domaci-pece.jpg

„Akvizice skupiny Včelka je naší velmi významnou a strategickou investicí, jejímž prostřednictvím dojde k celkovému zkvalitnění a rozšíření zdravotních služeb s cílem pomoci pacientům zůstat v maximální možné míře ve svém domácím prostředí. Současně budeme moci lépe rozvíjet poskytování zdravotních služeb u chronicky nemocných pacientů a podporovat programy preventivní a distanční péče,“ říká MUDr. Michal Bednář, MBA, předseda představenstva a generální ředitel zdravotnické skupiny EUC.

Mgr. Vojtěch Kubec, LL.M., MSc., dosavadní stoprocentní vlastník a jednatel MyBee Innovative s.r.o., k tomu doplňuje: „Sdružení pečujících organizací Včelka, respektive celému jejímu týmu, se podařilo stát se spolehlivým a vyhledávaným poskytovatelem domácí zdravotní péče napříč ČR, a to především díky hodnotám, které zastává a lidem, kteří je zosobňují. Pro zachování těchto hodnot a další rozvoj je však potřebné, aby měla Včelka zázemí silného a stabilního partnera. Jsem proto rád, že se stane součástí skupiny EUC, pro niž je také vysoký standard a kvalita poskytovaných zdravotních služeb absolutní prioritou. Je to záruka toho, že bude i nadále posilovat a rozvíjet své poslání.“

Zdroj: www.euc.cz

Clipboard02.jpg

Reklama