Nechce vaše dítě chodit do školy? Učte ho doma! Ale pozor - podmínky pro domácí výuku se brzy zpřísní!

Novela zákona by se týkala dětí, které jsou v základní škole zapsané, ale mají od jejího ředitele schváleno, že je mohou rodiče učit doma. Diskuse o domácím vyučování se rozpoutala poté, co ministerstvo školství sdělilo, že v novele školského zákona, kterou by měla v blízké době projednat vláda, chce domácímu  vyučování žáků zavést přísnější pravidla, která spočívají také v pololetní konzultaci ve škole.

Rozhodne ředitel školy

Ředitelé škol by měli mít podle novely zákona možnost vyžádat si k pololetním zkouškám za druhé pololetí vyjádření školského poradenského zařízení o tom, zda může indiciální vzdělávání pokračovat, nebo ne. Zrušit tuto možnost může i tehdy, pokud žák nepřijde ke konzultacím nebo pokud školské poradenské zařízení, tedy například dětská psychologická poradna, nedoporučí pokračování domácího vzdělávání.

Důvody jsou různé

Jsou rodiče, kteří se rozhodnou k domácímu vzdělávání proto, že víc věří sobě než učitelům, bydlí na venkově, třeba na farmě, a děti mají do školy příliš daleko. Mnohdy je tím důvodem i to, že je chtějí jaksi ještě uchránit té „jámy lvové“ – tedy školního řádu. Důvody, proč rodiče učí svoje děti doma, se dají shrnout i do těchto tří bodů: výrazné nadání dětí, specifické poruchy učení a zdravotní problémy. „Výhodou domácí výuky je, podle mého soudu, její vyšší efektivita, nehoní nás školní zvonění,“ řekla pro Ženu-in.cz maminka Monika z Kraslic, která svoje dcerky učí už pět let.

Rizika a výhody

K nevýhodám domácího vyučování také patří:
+ izolovanost dětí od vrstevníků, z čehož mohou vznikat problémy především v komunikaci
+ děti nemají srovnání s ostatními
+ není vytvořen pocit soutěživosti
+ chybí kolektiv
+ mohou se příliš fixovat na svou matku, která je současně učitelkou, najít hranici mezi učitelkou a matkou není vždycky jednoduché.

K výhodám patří mimo jiné:
+ pro práci s dítětem s poruchami učení se volí vhodný čas, kdy je dítě schopné se soustředit a může přijímat nové poznatky
+ doma je podnětnější prostředí
+ děti se lépe motivují
+ nejsou stresované zvoněním
+ nemusí čekat, když potřebují něco vysvětlit
+ odpadají i nálepky typu šprt
+ není zkoušen před ostatními, což je pro mnohé děti také stresující

Orientovat se v domácím vzdělávání vám pomohou tyto weby: www.domaciskola.cz, www.volny.cz/domvzd

Svoje děti učili doma například český básník František Ladislav Čelakovský a jeho žena Antonie, a to poměrně dlouho, až do gymnázia. Doma byla vzdělávána také autorka detektivních románů Agáta Christie, na domácí výuku svých dcer vsadila i Marie Curie-Sklodowská, nejprve jim platila soukromé učitele, později spolu se svými kolegy ze Sorbonny založila „podpůrnou skupinu“. Stojí zato v této souvislosti připomenout, že jedna z Mariiných dcer, Iréne Curiová, dostala Nobelovu cenu se svým manželem Fréderikem Joliotem za objev umělé radioaktivity.

Uměla byste doma učit svoje děti? A bavilo by vás to? Myslíte, že je správné zpřísnit podmínky domácího vyučování?
Reklama