Mezi méně známé, přesto fascinující magické techniky, patří věštění pomocí run. Tajemné znaky pocházejí od našich severských předků, právem vzbuzují zvědavost i respekt. Zdaleka nejsou tak obvyklé a v našich končinách využívané, jako třeba čtení z karet nebo hvězd. Přesto (nebo právě proto) mohou nabídnout zcela nový úhel pohledu na situaci a pomoci tak s pochopením i řešením tazatelova problému.
6040b66ac2971obrazek.png
Foto: Shutterstock

Runy objevil mýtický kouzelník Ódin

Staré příběhy vyprávějí, že runy byly objeveny božským kouzelníkem Ódinem, který je využíval k čarování a věštění. Magie a kouzelnictví patřily na severu, kde mají runy své kořeny, nezřídka do rukou žen. Ať už šlo o prosté ženy farmářů, čarodějnice nebo třeba královny. Ságy, skandinávské legendy z raného středověku, vyprávějí o Gunhildě, dceři vikingského náčelníka Orma, která znala tajemství magických znaků. Třikrát se stala královnou, třikrát musela uprchnout a patřila k nejmocnějším severským čarodějnicím. Svému kouzelnickému umění se naučila u Laponců, kteří byli ve vikingských dobách obáváni pro své mimořádné čarovné schopnosti.
6040b71930ddeobrazek.png
Foto: Shutterstock

Výraz „runa“ znamená tajný šepot, tajemství, záhadu.

Využívaly se k zápisům textů, magickým rituálům i k ochraně

Runové znaky jsou považovány za jeden z nejstarších písemných systémů starých Germánů a obvykle se datují přibližně na počátek našeho letopočtu. Každá runa představuje jedno písmeno a celý runový systém tak tvoří abecedu. Hovoříme o futharku o 24 znacích, přičemž název abecedy je sestaven z prvních šesti run (fehu, úruz, thurisaz , ansuz, raido, kenaz). Runy sloužily k zápisu textů, častokrát se ovšem využívaly i k magickým účelům, čarodějným rituálům, věštění budoucnosti, a také k ochraně. V souvislosti s runami existuje i tzv. runová numerologie. Každá runa v sobě nese konkrétní vibraci, jejíž účinek se násobí nebo mění opakováním jednotlivých znaků. Použijete-li špatný počet run pro konkrétní účel, může se jejich energie také obrátit proti vám.


6040b3041c330obrazek.pngFoto: Shutterstock

K runám patří výhradně přírodní materiály. Znaky se nejčastěji ryly do dřeva nebo kamenů a často se v rámci magického rituálu barvily tazatelovou krví. 

Runa lásky Fehu

6040b1c8f1faaobrazek.png
Foto: Shutterstock

Za jednu z nejšťastnějších run je považována runa Fehu. Obecně jde o runu bohatství, prosperity a hojnosti, a to po všech stránkách. Ptáte-li se na partnerské vztahy, symbolizuje tato runa velmi plodné období. Není vyloučeno spojení majetku, zařizování, propojení na více úrovních. Hledáte-li lásku, čekejte zvýšený zájem – budete si moci vybírat. Veškeré konflikty se zklidní a do vašeho života nastoupí klid a harmonie.

Pokud se vám líbí energie runy Fehu, případně si přejete něco z její energie přenést do svého života, vyrobte si svou vlastní. Ideální je přírodní materiál, například drobný kamínek. Na ten, ideálně červenou barvou, nakreslete znak Fehu a noste jej při sobě. 

Runa pohybu Raido

6040b25e5849dobrazek.png
Foto: Shutterstock

Runa Raido představuje pohyb, cestu vpřed a posun dobrým směrem. Vaše nápady a vize se naplní, předpokládejte změnu k lepšímu. Pokud jde o práci a kariérní postup, vše je na dobré cestě. Očekávejte dobré zprávy, zlepšení finanční situace, případně novou lásku. Hledáte-li životního partnera, Raido slibuje, že se brzy objeví. Nebojte se změn, budou vždy k lepšímu.

Runu, jejíž energii potřebujete, si nemusíte jen vyrobit. Dobře bude fungovat třeba i nakreslená na nějaké části vašeho těla. I tak můžete využít její sílu. 

Ochranná runa Algiz 

6040b20558433obrazek.png
Foto: Shutterstock

Runa Algiz představuje symbol ochrany před zlými silami a nenávistí. Je předzvěstí pozitivních vlivů, které zasáhnou do vašeho života. Jde o vůbec nejsilnější ochranný symbol k všestrannému použití, který vnáší do života mír a pokoj. V partnerství značí ochranu a bezpečí, silnou pozici milenec-milenka, manžel-manželka, a slibuje zdárné překonání všech nesnází.

Amulet s runou Algiz pomáhá uzdravovat a obnovovat životní energii. Vhodná je i pro nemocné. 
Reklama