Rok se s rokem sešel a nás čeká další svátek tvz. pálení čarodějnic, filipojakubská či Valpuržina noc. Pro naše keltské předky Beltain.

Beltain je podle Ellen Evert Hopmanové a jejího druidského herbáře svátkem s dvojí symbolikou - plodnosti a smrti. V předvečer prvního máje dosahují sexuální síly světa vrcholu.

Významná je v tomto čase i harmonie v přírodě. V dávných dobách býval obětován život, aby život významnější mohl pokračovat.

Beltaine

Beltain míval pro Kelty tak hluboký význam, že se mnoho důležitých historických událostí podle tradičního podání odehrávalo právě v tento den. Také se od této doby označuje počátek světlé části roku. O půlnoci se lidé vydávají sbírat větve a květy, kterými pak zdobí své domovy. Je to čas úliteb strážným duchům stád,  lišce, orlovi a vráně, aby neubližovali domácím zvířatům. Mladé ženy vstanou ráno za svítání, umývají si obličej v rose z poupat hlohu a prosí boha nebo bohyni o dar krásy. Podle tradice při tom mají hlavu ověnčenou větévkou z jeřábu.

Vztyčují se májky, mužský falický kůl se zasazuje do bezpečné země. Májka také symbolizuje tok energie mezi nebem a zemí, který ústí ve znovuzrozený jarní růst. Léčivé a plodivé síly se koncentrují v domovech prostřednictvím natrhaných bylinek. Lidé putují ke stojícím kamenům, bohatá úroda je podpořena trojím obejitím kamene po směru hodinových ručiček a závěrečnou poklonou. Rybáři  také mimo jiné tradice házeli do vody věnce květin kvůli zajištění příznivých podmínek k rybolovu.

Do důlků v kamenech se lije mléko - dar „malým lidem“. Nemocné děti byly pronášeny otvory v kamenech, stejně jako nově zasvěcení, kteří se tak symbolicky rodí do nového života. Tančí se ve spirále, kruhové tance a tance kolem májky posilují půdu. Mladé dvojice se vytrácejí do hor, lesů a čerstvě zoraných polí, kde svými milostnými akty dávají zemi novou sílu. V prohlubních v zemi se zapalují ohně. Na nich se vařívala léčivá kaše z ovsa, vajec a mléka. Všichni do kotle štědře přilévali i alkohol, který byl ve své době naprosto přírodní a v podstatě také léčivý.....

Muži vzdávají poctu posvátnému ohni proskakováním hranic, po nich skáčou ženy, a nakonec je přes žhavé uhlíky převeden dobytek coby akt očištění a ochrany. Podobným zvykem bývalo i válení bochníku sýra či pouštění hořícího kola z kopce.  

Staří Keltové znalí věcí magických, řídících se zákony vesmíru, přírody a matky země, znali mnohá čarodějná bejlí, která v tuto dobu také používali.

Za zmínku stojí především ty bylinky, které se významně podílejí na výrobě kouzelných artefaktů či pomůcek

  • Rulík zlomocný - který je ovšem JEDOVATÝ!, je jednou  ze složek létajících mastí, tradičně používaných o Valpružině noci, tradiční slavnosti germánských čarodějnic, Hexen. Létající masti jsou preparáty z jedovatých a psychedelických rostlin. Tyto masti často obsahují saze, které čarodějnici pomáhají udržet si přehled, kolik masti a kam na sebe nanesla. Mast uschopňuje čarodějnici astrálně létat. Celé sabaty se prý takto slétaly na určených místech, aniž by se svými fyzickými těly čarodějnice pohnuly z místa.

Nedoporučuji však takovéto masti ani používat ani vyrábět! K tomuto psaní je přiložena jen jako zajímavý fakt, který naši předkové znali a se kterým pod dohledem vyššího zasvěcence uměli zacházet.

  • Mandloň obecná - ze dřeva mandloně obecné se vyrábějí magické hole. Podle řecké tradice Fyllis, opuštěna svým milencem Démofoónem, zemřela zármutkem. Bohové ji proměnili v suchou mandloň. Když se Démofoón vrátil a objal strom, vyrazily lístky a mandloň rozkvetla - symbol pravé, smrt překonávající lásky.
  • Mařinka vonná - přitahuje bohatství a vítězství, v dávných dobách se o svátcích z růžových plátků, levandule, zimostrázu a mařinky skládaly na podlaze posvátné ornamenty.
  • Jetel - květy jetele se na tři dny namočí do octa. Octem se postříká okolí domu - odradí se tím nezvaní návštěvníci. Pár květů se nosí v peněžence či v kapse pro ochranu a přilákání nové lásky. Najdete-li jetel se dvěma listy, nový milenec není daleko. Čtyřlístek přináší klid mysli, psychické síly, peníze a poklad. Čarodějnic pak zbavuje jetel bílý.
  • Jeřáb obecný - je především ochranná a léčivá rostlina. Doporučuje se nosit v ošacení malý jeřábový křížek. Z větviček se dělají kouzelné hůlky a vonné tyčinky z listů a bobulí zvyšují psychické síly.
  • Hloh obecný - hlohem se tradičně zdobí májka. Své místo má coby bylina plodnosti při svatebních obřadech, oslavách 1. máje a v posvátných hájích. Tam, kde pospolu roste dub, jasan a hloh, lze spatřit skřítky. Beltain byl kdysi považován za den, kdy se poprvé otevíraly květy hlohu.
  • Břečťan popínavý - zaručuje věrnost a vijí se z něj svatební věnečky, používá se k získání štěstí, lásky a věrnosti.
  • Šťavel kyselý - čerstvý se dává do pokoje nemocného, k přilákání zdraví, sušený list prý přináší štěstí, chrání srdce před nemocemi a umožňuje člověku vidět skřítky. Šťavel je posvátnou bylinou trojné bohyně. Čtyřlistý šťovík přináší slávu, bohatství, věrnou lásku a dokonalé zdraví. Pětilistý šťovík je nešťastný a dvoulistý nám dává schopnost spatřit budoucího milence. :-)
Reklama