena, a dokonce jsou schopni poznat rozdíl mezi dvěma lidmi na obrázku.

vra.jpg
Foto: Shutterstock

Vrány

Vrány jsou dalším vysoce inteligentním živočichem. Podobně jako holubi, bývaly i vrány využívány jako létající pošťáci. Mimoto jde o schopné válečníky; dokážou aplikovat komplikované skupinové taktiky v boji s jinými zvířaty včetně různých doprovodných manévrů. Vrány jsou také schopné rozpoznávat řeč a mají velmi působivou paměť. Vědci zaznamenali i případy, kdy vrány vědomě změnily migrační vzorce, aby se vyhnuly nebezpečným oblastem, případně si zapamatovaly odpočinková místa kamionů a jejich „jízdní řády“, aby zefektivnily získávání potravy. Mají největší mozek ze všech druhů ptáků a podobně jako holubi prokázaly schopnost rozpoznávat lidské tváře. Vrány navíc patří k několika málo zvířatům, která si – vyjma primátů – umí vyrobit jednoduchý nástroj; příkladem je vrána novokaledonská, která si vyrábí nůž pro snadnější oddělení listů a trávy. Tento stejný druh také používá háček a šňůru, aby se dostal k těžko dostupným zdrojům potravy.

Prasata

Také prasata platí za velké zvířecí chytráky, kteří z našeho seznamu těsně vytlačili třeba border kolie, jedny z nejchytřejších psů. Zatímco psi mají rozum srovnatelný s batoletem, prasata operují ještě na nepatrně vyšší inteligenční úrovni. Jsou schopni porozumět konceptu reflexe ve věku pouhých šesti týdnů; jinými slovy během týdnů na své úrovni zvládnou pochopit to, co lidským dětem trvá několik měsíců. Další zajímavostí je, že prasata mají k dispozici přibližně 20 různých zvuků, které používají ke komunikaci. Prasnice navíc platí za empatické matky, které svým dětem při krmení zpívají. Prasata reagují na emoce a v případě potřeby dokonce projevují empatii, což je v živočišné říši extrémně vzácný rys.

slo.jpg
Foto: Shutterstock

Sloni

Sloni jsou často spojováni jen s dlouhodobou pamětí, ale kromě toho platí za mimořádně chytrá zvířata. Mají komplikovanou sociální strukturu, a dokonce pořádají jakési pohřební rituály za zesnulé členy rodiny, kde vyjadřují smutek nad jejich ztrátou. Sloni jsou schopní používat primitivní nástroje a naslouchat tělu. Jsou-li nemocní, dokážou rozpoznat, která rostlina jim pomůže k vyléčení. Samice si tímto způsobem umí v případě potřeby vyvolat porod. Jsou také jedněmi z mála zvířat, která provádějí altruistické činy (=skutky ve prospěch druhého, aniž by byl sledován vlastní prospěch). Naprostá většina zvířat (a často bohužel i lidí) takovou schopnost zcela postrádá, sloni se nicméně dokážou obětovat, pokud věří, že to umožní zbytku stáda nebo jejich dětem uprchnout do bezpečí.

Čtěte také: 

Zdroj: a-z-animals.com

Reklama