Říčany, 25. září 2006 - Díky katastrofálnímu nedostatku míst v základních školách musí město Říčany postavit novou základní školu. Opakované žádosti o přidělení státní dotace se na Ministerstvu financí míjí účinkem. Město má připravené pozemky, zpracovanou projektovou dokumentaci a jediné, co v tuto chvíli chybí, jsou peníze. „V roce 2005 nám již byly peníze odsouhlaseny rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ale podle ustanovení Ministerstva financí ještě za působení pana Sobotky může být na podobné účely obcím uvolněno pouze 15 miliónů korun. Navíc musí kolaudace proběhnout ve stejném účetním období jako dotace. Na náš 280 milionový projekt, jehož stavba bude trvat několik let, je takto nízká dotace za takto stanovených podmínek v podstatě nepoužitelná. Proto jsme prostředky využili na rekonstrukci základní školy v Bezručově ulici“, říká starostka města Ing. Adriena Mrázová. „Celkový rozpočet na výstavbu školy se blíží ročnímu rozpočtu města. Naše zastupitelstvo se usneslo, že během tří let jsme schopni na novou školu uvolnit celkem 100 milionů. Ze státního rozpočtu tedy potřebujeme 180 milionů korun.“

V květnu proběhlo položení základního kamene nové školy u příležitosti oslav Dne dětí na Masarykově náměstí. „Položením základního, byť symbolického kamene jsme chtěli upozornit na katastrofální situaci a její nutné řešení. Kámen stojí na náměstí a je všem lidem na očích. Chceme tímto způsobem politikům neustále připomínat jejich předvolební sliby, že se zasadí o to, aby nová škola v Říčanech stála“, navazuje paní starostka.

V rámci oslav Dne dětí byla zároveň vyhlášena výtvarná soutěž pro děti na téma „Moje nová škola volá…“. Děti mohly různými technikami ztvárnit svoji představu o tom, jak by nová škola měla vypadat. Soutěž byla následně propagována v rámci informačního centra a přes učitele výtvarné výchovy i na všech základních školách. Protože problém postihuje také předškolní zařízení, soutěže se zúčastnily i děti z mateřských škol, a to kolektivními pracemi. Výrazným příspěvkem byly práce dětí základních uměleckých škol, konkrétně z Říčan a ze Stránčic. Účast v soutěži byla opravdu hojná, ve finále komise hodnotila 143 výtvarných děl v pěti kategoriích. Nejvíce prací vytvořili žáci prvního stupně v kategorii jednotlivci a je nutno podotknout, že se z větší části jednalo o výrazná umělecká díla.

20. září 2006 byla zahájena výstava výtvarných prací v Městském kulturním středisku v Říčanech netradiční vernisáží, které se zúčastnilo téměř 40 dětí v doprovodu rodičů, učitelů výtvarné výchovy a pracovníků základních uměleckých škol. Městské zastupitelstvo dorazilo téměř kompletní v čele s pí starostkou Adrienou Mrázovou, dále se akce zúčastnili pracovníci Informačního centra a Školského úřadu v Říčanech. Vernisáží prováděla Markéta Mayerová, pohodovou taneční atmosféru vytvořila hudební skupina Highway No. 61 a Hradčanský pouťový orchestr a překvapením pro nejmenší bylo vystoupení kouzelníka Drina. Předsedou hodnotící komise byl akademický malíř Karel Pokorný, který uznal, že některé z prací mají jistou uměleckou hodnotu. Výstava je veřejnosti přístupná po celý týden.

 Důležitým momentem celé akce bylo představení petice říčanských obyvatel na podporu výstavby nové školy. Petice se opírá o jeden nesporně prokazatelný fakt, a sice o naprosto konkrétně vyřčený slib politiků, že nová škola v Říčanech stát bude. Petice s podpisy bude předána rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu s obrázky dětí. „Požadujeme pouze to, aby poslanci splnili svoje sliby, které nám dali,“ říká paní starostka. V dubnu 2006 dostali zastupitelé města Říčany v Otázkách Václava Moravce speciál prostor pro položení přímé otázky, na kterou dostali konkrétní přímou odpověď. Po představení problému říčanského školství v úvodní reportáži, kdy se děti demonstrativně učí na ulici a bývalá ministryně školství Petra Buzková vyjadřuje svojí účastí podporu výstavbě nové školy, položil zastupitel města Říčany Ladislav Musil politikům jasně formulovanou otázku: „Když uspějete v letošních volbách, jak chcete Říčanům pomoci v problematické školní otázce?“

Milan Urban, volební leader ČSSD pro Středočeský kraj, doslova řekl: „Znám ten problém velmi dobře. Hledáme možnosti v rámci státního rozpočtu, tedy Ministerstva financí, aby ta stavba byla zahájena. Když vyhraje sociální demokracie, můžete se spolehnout, že tam budete mít novou školu.“ Vlastimil Tlustý kandidující za ODS připomněl, že na projekty obdobného typu se ročně vyčerpá mnoho finančních prostředků a použil příklad výstavby školy v Jesenici. „Aby bylo jasné, že od slov k činům máme blízko…“, uvedl doslova. V konkrétním případu říčanské školy navrhl dvě řešení. „Může to řešit státní rozpočet. Vždycky jsou tam stovky škol a není problém, aby tam byla i tahle.“ Druhým řešením je podle Vlastimila Tlustého dlouhodobě rozestavěný areál věznice, který stojí na obrovském pozemku a má tedy jistě vysokou hodnotu. Vlastníkem je podle politika státní instituce – vězeňská správa, pro kterou by neměl být problém převést státní vlastnictví na vlastnictví obce a posléze umožnit městu lukrativní odprodej pozemku a získání dalších finančních zdrojů. Olga Zubová ze Strany zelených uvedla, že se jedná o otázku priorit, a pokud bude v rámci příštího státního rozpočtu prioritou školství, otázka je rozhodně řešitelná. (zdroj: ČT2, Otázky Václava Moravce speciál, 6.4.2006).

V souvislosti s touto kauzou se nabízí řada otázek. Jakou váhu má v dnešní době veřejný slib? Můžeme brát naše politiky opravdu vážně? Jsou sliby dané před volbami v rámci intenzivní kampaně jen pouhou hrou se slovy nebo se naši představitelé umí postavit tváří v tvář realitě a splnit svá s důrazem vyřčená předsevzetí? Problém říčanského školství je nutné v nejbližší možné době vyřešit, protože další průtahy v této otázce mohou vést až k totálnímu kolapsu základního školství v této lokalitě. Sami zastupitelé města pořádně nevědí, co je hlavní překážkou přidělení státní dotace ve chvíli, kdy za nimi stojí Ministerstvo školství i hejtman Středočeského kraje. Nové Ministerstvo financí též není v zásadě proti. Háček je možná v již zmíněném ustanovení, které omezuje víceleté financování projektů s rozpočtem nad 15 milionů.

Reklama