V sobotu 14. června se konal již třetí ročník AVON - pochodu proti rakovině prsu.
V pravé poledne vyrazilo z Václavského náměstí 4 500 lidí v růžových tričkách Avon - Pochod proti rakovině prsu 2003.

Právě toto tričko za 200 Kč bylo vstupenkou na zmiňovaný pochod. Jeho účastníci procházeli historickou částí Prahy na Petřín. Tady bylo pro všechny, kteří touto cestou vyjádřili podporu boje proti rakovině prsu, připraveno zábavné odpoledne s tombolou, jejíž hlavní cenou byl zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 40 000 Kč.

Programem tradičně provázel Honza Musil a svým vystoupením úsilí Avonu podpořili i Jiří Korn, Monika Absolonová, Bohuš Matuš, Josef Laufer, Marcela Březinová a další.

Připraveny byly také adrenalinové a dětské atrakce. Na letošním ročníku AVON pochodu proti rakovině prsu se předávalo 2 455 963,- Kč, které byly rozděleny následovně: 400 000,- Kč Alianci českých organizací a žen s rakovinou prsu, 700 000,- Kč Projektu HOPE na edukační činnost, 300 000,- Kč na provoz Linky pomoci 800 180 880 a 1 055 963,- Kč na projekt Ženy ženám.

Souhrn aktivit projektu AVON proti rakovině prsu:
· 1997 - zahájen boj proti rakovině prsu prodejem růžových symbolů – brože, rtěnky, pera, trička.
· 1998 - spolupráce s Nadací Hope na vytvoření multidisciplinárních týmů po celé republice s cílem zvýšit osvětu a prevenci právě tohoto onemocnění.
· 2001 – založení bezplatné linky pomoci 800 180 880 „Nejste si jistá?“ se sdružením lékařů Trend.

1. ročník AVON - Pochodu proti rakovině prsu – výtěžek 547 885 Kč byl předán na provoz linky pomoci.
· 2002 - spolupráce s Aliancí českých organizací a žen s rakovinou prsu, sdružující ženy, které tímto onemocněním prošly a věnoval jí část získaných peněz.

2. ročník AVON - Pochodu proti rakovině prsu – výtěžek 1 028 360 Kč
· V posledních letech uskutečnil mohutné mediální kampaně s cílem upozornit ženy na problematiku rakoviny prsu a iniciovat jejich návštěvu specializovaného lékaře. V současné době probíhají v padesáti zemích světa aktivity, jejichž cílem je nejen boj proti nádorovému onemocnění prsu, ale i výzkum a prevence.    

         
Reklama