Pokud se dostanete do Jordánska nebo alespoň do Egypta na Sinajský poloostrov, pak si rozhodně nenechte ujít návštěvu jordánského skalního města Petry. Díky své jedinečnosti a tajemné kráse se toto místo stalo jedním z novodobých divů světa.

Město má neskutečně bohatou minulost a v posledním století prožívá, díky velkému zájmu lidí z celého světa, probuzení z dlouhého, umrtvujícího spánku, který trval tisíc let.

Skalní město Petra bylo založeno asi roku 1000 př. n. l. Edomity, kteří jsou považování za potomky biblického Ezaua, syna Izáka a Rebeky. Asi 300 let př. n. l. byli Edomité vyhnáni Nabatejci, beduíny, kteří sem přišli ze severu Arabského poloostrova. Usadili se v několika jeskyních a brzy si uvědomili, že toto místo lze velice snadno chránit před nepřáteli. Vytesali na tomto místě ve skalách město a vystavěli kolem něho království s pokročilým zemědělstvím. Díky ochraně neproniknutelných hor byli v bezpečí a mohli kontrolovat území s významnými stezkami. Petra vznikla jako obranné, hlavní vyspělé město. Jeho dobytí se podařilo až v roce 106 př. n. l. Římanům. Následně byla Petra začleněna do římské říše. Vzniklo tu fórum, lázně, divadlo a všechny další prvky římské civilizace. Časem se ale změnily obchodní cesty a Petra upadla v zapomnění. Navíc lidé Petru opustili po ničivém zemětřesení v 6. st. n. l. a údolí upadalo postupně v zapomnění. Po staletí Petru znali už jen příslušníci domácích kmenů, kteří ji střežili jako své tajemství.

Jméno Petra je odvozeno od slova Petra, což znamená skála. Celé město je jedinečné tím, že je vytesáno do pískovcových skal růžovočervené barvy. Monumentální stavby, chrámy a hrobky, velká prostranství, to vše dává originální tvář dávnému světu, který byl objeven teprve v roce 1812 švýcarským badatelem a cestovatelem Johannem Ludwigem Burckhardtem, který cestoval ze Sýrie do Egypta v přestrojení za Araba. Díky tomuto objevu dnes proudí do Petry až kolem tři tisíc lidí za den. Jinak by tajemství tohoto krásného místa tajili místní beduíni možná dodnes.

Město vzniklo v dokonale krytém místě, kde se setkávají tři údolí. Když zaplatíte vstupné, vydáte se prašnou cestou, po 3,5 km dojdete do srdce Petry. Cesta vede známou úzkou soutěskou Siq, která věky chránila Petru před dobyvateli. Je to přírodní stezka ve skalách, která Nabatejcům umožňovala vidět každého, kdo vstupoval do města, aniž by sami byli spatřeni. Po levé straně této stezky jsou kanály, které byly kdysi vedeny podél a přiváděly do Petry vodu z Mojžíšova pramene. Ze začátku široká cesta se náhle zužuje do úzké průrvy mezi strmými skalami vysokými 70 až 100 metrů.

Hned po prvních krocích můžete obdivovat nádherné barevné skály s vytesanými monumenty. Jelikož jdete za jedním z divů světa, místní beduíni jsou vám neustále v patách, jste pro ně zdrojem obživy. A tak po cestě můžete nakoupit suvenýry a tretky, ale také využít oslíků, velbloudů či koňů k tomu, aby vás cesta neunavila. Tyto služby nejsou drahé, ale je lepší jich využít při návratu, kdy je cesta mírně do kopce a díky kilometrům, které po Petře nachodíte, na vás padne únava.

Vstup do Petry je velmi efektní. Na konci soutěsky Siq se vám otevře nádherné prostranství s nejkrásnější a nejznámější stavbou, což je chrám Pokladnice. Chrám je monumentální, zasazený do vysoké skály, a když jej spatříte, budete si připadat jako v pohádce o zakletém sklaním království. Jméno „Pokladnice“ získal díky beduínské legendě, podle níž skryl v jedné z chrámových váz v průčelí chrámu čaroděj poklad. Mnozí beduíni dodnes věří, že ztracený poklad je stále na tomto místě ukrytý. Ve skutečnosti je Pokladnice krásnou a dobře zachovalou hrobkou nabatejského krále. Později byla pravděpodobně využívána k uctívání královy památky. Její fasáda je skutečně impozantní, její rozměry jsou 30x43 metry. Je zdobená sochami bohů a mytologickými postavami. Barvy kamene se mění od světle žluté a růžové ráno až po tmavě červený nádech večer. Na rozdíl od ostatních fasád je Pokladnice zatesána do umělého skalního výklenku, a takto vzniklý převis ji zčásti ochránil před povětrnostními vlivy.

Když minete Pokladnici, dostanete se do středu, kde je římský amfiteátr. Měl 33 řad sedadel a vešlo se do něj 3000 diváků. Kolem jsou zbytky nabatejských i římských staveb. Hlavní ulici tvoří kolonáda, kolem které jsou zbytky nejvýznamnějších budov. Dnes je kolonáda lemována několika obchůdky se suvenýry, kde si můžete koupit nádherné jordánské dýky, šperky a nepřeberné množství dalších suvenýrů. Také je zde pár stylových kavárniček.

Pokud půjdete dále, dojdete do míst, kde stávaly Nabatejské lázně. Jsou schovány za zbytky kolonády. O něco dále projdete bránou, která byla vstupem do posvátné oblasti. Zde stojí nejzajímavější nabatejská stavba - chrám boha Dušary.

To, co vás ohromí, je skalní masiv, kde se nacházejí královské hrobky. Jsou nadpozemsky obrovské a krásné. Stojí za to k nim vyšplhat po mnoha schodech a zažít ten pocit ohromení.

 

Prohlídka Petry je nezapomenutelným zážitkem. Bohužel, většinou se sem dostanete pouze na jeden den, ale i přesto stojí za to. Sice se dnes při procházce o své prožitky musíte podělit s davem turistů, ale na Blízkém východě nenajdete podobnou památku. Je škoda, že město, kde dřív žilo kolem 20 000 lidí, i dnes, po jeho objevení, většina města spí pod nánosy prachu a hlíny. Odkryto bylo zatím z rozlohy 2 km x 2 km jen velmi málo a archeologické práce, pokud nějaké vůbec probíhají, postupují velmi pomalu. Místní lidé vědí, že i to, co je dnes k vidění, je dostatečným důvodem k tomu, aby toto místo lákalo statisíce turistů. Město dostatečně proslavil třetí díl úspěšné trilogie Inidiana Jones, kde se závěrečná honička a rozuzlení filmu odehrává právě v soutěsce Siq a v chrámu Pokladnice. 

 

Rady na cestu do Petry:

Nezapomeňte na pohodlné boty, pokrývku hlavy a dostatek tekutin. Pokud vám pití dojde, můžete si je koupit v místních obchůdcích nebo v kavárnách. Je jich tu málo, aby nerušily kolorit města, ale centrum města není tak rozlehlé.

Cestu si můžete zpříjemnit jízdou na oslech, koních či velbloudech, které neúnavně nabízejí místní lidé.


Zjistěte si dopředu o Petře nějaké informace, buďte připraveni na to, co vás čeká, vjemů a zážitků bude tolik, že je lepší být připraven.

Nenechte se otrávit představou turistických davů. Petra je krásné místo, které musíte vidět. 

Reklama