Novela zákona o základních školách, kterou navrhují poslanci, je zařazena na pořad prosincové schůze poslanecké sněmovny. Umožní vybírat poplatky za základní vzdělávání na všech školách.

Výše školného by se odvíjela od současného výpočtu poplatků, tj. pět procent z příspěvku, který je poskytován státem každoročně na žáka s tím, že tyto poplatky mohou činit nejvýše trojnásobek, tedy patnáct procent z příspěvku. Zjednodušeně řečeno, rodiče žáků by platili zhruba od 3 000 do 9 000 korun za školní rok. Výše školného by záležela na rozhodnutí konkrétní školy. „Rozumní rodiče podporují školné, protože v tom vidí zvýšení kvality škol a zlepšení vztahů pedagoga a žáka,“ pronesl při dotazu k návrhu senátor Roubíček.

Novela by navíc školám přikazovala, aby 30 % z výnosu školného bylo vráceno zpět rodičům z nízkých sociálních vrstev jako forma sociálních příspěvků.

Rodiče budou moci svým dětem od jejich narození na školné spořit. Některé banky už projevily zájem a chystají vhodný finanční produkt. Zároveň bude možné, aby si žák na školné půjčil. Splátkový kalendář bude nastaven tak, aby nezatížil rodinu v době, kdy na vzdělávání potřebuje nejvíce peněz. Splácení se proto posune až do plnoletosti dítěte.

V případě, že rodiče žákům školné zaplatí ihned, nebo je dokonce předplatí, mohou získat poměrně výrazné slevy. Proto bude výhodné na školné spořit co nejdříve. Sice pomohou našemu školství okamžitě, ale zvýhodněny tak budou především bohaté rodiny.

Co si myslíte o školném na základních školách vy?

Reklama