Během léta jste mohli na několika místech na Šumavě spatřit zvláštní útvar – skleněnou Archu. Je symbolem pro tříletý přeshraniční program týkající se veřejného využití území národních parků Šumava a Bavorský les.

Skleněná Archa se skládá ze 480 tenkých skleněných k sobě slepených plátů, na délku měří 5 m a i přes její váhu 3 t působí křehce, jako list stromu…

Archa je dílem bavorských sklářů, čeští řezbáři zase vytvořili dlaň, ze dřeva, která Archu podpírá, jako symbol vřelosti a bezpečí. Archa vznikla v tradičních sklářských regionech, kterými Šumava i Bavorský les jsou, a má nám připomenout důležitost ochrany přírody a zdůraznit jemnou hranici mezi soužitím flóry a fauny … a člověka.

Do 8. 10. můžete Archu vidět na Poledníku, šumavském vrcholu, o výšce 1 315 m. Na Poledníku můžete vystoupat na vyhlídkovou věž: do 16. října je otevřena denně od 10 do 16 hodin a dále dle počasí.

Pokud během tohoto týdne již nestihnete vystoupat za Archou na Poledník, nezoufejte, od 9. 10. do 6. 12. bude Arše vzdávat hold město Prachatice, například do 27. 11. v Městské knihovně můžete zhlédnout výstavu o tradici sklářství.

Pokud Vám ani tento termín nedovolí seznámit se s dílem bavorských sklářů, neváhejte a jeďte přivítat Nový rok do Stožce, kde bude Archa od 10. 12. Poté popluje zpět do Bavor…

Mapku a další informace najdete na www.npsumava.cz, program akcí města Prachatic na www.prachatice.cz  

Fotky: www.npsumava.cz

Reklama