KDO Z KOHO?
5a9815cf75206obrazek.png

Když na to obrovské množství neodolatelných nabídek koukáme, nejraději bychom to skoupili všechno. Ale teď se nám objevuje otázka, kde a které? V tomto článku se chceme zaměřit na webové portály trochu detailněji a projdeme si, jak tato lákadla vlastně fungují.
5a9815e84eb95obrazek.png

Jako první se podíváme na slevové portály. Ty nám nabízejí nejrůznější nabídky, a to se slevou. Proč to ale máme takto levné? Podnik, který chce zvýšit svojí návštěvnost, ať z důvodu osobních problémů  nebo jako nováček na trhu, dá svoje nabídky on-line se slevou. Tato sleva je povinná pro všechny dodavatele na slevových portálech. K tomu je do celé částky započtena i provize danému portálu a to celé dává dohromady to, co platíme.  Nyní přichází otázka, kolik z toho provozovateli vlastně zbyde.

Druhý námi rozebíraný portál je portál zážitkový. Ty nám skýtají podobné nabídky jako slevové, samozřejmě vše formou zážitku. Funguje to podobně jako na slevových portálech, ale je tam velký rozdíl. Dodavatelé nedávají na své služby povinné slevy, takže zanechávají více méně stejné ceny. Jedním z takových s podobným portfoliem nabídek je zážitkový portál Stips.cz, který má jako prioritu, že drží dodavatelské ceny a ceny pro zákazníky stejné. Na Stips.cz najdeme nabídky všeho druhu, od masáží, přes plavbu po Vltavě, až třeba let balonem nebo seskok s padákem, prostě vše, co si přejeme darovan nebo ještě lépe dostat.
5a9815fd5a6d9obrazek.png

ROZDÍLY A CO TO PRO NÁS ZNAMENÁ

Ale teď, jaký je rozdíl? Rozdíly jsou velké. A to jak z pohledu dodavatele, tak zákazníka. U slevových portálů platí, že v momentě, kdy my přijdeme se slevovým poukazem za dodvatelem, on ví, kde jsme poukaz koupili a kolik na nás vlastně vydělává. Co to mění pro nás? Bohužel, i když to nechceme a ani bychom neměli zažít, je tam určitá změna chování vůči zákazníkovi. Celkově je také pozorovatelná změna v přístupu a u doprovodných službeb. (Samozřejmě není pravidlem pro všechny!) Určitě jsme to mnohá z nás zažila a víme, o čem je řeč.

Ale proč to tak vlastně je? Takový dodavatel musel na slevovém portálu ze své ceny odečíst povinnou slevu a dále ještě provizi a moc už mu z toho nezbylo. Proto si takových zákazníků, bohužel, nemusí tolik vážit. Navíc se často stává, že když dodavatel nasadí slevu na danou službu, zákazník napříště nechce platit víc, než za to zaplatil napoprvé. I když zapomíná to, že před tím to bylo značně oříznuté slevou.

A teď, co takový zákazník? Ten si na slevových portálech vybírá hlavně podle ceny. Ta je jeho rozhodující složkou číslo jedna a to bez přemýšlení, jaké dodavatele si to vlastně vybírá. Takže se někdy stává, že dojde někam, a je velmi překvapený, kam se to vlastně dostal a co ho čeká.

Na rozdíl u zážitkových portálů si zákazník vybírá přesně od koho si poukaz kupuje. Ví, kam jde, co ho čeká a co tam bude dělat. Celkově se řídí spíše než cenou, tak kvalitním výběrem vhodného provozovatele. Z pohledu dodvatele to také funguje jinak. Na zážitkových portálech nepožadují po  provozovatelích slevu, která je u těch slevových portálů povinná. Ceny zachovávávají stejné, jak na svém webu, tak u dodavatele. Jemu proto zůstává přístup ke všem svým zákazníkům stejný bez předsudků. Navíc tito zákazníci ví, jaké jsou přibližně ceny za danbou službu. Neklame je tam ta zmíněná sleva, a tak dodavateli zůstávají věrní klienti, kteří ví, kolik a za co platí.

Ať už si při výběru dárku vybereme jakýkoliv portál, je důležité projít pro a proti a zaměřit se na detaily služby kterou kupujeme. Zvážit všechny možnosti a rozhodující faktory, protože když už si děláme radost, tak ať je kvalitní a můžeme si jí užít naplno!
5a98161124b0dobrazek.png

Reklama