Platforma rovněž motivuje zaměstnance k důslednější prevenci. A lékařům skrze ni EUC hradí i prohlídky, na které se zaměstnanec nedostaví. Služba funguje ve webovém rozhraní, kde jsou k dispozici veškeré informace o zaměstnancích důležité pro pracovnělékařské prohlídky, a to přehledně a na jednom místě.

Pracovnělékařská péče dlouhodobě spadá mezi odvětví, která vyžadují úzkou, plynulou a komplexní spolupráci. Koordinace lékařů, personalistů a konkrétních zaměstnanců tak často bývá výzvou. O to větší komplikací může být, pokud se zaměstnanec na prohlídku vůbec nedostaví. Lékaři tak zbytečně ztrácejí vyhrazený čas i finance – prohlídky totiž zaměstnancům standardně platí zaměstnavatel. Řešením mohou být chytré pracovnělékařské platformy, které využívají kapacit moderních technologií.

Například nová plně digitální platforma pro pracovnělékařské prohlídky EUC PLS umí lékařům i personalistům ušetřit značné množství času díky tomu, že usnadňuje komunikaci a poskytuje jednoduchý nástroj pro rezervaci prohlídek a evidenci zaměstnanců. Odpadá tak nutnost zdlouhavého vyplňování papírových formulářů. Výsledky vyšetření jsou následně dostupné online a po celé ČR. „Systém jsme vytvořili tak, aby byl pro lékaře i HR oddělení maximálně uživatelsky přehledný a uzpůsobený k práci na denní bázi. Z pozice největšího poskytovatele ambulantní péče u nás můžeme navíc lékařům garantovat i úhradu za prohlídky, na které se zaměstnanec nedostaví,“ představuje službu Vítězslav Havliš, obchodní ředitel Canadian Medical a EUC PLS. „Pokud nastane mimořádná situace, platforma nabízí i možnost zrušit všechny naplánované prohlídky hromadně,“ dodává.

blobid0.png

Řešení EUC PLS následuje dlouhodobý cíl skupiny EUC v oboru zdravotnictví, kterým je především pokročilá digitalizace. „Pracovnělékařské služby poskytujeme v plném rozsahu v souladu s platnou legislativou. Jedná se o preventivní programy, díky kterým mohou firmy z dlouhodobého hlediska snížit náklady spojené s nemocností svých zaměstnanců, zvýšit efektivitu práce HR oddělení a zároveň mít přehled o pravidelných prohlídkách,“ vysvětluje, Vítězslav Havliš. V současnosti již zdravotnická skupina EUC zprostředkovává pracovnělékařské služby více než 170 tisícům zaměstnanců napříč celou Českou republikou. Spolupracuje také s desítkami lékařů, kteří službu používají.

Výhody poznají i zaměstnanci
S využitím EUC PLS lze snadno nastavit plán pracovnělékařských prohlídek každému zaměstnanci na míru, s odkazem na charakter jeho práce, věk i časovou vytíženost. Výsledky se díky tomu pozitivně projeví v rámci celé firmy. Zaměstnance totiž služba vede k důslednější péči o vlastní zdraví a řádné prevenci, což v dlouhodobém horizontu zvyšuje i jeho produktivitu.

Zaměstnanec nejprve absolvuje vstupní prohlídku. To obnáší vyšetření současného zdravotního stavu a detailní shrnutí anamnézy zaměstnance. Na základě těchto informací navrhujeme další plán vyšetření v dlouhodobém horizontu,“ říká MUDr. Tomáš Konvička, praktický lékař pro dospělé a vedoucí lékař EUC PLS, a dodává: „Poskytujeme i doplňková vyšetření. Jedná se například o rentgen hrudníku, neurologické vyšetření a zhodnocení srdeční aktivity pomocí EKG. Nabízíme však i odběry biologických materiálů. Pod tím si můžeme představit třeba odběr krve a vyšetření moči. Tento propracovaný systém šetří čas všem stranám.“ Platforma EUC PLS zajišťuje kromě vstupních prohlídek i prohlídky periodické, mimořádné (prováděné za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci), a výstupní. V případě mimořádných událostí dokáže EUC PLS také podat pomocnou ruku – jedná se například o léčbu nemocí z povolání či pracovních úrazů.

Platforma funguje ve dvou rozhraních. Na straně klienta mají do prvního z nich přístup personalisté. Během pár kliknutí si mohou u každého zaměstnance zobrazit všechny nezbytné informace od osobních a pracovních údajů, přes datum příští lékařské prohlídky a způsobilost, až po seznam rizik. Do druhé zóny má přístup lékař, pro kterého jsou rovněž dostupné chytré přehledy rezervovaných prohlídek, uskutečněných vyšetření i fakturovaných výkonů. I z jeho pohledu je proces administrativy jednodušší a uživatelsky přívětivější – informaci o vyšetření může například snadno předat zpět zaměstnavateli v elektronické podobě. V neposlední řadě lékař v zóně má i možnost předem oznámit svoji nedostupnost a svoji péči organizovat pomocí chytrého, a hlavně jednoduchého kalendáře.

64f6ee48697f4obrazek.png

EUC PLS:

  • Jsme největší poskytovatel pracovnělékařských služeb v ČR Zajišťujeme zdravotní péči pro 1 100 korporátních klientů.
  • Přes 1 000 partnerských ordinací po celé České republice.
  • Pokrytí všech legislativních povinností zaměstnavatele.
  • 23 let zkušeností s pracovnělékařskými službami.
  • Partnerství s největšími zaměstnavateli v České republice.
Reklama