Silvestr na SICÍLII
28. 12. 2007–1. 1. 2008

V CENĚ DVA CELODENNÍ ZÁJEZDY!!!

HOTEL *** (snídaně)
KATÁNIE – hlavní město stejnojmenné sicilské oblasti. Město je známé zejména barokními památkami postavenými
z lávového kamene. Hlavnímu náměstí, Piazza del Duomo, dominuje tufová socha slona nesoucího egyptský obelisk. Tento
slon je symbolem celé Katánie. Ve městě se dále nachází pozůstatky památek z římské doby, mnoho kostelů a paláců.
Městem protéká podzemní řeka Amenano, její část je viditelná z Piazza del Duomo.
ETNA – nejvyšší činná sopka v Evropě (3 350 m), její vrchol tvoří čtyři hlavní krátery. V poslední době je činná prakticky
neustále, s krátkými etapami klidu.
SYRAKUSY – starověký městský stát, založeny v roce 730 př. n. l. V roce 211 př. n. l. byly vypleněny (ve druhé punské válce se postavily na stranu Kartága) a připojeny k římské provincii Sicílie. Místo narození Archiméda, ve městě také několikrát pobýval Platón. Ve městě se nachází mnoho historických památek – nejznámější je Apollónův chrám, řecké divadlo a Dóm (původně Athénin chrám, v polovině 18. století bylo k němu přistavěno barokní průčelí).


PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den (28. 12.) – odlet z Prahy ve 14:00, přílet do Katánie ve 16:20. Transfer do hotelu, volné odpoledne.
2. den (29. 12.) – celodenní výlet do Katánie a na Etnu
3. den (30. 12.) –celodenní výlet do Syrakus a do města Noto (terasovitě uspořádané město, barokní kostel, nádherné
paláce)
4. den (31. 12.) – volný den
5. den (1. 1.) – volný den, večer transfer na letiště, odlet do Prahy (21:20), přílet v 23:40.

Cena: 10 990 Kč

Cena zahrnuje: leteckou dopravu, transfery (hotel – letiště – hotel), ubytování (4 noci ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní),
celodenní výlet Etna & Katánie, celodenní výlet Syrakusy, služby českého průvodce
Cena nezahrnuje: letištní a bezpečnostní taxy (1 500 Kč), pojištění od pojišťovny UNIQA (100 Kč)

Časy letů se mohou změnit
INFORMACE a REZERVACE:
Snail Travel, Veleslavínova 6, 110 00 Praha 1, tel: 224814567, 224813926, fax: 224811819, www.snailtravel.cz, internet@snailtravel.cz