Na mnoha místech v republice probíhá v období přelomu března a dubna zápis do mateřských škol. Víte, jaké typy školek u nás fungují, co nabízejí, jaká jsou pro a proti? Pojďme se na to podívat zblízka.

 

Rozhodnutí, do které mateřské školy své dítě dáme, je stejně důležité jako pozdější výběr školy. Všechna předškolní zařízení musí ve svých edukačních programech splňovat takzvaný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je ze zákona závazný. Mezi jednotlivými školkami jsou však velké rozdíly v různých aspektech.

 

Primární rozdíl je, zda se jedná o mateřskou školu státní, nebo soukromou, dále pak jestli je zařízení klasického typu nebo s nějakou specializací, případně alternativní orientací. Školky také nabízejí odlišnou doplňkovou činnost ve formě kroužků, a i to je důležité brát v potaz.

Jak vybírat?

 

Jeden z hlavních faktorů je dostupnost a vzdálenost od bydliště, případně místa zaměstnání rodiče. Je podstatné uvážit, nakolik vás bude cesta do školky zaneprazdňovat. Dále je třeba se zamyslet, co chcete, aby se dítě ve školce naučilo, v jakém prostředí se školka nachází, jak vypadá a samozřejmě kolik financí chcete nebo můžete do předškolního vzdělávání dítěte vložit.

 

V současnosti existuje opravdu pestrá škála záběru a kombinací režimů a programů, které jednotlivé školky nabízejí. Běžné jsou už školky s jazykovým zaměřením, smíšené mezinárodní nebo s různými věkovými kategoriemi v jedné třídě. Orientace výuky může být zaměřená například na přírodu a ekologii, dovednosti hudební, výtvarné či pohybové. Nezanedbatelná je také otázka stravování, tedy úroveň kuchyně, možnost vegetariánského jídelníčku a podobně.

 

Nejlépe je vytipovanou školku navštívit osobně v rámci dne otevřených dveří nebo po dohodě s vedoucím pracovníkem kdykoli, a udělat si tak obrázek o fungování v ní. Neměl by být problém nahlédnout do některé z tříd a pozorovat, jak probíhá některá z částí denního programu. Stejně tak by vás ředitel nebo ředitelka školy měli nechat nahlédnout do obsahu vzdělávacího programu dané MŠ. Tam byste se měli dozvědět základní filozofii školky, denní režim, provozní dobu, jaké doplňkové aktivity škola organizuje (návštěvy divadel, logopedická cvičení, seznamování se s cizím jazykem, výlety...).

 

Co to stojí?

 

Nadstandardní  programy nejsou jen doménou soukromých školek, ale některé specializace ve státním sektoru očekávat nemůžete. Třída s pětadvaceti dětmi vás těžko uspokojí, když vaše dítě potřebuje spíše menší kolektiv a rodinné prostředí. Stejně tak je to vyššími nároky na výživu. Neznamená to ale nutně, že se vašemu dítěti dostane v soukromé MŠ lepší péče než ve státní. Záleží i na přístupu vychovatelů. Vše se točí kolem peněz. Státní školky jsou zřizovány obcí jako instituce s celodenní nebo půldenní péčí. Školné přijde v průměru na 500-700 korun a stravné kolem 30 korun denně. Státní školky v mnoha směrech nemohou soukromým konkurovat. Za privátní však zaplatíte 3 -15 tisíc korun měsíčně.

 

Alternativa láká


Nejznámější alternativní školky jsou MŠ waldorfského typu a Montessori. Waldorfská pedagogika vychází z antroposofie Rudolfa Steinera a zaměřuje se na přirozený a všestranný růst dětské osobnosti. Děti se učí poznávat svět pozorováním, není zbytečně zatěžována jejich paměť a je v nich dáván velký prostor hrám a experimentování. Na denním pořádku je práce s přírodními materiály, děti se v rámci základní výuky setkají s výrobou keramiky nebo třeba pečením chleba. Důležitá je i výchova k estetickému vnímání, samostatnosti a vnímání přírody. U rodičů, jejichž dítě waldorfskou školku navštěvuje, se očekává aktivní přístup a spolupráce při vytváření prostředí pro děti. Více najdete na www.waldorf.cz

Marie Montessori zavedla systém výchovy, kdy je hlavně kladen důraz na potřeby dětí a školka se jim přizpůsobuje. Základním prvkem Montessori je, že si dítě samo může určit, čemu se chce učit. Pedagog uznává, že každé dítě je individualita, která určité věci vnímá v jiný čas, je na něco odlišného naladěna. Dítě si dokonce může vybrat, zda chce pracovat s ostatními dětmi společně, nebo samostatně. Více si přečtěte na www.montessoricr.cz

 

 

Podle čeho jste školku vybírali vy? Je péče v soukromých školkách na vyšší úrovni než ve státních? Co si myslíte o waldorfském školství, Montessori a jiných alternativách?

Reklama