Princip vzdělávacího systému u nás započal J. A. Komenský. Jeho hlavní myšlenkou bylo děti učit zábavnou formou. Všeobecně známý pojmem Škola hrou.

Přesně z těchto zásad vychází Kouzelné čtení. Díky vysokému vzdělávacímu stupni, lze Kouzelné čtení řadit mezi interaktivní sadu učebnic pro školní i domácí použití.

Kouzelné čtení je názorné samo o sobě. Je dokonale propracované po všech stránkách. Můžete například hrát novou rodinou hru Cesta kolem světa a u KAŽDÉHO státu zazní alespoň část jejich státní hymny. Krásně a zábavně strávený čas s rodinou. Na rozdíl od ostatních her, každý bude u konce vítěz, jelikož mu v paměti utkví pokaždé nová informace. Poznatky, které život obohacují!

Atlas světa, který drží svou příčku mezi bestsellery, dítě naučí hravou formou hlavní města. Stačí, když malý čtenář stráví jednu hodinu s Atlasem světa a naučí se tolik, že překvapí nejen rodiče ale i paní učitelku ve škole.

Další mezi bestsellery je Anglický obrázkový slovník, který obsahuje přes 1000 slovíček. Spojením kvízů, obrázků a poslechu se i z malého dítěte stává pokročilý student anglického jazyka.

Díky široké škále knih, kterou česká firma Albi stále rozšiřuje, je cílová skupina čtenářů opravdu velká. Nejmenší (věk kolem 2 let) mohou začít s pohádkou Perníková chaloupka, poté děti v mateřských školkách najdou zalíbení například v logopedické knize Když roboti brebentí, malé předškoláky zaujme jistě Svět zvířat a novinky Na Farmě či Lidské tělo. Pro školáky je určená průlomová hra Cesta kolem světa nebo Hravé české dějiny, které pomůžou k dobrým známkám v hodinách dějepisu.

 

Škola hrou má novodobého nástupce a to je Kouzelné čtení!

Otázky položené panu Mgr. Janu Vodičkovi – herní guru současné scény (bývalý aktivní pedagog mezi nadanými dětmi, který poznal, že dítě se nejvíce naučí hravou formou. Od té doby aktivně pracuje na změně školského systému, který by začlenil hry do samotné výuky a celkově byla brána zřetel na individualitu každého jedince)

Kouzelné čtení1) Myslíte, že Kouzelné čtení může být používáno v dětských pokojích i ve školních lavicích?

Kouzelné čtení je podle mne jeden z nejzajímavějších projektů v oblasti vzdělávacích her v posledních letech. Vím z osobní zkušenosti, že zaujme 90% rodičů, kterým ho předvedu. Určitě se hodí domů, kde může dítě přivést k hlubšímu zájmu o přírodu, ale třeba mu také pomoci v angličtině.

Ve škole má své místo jak při skupinové práci, tak dnes, kdy se asistetni stávají běžnou součástí výuky, může pomoci i jim při individuální práci.

Kouzelné :-) je, že díky širokému záběru a mnoha tématům můžeme kouzelné čtení využít jak při práci s dítětem s handicapem, tak s dítětem nadaným...

 

2) Co je edukativní hra? Patří mezi ně Kouzelné čtení?

Já tohle spojení osobně moc nevyužívám, protože edukativní, tedy naučná, je podle mne každá hra. Vždyť hra je nejstarší výuková metoda.

Kouzelné čtení je vlastně interaktivní sada učebnic, zaměřených na přírodu, zeměpis, angličtinu, logopedii... Zpracování je mimořádně povedené, výslovnost nejen u angličtiny perfektní. Navíc děti to opravdu baví.

 

3) Může se dítě hrou opravdu něco naučit a zároveň pobavit?

Podle mne se dítě něco opravdu dobře naučí jen tehdy, když ho proces učení baví. Kouzelné čtení je toho opravdu dobrým příkladem. Mně osobně je navíc příjemné, že jde sice o interaktivní, ale tištěné knihy..

 

Otázky položené ředitelce Mateřské školy a Základní školy Mgr. Ivetě Vodičkové, kde s Kouzelným čtením pracují

1) Jak se jmenuje školní zařízení, kde se Kouzelné čtení stává každodenním pomocníkem?

  Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany,p.o., www.skolaholoubkov.cz

 

2) V jakých předmětech pracují Vaši žáci s Kouzelným čtením?

Předškoláci v mateřské školce, ve škole angličtina,prvouka, přírodověda, vlastivěda, projektové dny, školní družina.

 

3) Jaké má Kouzelné čtení výsledky?

Budí zájem dětí, zpestřuje výuku, nabízí interaktivní formu učení, výborná využitelnost při projektovém učení ( zejména samolepky, na které jde namluvit vlastní komentář), rozšiřuje možnosti pro individuální práci dětí

 

Otázky položené dětské psycholožce Androniki Valentové, která působí také jako školní psycholog

1)   Může rodič připravit na školní docházku?

V přípravě na školní docházku by měli rodiče hrát zásadní roli a neměli by ji nechávat   pouze na předškolním vzdělávacím zařízení (mateřské školy, dětská centra) nebo jiných odbornících. Úlohou rodičů je naučit dítě samostatnosti a soběstačnosti (umět se obout, obléct, udržovat hygienu, udržovat si v pořádku své věci),  komunikačním dovednostem (dítě by se mělo umět domluvit s kamarády i s dospělými, podporujeme v dítěti schopnost vyjádřit svůj názor, v případě vady výslovnosti spolupracujeme s logopedem), naučit ho vědět si rady v různých situacích nebo si umět říct o pomoc. Rodiče by měli své dítě vést i k přiměřené psychické a fyzické odolnosti tak, aby dokázalo vydržet určitou zátěž, dokázalo se soustředit, odloučit se na určitou dobu od rodičů apod. V poslední době se často setkáváme s tím, že rodiče  své dítě před nástupem do školy učí číst, psát a počítat, což není vždy žádoucí, protože se může naučit špatným návykům, které se pak špatně odbourávají. Samozřejmě je dobré podporovat dětskou zvídavost a odpovídat na jejich otázky (např. jaké to je písmeno), ale důležitější než do kolika dítě napočítá,  jsou jeho předmatematické  dovednosti (porovnání co je více a co méně, co je kratší a co je delší, rozlišovat tvary, rozlišit co je a co není stejné apod.). Spíš než vést děti ke čtení, psaní a počítání je trénovat předpoklady pro tyto dovednosti.  Důležité je také vést dítě k určitému režimu a pravidelnosti, tj. aby umělo rozlišit, kdy je nutné věnovat čas k práci a přípravě na školu a kdy může mít čas na hraní, snění, odpočinek a „nicnedělání“. V neposlední míře je důležité, aby rodiče respektovali individualitu svého dítěte, nemanipulovali ho do něčeho, co by mu mohlo být cizí a tím do něho neprojektovali své vlastní neúspěchy.        

 

2)   Dá se budoucím prvňáčkům pomoci zbavit strachu z učení?

Rodiče by se měli vždy snažit své dítě na první třídu „natěšit“.. Nestrašit jej, že se se  školou spojuje pouze nutnost kázně, ale namotivovat jej, že se tam naučí mnoho nového, najde si nové kamarády apod.  Často slýcháváme rodiče říkat ve výchovně vypjatých chvílích svým dětem…“počkej, až půjdeš do školy, tam tě naučí poslouchat, tam ti to paní učitelka ukáže…“atd.  Naopak by rodiče měli  o škole se svými dětmi mluvit pozitivně, měli by jim vyprávět jaké to bylo, když oni sami chodili do školy,  co vše tam zažili, co se naučili, jaké měli kamarády, učitele apod. Dobré je také školu např. při Dnu otevřených dveří navštívit, prohlédnout si její prostory (školní družinu, jídelnu, tělocvičnu,  třídy apod.), pokud to je možné se i podívat, jak probíhá vyučování v první třídě, promluvit s paní učitelkou. Více úzkostnému dítěti pomáhá i zjištění, kdo s ním bude chodit do školy, jestli tam nebude nějaký jeho kamarád, jakou bude mít paní učitelku. Vhodné je také  nechat na dítěti, aby se samo podílelo na výběru učebních pomůcek i oblečení, které si v první školní den obleče.   První školní den by měl proběhnout opravdu slavnostně a klidně, bez ranního spěchu a stresu,  dítě by měli do školy doprovodit oba rodiče, případně i prarodiče, měli by udělat fotografie nebo video a zdokumentovat tak celou událost. Krásné je pak zakončit vstup do školy slavnostním obědem nebo návštěvou cukrárny.    

 

3)   Může Kouzelné čtení být pomocníkem právě v těchto chvílích?

V Kouzelném čtení je spojeno vše, co může velmi dobrým a zábavným způsobem připravit dítě pro vstup do školy – elektronická tužka, jejíž texty jsou namluveny kvalitními řečníky může napomáhat dětem s logopedickými potížemi ke správné výslovnosti. Knihy s různou tématikou pomáhají dětem poutavou formou získávat různé zajímavé a užitečné informace, trénují u dětí schopnost postřehu a soustředění apod. Pro předškolní věk bych upřednostňovala společné „čtení“ dítěte s rodičem, protože to napomáhá také k posilování jejich vzájemnému vztahu. Ve starším věku už může dítě tuto edukativní hru používat samo a trénovat se tak v samostatnosti a vlastním výběru oboru svého zájmu. Kouzelné čtení může být také  přínosnou doplňující a  podpůrnou pomůckou ve výuce jazyků i v jiných předmětech (např. prvouka a vlastivěda).    

 

Kouzelné čtení – novinky podzim/zima 2016

Na farmě – říjen 2016

Cesta kolem světa – říjen 2016

Lidské tělo – říjen 2016

Hravé české dějiny – listopad 2016

Německý obrázkový slovník – listopad 2016

Moje první písmena – listopad 2016

 

Na farmě

Kouzelné čteníVěk: 4 – 99 let

Interaktivní hra, která bude děti nejen vzdělávat, ale i bavit. Sada, doslova nabitá herními komponenty, obsahuje skládací statek, postavičky, stromy, ohrady, kartičky zvířátek, ovoce i zeleniny, ale také 3 krásná 3D zvířátka. Děti se rázem ocitnou na venkově a  díky mluvící tužce mohou zažívat nová dobrodružství a přitom se například dozví, co je to rumpál či k čemu slouží chomout.

 

Cesta kolem světa

Kouzelné čteníVěk: 10+

Průlomová interaktivní zeměpisná hra pro celou rodinu! Nic podobného na trhu není. Díky této hře můžete cestovat napříč celým světem a poznávat vlajky jednotlivých států a poslechnout si všechny státní hymny, které existují. Hra, která naučí, pobaví a rodinu při nedělním odpoledni  dokonale stmelí.

 

Lidské tělo

Kouzelné čteníVěk: 3 – 7 let

Knihou Lidské tělo provází malý ufon Prokouk, který přiletěl z planety Po a rozhodl se prozkoumat zajímavé, tajemné a zároveň zábavné lidské tělo. Všemu se diví a není divu: na planetě Po funguje všechno úplně jinak! Postava Prokouka a poutavé ilustrace podněcují děti k postupnému objevování jednotlivých částí a soustav lidského těla. Na každé dvoustraně najdou malí i velcí průzkumníci návod na cvik. Když si všechny cviky propojí, vznikne sestava, kterou si mohou zacvičit a krásně se přitom protáhnout. Nechybí básničky, zábavné kvízy a speciální ikony, které děti vybízejí, aby si získanou informaci ověřily doslova na vlastní kůži.

 

Hravé české dějiny

Kouzelné čteníVěk: 6 – 99 let

První díl knihy Hravé české dějiny vám přináší spoustu informací o tom, jak žili naši předkové od pravěku až po 15. století. Knihou vás provázejí dva nerozluční kamarádi, holčička Anička a její pes Franta. Své znalosti si můžete ověřit pomocí zábavných kvízů, které jsou rozděleny do tří různých obtížností. 

 

Německý obrázkový slovník

 Věk: 4 – 99 let

PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Kouzelné čteníObrázkový slovník obsahuje základní slovíčka s obrázky a jednoduché věty. Slovník je rozdělen do jedenácti tématických kapitol, které obsahují přes tisíc německých slovíček včetně obrázků a příkladů použití. Slovník je doplněn kompletním českým překladem. Pomůcka při výuce Němčiny pro děti od 4 let

 

 

 

Moje první písmena

 Věk: 4 – 7 let

UČENÍ HROU

Kouzelné čteníKniha Moje první písmena seznámí děti se všemi písmenky obsaženými v české abecedě. Děti zjistí, co jsou to slabiky    a mohou si vyzkoušet slabikovat jednotlivá slova. Slabikování jim ulehčí barevné rozlišování slabik, díky kterému si i lehce spočítají počet slabik ve slově.

Na každé straně na děti čekají básničky Jana Vodňanského, krásné ilustrace Ladislavy Pechové a samozřejmě spousta zábavných kvízů. Na konci knihy je pro děti připravena písmenková pohádková hra.