Po narození tu a tam šilhá většina miminek. Jak ale poznat, kdy už nejde o přirozený jev, nýbrž o nebezpečné postižení očí s celoživotními následky? Nejen na to jsem se zeptala MUDr. Petry Teplanové, lékařky z Dětského očního centra Kukátko.

teplanovaŠilhají všechna miminka?
U miminek přibližně do šesti měsíců se může stát, že se jim oči stáčejí. Po šestém měsíci se tento samovolný pohyb stabilizuje a nejedná se tedy o šilhání v pravém slova smyslu.

Čím je šilhání u novorozenců způsobeno?
U novorozenců se jedná o absenci koordinace konvergenčních pohybů. Zjednodušeně lze říci, že novorozenci ještě nejsou plně schopni okohybné svaly ovládat natolik, aby se obě oči pohybovaly souběžně.

Je něco, co už není v normě?
Pokud problém přetrvává nebo pokud se nejedná jen o občasné stočení, ale jedno nebo i obě oči jsou stočené trvale, měli by rodiče vyhledat odbornou pomoc dětského oftalmologa.

V jakém věku je nutné šilhání co nejdříve řešit?
Šilhání je důležité objevit a začít léčit včas, tedy ještě v předškolním věku. První vyšetření zrakové ostrosti by mělo být u dítěte provedeno dětským očním lékařem nebo ortoptistou v 6 měsících věku. Vzhledem k tomu, že následkem šilhání může být skutečně trvalá ztráta zrakové ostrosti, je nutné dbát na to, aby dítě podstoupilo screeningové vyšetření zraku včas. Při podezření na oční poruchu neváhejte ihned kontaktovat dětského očního lékaře. První komplexní oční vyšetření je potom vhodné okolo prvního roku věku dítěte. Pozdě zachycená oční vada může vést k rozvoji tupozrakosti, což je vada, se kterou zhruba od 7. či 8. roku již nelze téměř nic dělat. Mozek vyřadí oko z činnosti a vidění tohoto oka je trvale rozmazané, u nejhorších stádií lze stav přirovnat ke slepotě. Platí tedy, že čím dříve se oční vada odhalí, tím větší je pravděpodobnost úspěšné a rychlé léčby.

Kdy mají rodiče s dětmi vyrazit k lékaři a k jakému?
Dítě by mělo podstoupit základní screening u pediatra hned po narození, pak v 1 roce, v roce a půl, ve 3 a 6 letech. Pokud ale dítě ve 3 letech u pediatra nespolupracuje, což se častokrát stává, je velice důležité, aby se toto vyšetření v co nejkratší době zopakovalo. Také je vhodné absolvovat, i když jen preventivně, komplexní oftalmologické vyšetření. Toto vyšetření je spojeno s cykloplegií, na jejímž základě oftalmolog posoudí, zda dítě je nebo není v pořádku.

Co se šilhání týče, je to jen estetická vada, nebo má ve svém důsledku i nějaká zdravotní rizika?
Šilhání není jen kosmetickou vadou, může být spojeno právě s tupozrakostí a přináší tak s sebou celoživotní zátěž. Tupozrakost lze definovat jako přerušení spojení mezi okem a mozkem. Mozek, který dostává z jednoho oka horší „signál“ než z druhého, přestane porušené obrazy vnímat, utlumí podněty vysílané tzv. slabším okem a postupně tak spojení mezi okem a mozkem vymizí. Léčba je přitom velmi snadná – nasazení správné brýlové korekce podle cykloplegie, tedy podle hodnot naměřených v rozkapání, lepení (okluze) silnějšího, lépe vidoucího oka, a stimulace slabšího oka k činnosti pleoptickým a ortoptickým cvičením. Pokud se vada podchytí mezi třetím a pátým rokem, je naděje na úspěch velmi vysoká. Platí zde, že čím dříve, tím lépe a kratší dobu. Oko lze vycvičit i později, ale po osmém roce už je naděje mizivá.

Tupozraké oko znemožňuje postiženému účast na všech aktivitách, které vyžadují prostorové vidění. Prostorového vidění lze dosáhnout pouze spojením obrazů vysílaných do mozku z obou očí. Chybí-li jeden obraz, je vnímání okolí ploché, chybí mu třetí rozměr. Tupozraký člověk je tak celoživotně hendikepován, a toho, co jiní zvládají bez obtíží, může dosáhnout jen s velkým úsilím. Platí to jak pro volnočasové aktivity - tenis, hokej, tak samozřejmě i v zaměstnání – nemůže být profesionální řidič, natož třeba pilot.

Lze šilhání úspěšně léčit? Jak?
Vzhledem k tomu, že u dětí se ostrost vidění a spolupráce obou očí s mozkem vyvíjí přibližně do osmého roku věku, je důležité odhalit oční vadu co nejdříve. Čím dříve se začne léčit, tím lepší je prognóza úspěchu léčby a konečného vyléčení. Velice důležité je komplexní oční vyšetření, bezpodmínečně spojené s rozkapáním očí, na jehož základě se dítěti předepíší brýličky, okluze nebo cvičení. Některé typy šilhání nelze řešit jinak než operací. I po té však následuje další léčba.

Zdroj foto: Dětské oční centrum Kukátko

Čtěte také: