Pohozené použité injekční jehly už nejsou výjimkou a poranění o ně stále přibývá. Právě u injekčních uživatelů drog je mnohem vyšší výskyt hepatitid a viru HIV. K nákaze může dojít i z velmi malého množství krve, které na jehle zůstalo. Riziko infikace virem HIV je nízké, ne však zanedbatelné.

Mnohonásobně vyšší už je riziko nákazy hepatitidou typu A, B nebo C. Nebezpečí hrozí třeba v parcích nebo na dětském hřišti. Víte, jak se v případě poranění o použitou jehlu zachovat a co dělat v případě, že na jehlu narazíte? Přečtěte si, co radí lékaři.

V případě, že dojde k průniku jehly pod pokožku, nechte ránu co nejdéle volně krvácet, ale ranku nemačkejte. Krvácení pomůže snížit dávku viru, který mohl vniknout do těla. Poraněné místo pak opláchněte vodou a mýdlem a posléze ho ošetřete desinfekcí. Desinfekce by neměla v žádné domácnosti chybět.

Vyhledejte lékaře. Po prvotním ošetření vyhledejte lékaře. Lékařské pomoci se vám dostane ve všech ambulancích praktických lékařů, ve zdravotních ústavech nebo na krajských hygienických stanicích a v nemocnicích s poliklinikou, kde je zřízeno infekční oddělení. Pokud možno, přineste si i jehlu, o kterou jste se poranila. Jehla se poté odešle k laboratorním testům.

Nacházíte-li se na území Prahy, zamiřte na Bulovku. „Zde se nachází infekční ambulance, která slouží právě pro případy poranění jehlou. Zajistí nejen okamžitý zásah, ale také dlouhodobou lékařskou péči. A to přesně 180 dní,“ upřesnila lékařka hygienické stanice města Prahy Zdeňka Jágrová. Až půl roku je totiž inkubační doba virových hepatitid. Protilátky proti viru HIV lze zjistit po třech měsících ode dne infikace.

Okamžitý zásah lékaře zahrnuje další ošetření rány a odběr krve, jejichž výsledky budete znát do několika dní. V případě, že ve vaší krvi bude málo protilátek na hepatitidu, bude vám zajištěno očkování proti žloutence typu A a B. Na hepatitidu typu C u nás zatím není žádná očkovací látka k dispozici. Lékař vám také podá podrobnější informace, jak nyní postupovat. Poté vás čeká ještě několik kontrolních odběrů. Stejnou péči vám zajistí lékaři i na ambulanci ve vašem městě.

Může vám být také nabídnuta návštěva AIDS centra, kvůli krátkodobému užívání léku, jenž má snížit riziko infekce virem HIV. Tuto léčbu je však nutné zahájit do 72 hodin od poranění. Jde o kombinaci několika léků, které však mívají poměrně značné množství vedlejších účinků. I zde vás lékaři podrobně informují a navíc svým podpisem stvrdíte, že jste srozuměna s následujícími postupy. AIDS centrum vám taktéž zajistí dlouhodobé sledování. Další kontroly v centru vás čekají po třech, šesti a dvanácti měsících

Naštěstí obávaný vir HIV nemívá dlouhou životnost a riziko nákazy je malé. „Viry HIV nepřežívají za takových podmínek dlouho. Člověk by byl ohrožen v případě, že by se o jehlu poranil bezprostředně po jejím použití nemocnou osobou. Čím déle se jehla na daném místě nachází, tím menší je riziko přenosu HIV,“ potvrdila Eva Tomková.

V případě nálezu použité injekční stříkačky či jehly postupuje následovně. Nález ihned oznamte Policii ČR nebo Městské policii prostřednictvím linky 156 nebo 158, popř. 112. Policisté se postarají o odstranění jehly speciálně školenými osobami.
Naleznete-li jehlu v prostředku hromadné dopravy, informujte řidiče nebo průvodčího.
V žádném případě se předmětu nedotýkejte! Pokud je to nezbytně nutné, jehlu odstraňte pinzetou nebo kleštěmi a uzavřete do pevného obalu, skrz který nemůže jehla projít, a dále s ní nakládejte jako s nebezpečným odpadem.

Stalo se vám nebo někomu blízkému, že se o jehlu poranil? Narazila jste někde na pohozenou injekci? Jak jste reagovala?

Reklama