Obavy z vlivu chemikálií v potravinářských obalech na lidské zdraví často pronikají do titulků novin. Stále více spotřebitelů totiž klade důraz výživu a zdraví.

sklo

Na jaře Panel prezidenta Obamy pro výzkum rakoviny vydal zprávu varující před hrozbou, kterou chemikálie představují pro naše zdraví, a doporučil veřejnosti, aby dávala přednost biopotravinám a potraviny v mikrovlnné troubě upravovala ve skleněných nádobách. Obzvláštní pozornost média věnovala chemické látce jménem bisfenol A (BPA). BPA je průmyslově vyráběná chemikálie, která je podobná estrogenu. Je spojována se zdravotními potížemi, jako jsou onemocnění srdce, rakovina prsu a diabetes, a také označována za potenciální příčinu problémů s plodností, nervovou soustavou a chováním. BPA se vyskytuje v řadě běžně používaných produktů denní potřeby, jako jsou plechovky, disky DVD, potravinářské obaly a kojenecké láhve. Z těchto produktů se může BPA uvolňovat a vstřebávat se do těla. Vědecké studie prokázaly, že BPA lze zjistit v těle u více než 90 % lidí v USA i Evropě.

Napjatá situace kolem BPA vyvrcholila letos žádostí vědců a mezinárodních zdravotnických organizací z celého světa, aby tato chemikálie podléhala v Evropě regulaci. Znepokojují jsou především rizika, která BPA představuje například pro kojence a těhotné ženy. Evropská komise v reakci na tyto hlasy požádala EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) o vyjádření vědeckého stanoviska k bezpečnosti BPA (EFSA má svůj názor zveřejnit až ke konci roku 2010). Některé evropské země mezitím provedly jednostranná opatření. Dánsko a Francie zakázaly BPA v nádobách na potraviny a nápoje určené malým dětem. Německo také zavedlo preventivní opatření a požádalo výrobce a dovozce BPA, aby místo něj použili „alternativní látky, které představují menší riziko pro lidské zdraví", a Švédsko připravuje plány na celostátní zákaz.

Skleněné obaly chrání zdraví

sklo

Spotřebitelé se sami mohou chránit tím, že budou používat sklo. Na rozdíl od některých jiných obalových materiálů totiž neobsahuje BPA. Sklo je přírodní materiál (vyrobený z písku, sody a vápence), který nepotřebuje pro ochranu potravin a nápojů žádné další vrstvy ani aditiva. Funguje jako přirozená bariéra proti bakteriím, vzduchu a vlhkosti. Díky těmto jedinečným vlastnostem zajišťuje sklo nejlepší a nejzdravější ochranu potravin a nápojů. Tmavé láhve, například zelené vinné láhve či hnědé pivní láhve, dokonce chrání svůj obsah před ultrafialovým slunečním zářením.

Sklo je neutrální a nepropustné, nereaguje s cizími látkami ani je nevstřebává. Proto také laboratoře a farmaceutický průmysl svěřují své produkty sklu, aby je chránilo před chemickou či biologickou kontaminací.

Potraviny a nápoje zůstávají čerstvé

Sklo nijak neovlivňuje původní chuť a kvalitu potravin a nápojů. S žádnými látkami nereaguje ani je nevstřebává, ať pocházejí zevnitř nádoby nebo zvnějšku. Sklo uchovává vitamíny, chuť, perlivost i čerstvost. A co je hlavní, skrz sklo se žádné látky do potravin či nápojů nemohou dostat ani se do nich ze skla nemohou vyloučit. Sklo je také bez chuti a bez zápachu.

Sklo je 100% recyklovatelné

sklo

Sklo je jediný obalový materiál, který může být po čase roztaven na výrobu nových láhví bez jakékoli újmy na kvalitě, čistotě či průzračnosti. Sklo nepůsobí škodlivě na skládkách či v oceánech: je chemicky neutrální a není nebezpečné životnímu prostředí - ani když se nerecykluje.

Základní fakta a čísla o skle

  • EU je největším výrobcem obalového skla na světě. Evropský sklářský průmysl zaměstnává 40 000 lidí ve více než 140 továrnách. Ročně se v nich vyrábí více než 21 milionů tun skla.
  • Ve sklářském průmyslu se za posledních padesát let výrazně snížily dopady na životní prostředí - o 30 % klesla energetická náročnost výroby.
  • skloSklo je jediným obalovým materiálem pro potraviny a nápoje, který nepodléhá registraci podle nařízení REACH (o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Toto nařízení EU vyžaduje po výrobcích povinnou registraci všech materiálů nebo látek, které mohou mít negativní dopad na lidské zdraví.
  • Sklo má jako jediný obalový materiál hodnocení GRAS (obecně považováno za bezpečné) od amerického federálního úřadu FDA (Správa potravin a léčiv).

Více informací o skle najdete na www.feve.org nebo www.friendsofglass.cz

Reklama