Ta, když v roce 1862 zemřela, zanechala po sobě tři děti. Nejstarší a asi nejnadanější syn Hynek (1838-1853) zemřel na tuberkulózu už za spisovatelčina života coby patnáctiletý mladík. Jaké byly osudy ostatních? O dceři Doře (1841-1920), svobodné učitelce, matce nemanželského dítěte a stavitelce domu projektovaném Dušanem Jurkovičem, jste si mohli na našem webu přečíst před třemi lety (viz odkaz za článkem).

Nejmladší Jaroslav (1842-1898) odešel v roce 1863 do Oděsy, kde se stal učitelem kreslení a rýsování na reálce. Zabýval se také sadařstvím a ovocnářstvím a stal se váženým odborníkem v tomto oboru, takže ho ministerstvo zemědělství vyslalo do USA a Kanady, aby studoval tamní poměry. Jeho další osudy nejsou známy. Údajně se oženil, o potomcích se ale neví.

O pokračování rodu Němcových se zasloužil jen syn Karel (1842-1901), který pracoval na několika místech jako zahradník a potom učil na Vyšší hospodářské škole v Táboře. Tady se také oženil, a když mu po sedmnácti letech žena zemřela, oženil se ještě podruhé. Z obou manželství měl sedm dětí. V roce 1895 se stal ředitelem Zemského pomologického ústavu v Praze.

5ad704e5aad67obrazek.pngVe druhém manželství se mu v Táboře narodila i dcera Marie (1885 -1930). Té neříkali jinak než Madla. Její spolužačkou v obecné škole byla Anna Vlčková, kterou známe jako Hanu Benešovou, manželku našeho druhého prezidenta.
Madla toužila studovat medicínu, ale otec nesouhlasil ani s tím, aby šla studovat na Minervu, tehdy vyhlášené dívčí gymnázium. Co by tomu asi řekla sama Božena Němcová? Určitě by syna za takový zpátečnický názor nepochválila. Vždy bojovala za stejné možnosti ve vzdělání dívek!

Je až s podivem, že Karel Němec nic nenamítal, když Madla vyslovila přání stát se herečkou. Dokonce ji v tom podporoval, a tak začala navštěvovat hodiny herectví u slavné Otýlie Sklenářové-Malé. Jenže příprava na kariéru talentované dívky vzala zasvé, když otec nečekané v roce 1901 zemřel. Tehdy se Marie po vzoru své tety Dory rozhodla a přihlásila se ke studiu na učitelském ústavu. Ten o tři roky později absolvovala, začala tam pracovat jako cvičná učitelka a kromě toho se začala angažovat v ženských spolcích.

V roce 1912 se konala akce k 50. výročí úmrtí Boženy Němcové. Marie tam četla babiččinu pohádku a také si Boženu Němcovou zahrála v divadelní scénce. V publiku tehdy seděl mladý profesor němčiny a francouzštiny na gymnáziu v Hradci Králové Zdeněk Záhoř. A do roka byla svatba!
Měla štěstí, že se na ni jako cvičnou učitelku nevztahoval učitelský celibát, ten byl u nás zrušen teprve v roce 1919! Mohla tedy pokračovat ve svém zaměstnání, v němž ji manžel podporoval. Manželství Záhořových bylo mimořádně harmonické. Narodily se v něm dvě děti – dcera Eva a syn Zdeněk.

Tato obětavá žena se i při dvou malých dětech věnovala veřejné činnosti, vůbec se nešetřila a po vzniku republiky pracovala na ministerstvu sociální péče jako instruktorka sociální péče o děti, matky a opuštěné ženy. Měla velkou zásluhu na tom, že byl vybudován palác sociálních služeb, který se nazýval Ženský dům Charlotty Masarykové. Úzce spolupracovala s její dcerou Alicí i s Hanou Benešovou.

Marie Záhořová byla i literárně nadaná. Ve škole ráda přednášela a psala skvělé slohové práce, které pak musela nahlas prezentovat před třídou, což ji prý nečinilo žádné potíže. Možná něco zdědila po své babičce. Napsala pohádku pro maňásková divadla Princezna Čárypíše a sbírku českých a moravských písní a tanců k obohacení dívčího tělocviku. Plánovala v psaní pokračovat, jen to odkládala na pozdější dobu…
To jí bohužel nebylo dopřáno. Zemřela náhle ve 45 letech na selhání srdce, i když do té doby neměla žádné viditelné zdravotní potíže.
5ad704fdaa37eobrazek.png
Hrobka Záhořových na Olšanských hřbitovech

Její manžel, oblíbený a obětavý učitel, literární kritik a historik a autor drobných próz, známý též svými publikacemi v oboru sexuální výchovy, vyskočil o rok později z okna svého bytu. Jako možná příčina se uváděly zdravotní problémy či deprese z přepracování, ale především ze smrti manželky, kterou velice miloval…
 
Foto: Wikipedie
 
Na našem webu jste si ve volném seriálu o zajímavých ženách mohli také přečíst:

Uložit

Reklama