Česká pobočka humanitární organizace ADRA vyhlásila sbírku na pomoc obětem konfliktu v Libanonu.

Opustit svá obydlí již muselo více než půl miliónů lidí. OSN varuje před humanitární katastrofou.

„Situace v improvizovaných uprchlických táborech v okolí Bejrútu je kritická. Chybí voda a nejsou léky. Jsme ve spojení s našimi spolupracovníky, kteří monitorují situaci. Chybějí samozřejmě i lidé se zkušenostmi, kteří by se podíleli na organizování pomoci,“ prohlásil Conrad Vine, dlouholetý pracovník ADRA Velká Británie a v současnosti organizátor pomoci Libanonu, v telefonickém rozhovoru s ADRA Česká republika.

ADRA chce poslat první zásilky již v pondělí z Kypru. Pokud se podaří zajistit bezpečnost pro humanitární koridory, začne se organizovat pomoc i leteckou cestou

Ve spolupráci s pracovníky ADRA na Kypru vznikl také návrh projektu pomoci s celkovým rozpočtem 1.500.000,- Kč pro ADRA Česká republika. Peníze na projekt budou z převážné části věnovány na nákup potravin, vody a přikrývek. Zbývající prostředky jsou určeny na nákup léků a transport pomoci. Česká ADRA posílá z výtěžku letošní velikonoční sbírky s názvem „Pomáhat může každý“ a z pohotovostních fondů projektu „ADRA ÚL“ a „Mince denně“ 500 000 korun.

ADRA působí v České republice od roku 1992. Pomáhá lidem v nouzi v zahraničí i u nás. V rámci organizování humanitární pomoci pro oběti libanonského konfliktu vyhlásila ADRA Česká republika veřejnou sbírku. Finanční prostředky lze zasílat na číslo účtu 8555 8555/0300, variabilní symbol 200.

Zdroj: www.adra.cz

Reklama