KALENDÁRIUM–IN 3. 8. 2005

Hezkou středu 3. srpna 2005 vám všem přeje Žena-in.cz! Oslava svátku dnes čeká na všechny Milušky, kočky Mandy a psy Lesany. Hezky si dnešní den užijte! Ale teď už společně nahlédněme do dnešního kalendária...

Narozeniny:

70. narozeniny slaví Omero ANTONUTTI - herec
(* 3. 8. 1935 Basilico, Kalábrie, Itálie)

68. narozeniny slaví Steven BERKOFF - herec
(* 3. 8. 1937 Stepney, Londýn, Velká Británie)

Vzdělání získal nejprve v londýnské Hackney Downs Grammar School a pak vystudoval drama na londýnské Webber-Douglas Academy of Dramatic Art (1959) a na pařížské École Jacques Lecoq (1965). Je především významným divadelníkem - dramatikem, režisérem a hercem.

Je zakladatelem souborů London Theatre Group (1968) a London Theatre Group (1973). Napsal řadu divadelních her a adaptoval pro jeviště Kafkova díla.

Filmu se věnuje příležitostně, ale vytvořil některé pozoruhodné záporné postavy - militantního sovětského generála Orlova v bondovce Chobotnička, zlotřilého majitele umělecké galerie Victora Maitlanda v kriminální komedii Policajt v Beverly Hills, ruského zabijáka a bývalého plukovníka KGB Ilju Kazak v akčním thrilleru Jako štvaná zvěř nebo Adolfa Hitlera v epickém TV seriálu podle románu Hermana Wouka Válka a paměť.

Často hrál v historických filmech, jako host se objevil v seriálech Mstitel, Přeborníci, UFO, Svatý, Profesionálové, Star Trek : Hluboký vesmír devět, Randall & Hopkirk.

 

Narodili se 3. srpna:

123.

výročí narození - Vilém MATHESIUS - český filolog a literární vědec, anglista a bohemista
(* 3. 8. 1882 Pardubice, + 12. 4. 1945 Praha)

Vilém Mathesius, bratr Bohumila Mathesia, vystudoval na Filosofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde se také roku 1909 habilitoval. Roku 1912 byl jmenován prvním mimořádným profesorem anglistiky, o sedm let později pak profesorem řádným. Zabýval se obecnou jazykovědou, jazykovou kulturou a otázkami fonologie, stylistiky a mluvnice angličtiny a češtiny. Byl jedním z autorů konfrontační jazykovědné metody a stoupencem teorie, že kromě historického srovnávání jazyků nesmí moderní jazykověda opomíjet ani srovnávání synchronní, tj. analytické funkční srovnávání jazyků příbuzných jen vzdáleně nebo vůbec nepříbuzných.

Činnost V. Mathesia je v širokém povědomí spojena především s jeho působením v rámci Pražského lingvistického kroužku (jehož vznik v říjnu 1926 inicioval) po boku R. O. Jakobsona a dalších. Do jeho programového sborníku Spisovná čeština a jazyková kultura (1932) přispěl statí O požadavku stability ve spisovném jazyce a podílel se na kolektivních tezích Obecné zásady pro kulturu jazyka. Redigoval Časopis pro moderní filologii, spolu s B. Havránkem byl od roku 1935 vedoucím redaktorem časopisu Slovo a slovesnost a patrně jeho největším redakčním počinem bylo souborné dílo Co daly naše země Evropě a lidstvu (1939). Soubor hlavních Mathesiových statí, Čeština a obecný jazykozpyt, vyšel až dva roky po autorově smrti. Výbor z Mathesiova díla sestavil v roce 1982 jeho žák Josef Vachek pod názvem Jazyk, kultura a slovesnost.

116. výročí narození - Otto GUTFREUND - český sochař
(* 3. 8. 1889 Dvůr Králové, + 2. 6. 1927 Praha)

Počáteční Gutfreundova díla, pomineme-li školní práce vzniklé pod vlivem secese, měla spíše expresivní charakter, který zčásti převzal od svého pařížského učitele. Zároveň se však v jeho dílech již ozývá kubistická inspirace (Busta Antonína Matějčka, Úzkost, Don Quijote, 1911, Hamlet, 1911), která záhy plně převážila (reliéf Koncert, 1912; Ženská hlava, 1912; Ležící žena, 1912-13; Cellista, 1912-13), kubismus také jako jeden z prvních evropských umělců převedl do sochařství. Kubistický byl rovněž návrh sochy Jana Žižky z Trocnova, podaný v soutěži o ztvárnění pražského Vítkova v letech 1912-13. Ve francouzském zajetí vytvářel pozoruhodné kubistické plastiky (Sedící, 1917), které z nedostatku vhodného materiálu sestavoval z neupraveného dřeva. Na posledních kubistických sochách, zobrazujících ženské hlavy, pracoval roku 1919. Jeho pozoruhodná Vlastní podobizna, polychromovaná plastika z následujícího léta, signalizovala změnu slohového názoru, obrat k sociálnímu civilismu.

Ve 20. letech se tak věnuje objemově chápané plastice, jejíž realismus (s výraznými rysy primitivismu) umocňuje polychromie (Děvče se psem, 1920; Švadlenka, 1920; Návrat legií, 1921; Obchod, 1923; Soupeři). Krátce před náhlou smrtí lze v Gutfreundově díle sledovat návrat ke kubismu, poněkud přehodnocenému až do téměř abstraktního výrazu (Studie sedící ženy, 1927), který dostal organické formy ve Studii ležící ženy (1927). Přesto se k abstraktnímu výrazu nedobral. Obdobným způsobem zpracovával i monumentální úlohy, i když zde více podlehl soudobému módnímu neoklasicismu. Takové jsou jeho návrhy na výzdobu průčelí paláce Réunione Adriatica di Securitá v Praze (1924), ale i soudobé portréty, například Podobizna Emila Filly (1926). Vedle několika neuskutečněných návrhů je jeho další významnou veřejnou prací pomník Babičky v Ratibořickém údolí a sousoší Rodina.

 

90.

výročí narození - Lumír ČIVRNÝ - český básník, překladatel a prozaik, účastník protinacistického odboje
(* 3. 8. 1915 Červený Kostelec, + 8. 12. 2001 Praha)

Opustili nás 3. srpna:

325. výročí úmrtí - Tomáš PEŠINA z ČECHORODU - katolický kněz a historik
(* 19. 12. 1629 Počátky, + 3. 8. 1680 Praha)

 

Víte snad o nějakém výročí narození, úmrtí, zajímavé či významné události s dnešním datem, kterou se nám nepodařilo vypátrat? Nenechávejte si to pro sebe a napište nám, ať můžeme náš archiv postupně rozšiřovat. Předem pěkně děkujeme!

A ještě něco – pokud právě dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přejeme i vám VŠECHNO NEJLEPŠÍ!!!

 

 
Reklama