Co je opravdové přátelství? Tento status si každý vykládá jinak a po svém. Někdo bere jako opravdového přítele osobu, která mu s něčím pomohla, může se jí nebo jemu vypovídat o svém trápení... Daniela má několik přátel, ale jen dva patří mezi ty opravdové, jak sama říká: „Mám dva nejlepší kamarády, ano, jsou to muži, jsou homosexuálové a já jim měla porodit dítě, ale…“ 

Daniela zná Honzu a Tomáše již od dětství. Všichni bydleli v jednom paneláku, chodili spolu do školy, Daniela s Tomášem i chvilku chodila. I přesto, že nakonec kluci skončili spolu, jsou přátelé dodnes, čehož si Daniela váží. „Když jsem zjistila, že má pubertální láska je na kluky, bylo to pro mě velké překvapení, a neříkám že příjemné. Ale netrvalo dlouho, než jsem to zpracovala, a všichni tři jsme se nerozlučnou trojkou,“ říká o jejich přátelství mladá žena, která se rozhodla dát svým nejlepším kamarádům dar největší, a tím je dítě, které si oba moc přáli.

homo

„Několikrát předtím jsme se o tomto tématu bavili a vždy mě bolelo vidět kluky, jak je mrzí, že pro ně téměř neexistuje šance, že by jednou byli rodiči. Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodla, že jim dítě dám, oni by to pro mě jistě taky udělali, tím jsem si jistá.“
A tak se tato trojka ústně domluvila a začali konat. Daniela podstoupila umělé oplodnění s jedním z mužů a nyní je již v půlce sedmého měsíce. Ovšem přišlo něco, s čím ona nepočítala. „Nikdy jsem si nemyslela, že jsem takový ten mateřský typ, děti mě naopak celkem vytáčely a představa, že se budu o dítě muset starat, byla hrozná... ale teď je najednou všechno jinak!“

Porodit a svůj plod od sebe odvrhnout, to je přece proti přírodě. Živit svou krví ve svém těle něco, co nevidíš, a neživit mlékem to, co vidíš, co už je člověkem, co žije, co s pláčem volá po matčiných službách - která tohle dokáže, není opravdová matka, to je matka jen napůl.
Aulus Gellius

„Asi před měsícem jsem si začala uvědomovat, že pod srdcem nosím jistě krásnou holčičku, a asi i vlivem těhotenských hormonů jsem dospěla k přesvědčení, že si ji chci nechat. Já jsem přece její máma!“ Daniela se se svým trápením svěřila matce, která ji podporovala v původním plánu, a ačkoli zprvu z nápadu porodit dítě dvěma přátelům nebyla nadšená, později si řekla, že vychovala očividně skvělou ženskou, když chce udělat něco takového a obětovat se. Nicméně nyní se Daniela od své matky dočkala studené sprchy. „Vynadala mi, že tohle klukům přeci nemůžu udělat, její reakce mě rozhodila a já si připadám ještě hůř, jako by to nestačilo!“

Budoucí táta a táta ještě nic nevědí. Daniela se jim se svým rozhodnutím bojí svěřit, jelikož ví, jak se na malou princeznu těší, především jí je jasné, jaká bude jejich reakce a že možná o nějakém přátelství již nebude řeč.
„Měli jsme to vymyšleno tak, že jakmile porodím, budu po dobu kojení u nich i s dítětem a pak se odstěhuji do svého bytu, který mi kluci pronajímají.
Holčička by byla u nich, samozřejmě bych ji mohla kdykoliv vidět, ale neměla bych ji u sebe... Jenže teď jsem prostě změnila názor a chci ji mít jen u sebe, a to po zbytek života, nechci se o ni s nikým dělit!“

 A jak si budoucí maminka tedy představuje blízkou budoucnost?

Daniela ví, že své rozhodnutí dítě si ponechat musí páru sdělit, ať to dopadne jakkoliv, ale je pevně rozhodnuta. „Samozřejmě bych klukům nezakazovala, aby malou navštěvovali, naopak. Jsou pro mě podstatnou součástí života a jeden z nich je i otcem holčičky, ale nechci to tak, jak jsme se domlouvali. Sama jsem zvědavá, jak to celé dopadne...“

Vyjádření odborníka

Když padne ústní domluva, že po porodu přenechám dítě někomu jinému a rozhodnu se jinak, je tato úmluva nějak právně napadnutelná?
Občanský zákoník zmiňuje v § 804 institut náhradního mateřství (“Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství.“). Toto surogátní mateřství není dále v občanském zákoníku zvláštně upraveno. Dle mého názoru by mělo být možné uzavřít smlouvu o náhradním mateřství mezi náhradní matkou a párem o tom, že náhradní matka dá souhlas s osvojením dítěte párem, jelikož je to v souladu s čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který říká, že „každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“. Ovšem na druhou stranu dohoda, na jejímž základě by mělo dojít k předání dítěte, by mohla odporovat zákonu, jelikož lidské bytosti nejsou objektem, nýbrž subjektem práv. Stále ovšem hovoříme o procesu náhradního mateřství pouze v rámci biologických rodičů tzn. vložení embrya biologických rodičů do dělohy náhradní matky. Smlouvu tedy náhradní matka s párem (biologickými rodiči) uzavřít může, ale pokud náhradní matka řekne ne k následnému osovojení dítěte biologickými rodiči, tito se jej nedomůžou. Ústní či písemná dohoda není v tomto případě vymahatelná, rozhodující je slovo náhradní matky.

A jak funguje adopce homosexuálními páry v ČR, je-li možná?
Občanský zákoník v § 800 rozlišuje osvojení společné a individuální. Vzhledem k tomu, že je osvojení chápáno jako institut nahrazující biologické rodičovství, je společné osvojení v ČR, tedy osvojení manželi, prioritním typem. Přistoupení k osvojení individuálnímu, tj. osvojení pouze jedním osvojitelem, by mělo být pouze ve výjimečných případech, kdy nelze účelu osvojení dosáhnout jinak. Pro účely osvojení však nelze pod pojem manželé zahrnout i pojem registrovaní partneři. Registrovaní partneři jsou dokonce vyloučeni jako společní osvojitelé v ustanovení §13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. Osvojení homosexuálními páry tedy není možné.

Děkujeme advokátce Mgr. Ivoně Vodičkové, která nám odpověděla na naše otázky.

Čtěte také:

Reklama