erotic

Pro většinu mužů jsou vlastní sexuální problémy, tím spíše poruchy erekce, tabu a pravděpodobnost, že se s nimi svěří partnerce nebo lékaři je mizivá. Chápou je totiž jako své vlastní selhání. Tyto problémy často mylně považují za dočasné a připisují je věku, stresu a dalším okolnostem. Mnozí netuší, že potíže s erekcí jsou dnes poměrně snadno řešitelné, stačí se obrátit na svého praktického lékaře, urologa, sexuologa nebo androloga. Partnerky těchto mužů zase mohou požádat o radu gynekologa.

Romantický letní večer, západ slunce, on a ona - a sex? Ve dvaceti bez problémů, ve čtyřiceti jen někdy. Lepší to nebude ani v padesáti. Dovolenou si představujeme jako období bez všedních problémů, ale problémy s erekcí, které ve dnech volna samy zázrakem nezmizí, řeší s předstihem málokdo. Přitom sex patří k plnohodnotnému životu, a to nejen o dovolené. Čím dříve se partneři rozhodnou odhodit ostych a obavy, tím více nedorozumění a zklamání si ušetří. Poruchy erekce jsou totiž problémem celého páru.

Co je erektilní dysfunkce?

Erektilní dysfunkce je definována jako trvalá (po dobu minimálně šest měsíců) neschopnost dosáhnout a udržet erekci umožňující uspokojivý sexuální styk. Jednorázové situační selhání nebo přechodné poruchy ztopoření nepředstavují vážný problém a nevyžadují terapii. Léčba je doporučována, dochází-li k poruše při více než čtvrtině pokusů o pohlavní styk.

Postihuje muže...

Nejznámější epidemiologická studie (Massachusetts Male Aging Study) uvádí, že některou z forem erektilní dysfunkce je postiženo 52 % mužů ve věku 40 až 70 let. Z toho lehká forma erektilní dysfunkce se vyskytuje zhruba v 17 %, střední ve 25 % a těžká asi v 10 % případů. Výskyt erektilní dysfunkce bývá častější ve vyšších věkových kategoriích, ale existují značné individuální rozdíly.
Podle reprezentativního průzkumu agentury STEM/MARK provedeném na české populaci udával některou z forem poruch erekce každý druhý muž ve věku 35-65 let. Úplnou ztrátou erekce trpí podle této studie každý desátý muž. Odhaduje se, že pouze deset procent mužů s erektilní dysfunkcí vyhledá odbornou pomoc. Mnozí pacienti ani nevědí, kde by tyto problémy měli řešit a na jakého lékaře se obrátit. Pouze pětina lékařů se zajímá o sexuální život svých pacientů.
Výsledky nového průzkumu mezi českými muži budou k dispozici počátkem druhé poloviny roku 2010.

...ale trápí také ženy

„Muž a žena jsou spojené nádoby, jeden ovlivňuje druhého, jdou spolu ruku v ruce nahoru, nebo dolů."Neschopnost dosáhnout erekce má velký dopad na psychiku. Muž po opakovaných nezdařených pokusech ztrácí sebevědomí a obavy nejsou dobrou startovní čárou pro jakoukoli aktivitu, natož pro sexuální. Muž se ze strachu z dalšího selhání začne vyhýbat nejen sexu ale i jakémukoli jinému intimnímu kontaktu. Žena znejistí: připadá si neatraktivní, je nejistá a plná pochyb. Mnohdy se domnívá, že muž navázal paralelní vztah, že ji nemiluje, že už o ni nestojí. Také ženské sebevědomí je na kolenou. Mužova neschopnost dosáhnout erekce je „chorobou" celého páru a může vést i k rozpadu partnerství.

Itinerář cesty z bludného kruhu: Informace - rozhovor - návštěva lékaře.
Získání informací z ověřených odborných zdrojů, například na www.lecba-erekce.cz, je dobrým předpokladem k nabytí odvahy erektilní dysfunkci řešit. Nezáleží na tom, kdo z partnerů první prolomí ledy „ožehavého" rozhovoru. Důležité je, aby byl veden ve vhodnou chvíli a citlivým způsobem, ať už před začátkem léta nebo uprostřed rozkvetlé louky na dovolené.
Až v 95 % případů lze tento problém vyřešit!4 Ovšem důležité je si uvědomit, že problémy s erekcí mohou být průvodním znakem jiného onemocnění a že s nimi může účinně pomoci jedině lékař, jehož je proto vhodné v takovém případě vyhledat.

Možnosti léčby

Léčba poruch erekce zahrnuje celé spektrum léčebných prostředků od tablet přes vakuové (podtlakové) pumpy, až po injekce a implantáty do penisu. Nejčastěji používanou léčbou jsou tablety, které se užívají ústy. Účinná a bezpečná léčba je dostupná. Na trhu existuje několik přípravků, které se liší zejména délkou účinnosti.

Léčivé přípravky pouze na předpis!

Léčivé přípravky k léčbě poruch erekce, které jsou nabízeny na internetu pod jmény skutečných registrovaných léků, bývají velmi často padělky, které buď neobsahují účinnou látku vůbec, nebo naopak mohou obsahovat účinnou látku v několikanásobně větším množství než je schválené v originálním výrobku a mohou být tím pádem dokonce nebezpečné. V lepším případě kupující těchto léků přes internet přijde o peníze, v horším i o zdraví.

Na trhu jsou k dostání i „přírodní a alternativní" přípravky ve formě doplňků stravy, které jsou k dostání volně bez lékařského předpisu. Tyto doplňky stravy musí mít na obalu uvedeno, že se jedná o doplněk stravy. Dle zákona se jedná o potravinu, která obsahuje vitamíny, minerály a jiné nutritivní látky, které za účelem doplnění běžné stravy, příznivě ovlivňují zdravotní stav. Nejsou považovány za léčiva a nejsou určeny k léčbě či prevenci onemocnění. Pro uvedení těchto přípravků na trh, je nutné prokázat pouze jejich zdravotní nezávadnost. Účinky uváděné výrobcem nejsou povinně nijak ověřovány, a pokud neporušují zákon, mohou být zveřejněny výrobcem na obalu. Doplňky stravy také nemohou deklarovat vlastnosti prevence, léčby nebo vyléčení onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat. V praxi se však setkáváme se zavádějícími výroky, jak na svých stránkách uvádí i Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Léčivé přípravky k léčbě poruch erekce můžete dostat pouze v lékárně a pouze na lékařský předpis.

MUDr. Zlatko Pastor, sexuolog a gynekolog, GONA

Reklama