Aspoň jedna dobrá zpráva. Šikmá věž v Pise se přestala naklánět! Podle italských odborníků, kteří se podíleli na náročné stabilizaci podloží, na němž zvonice spočívá, nyní minimálně tři sta let nehrozí, že věž spadne!

Na celém světě nalezneme mnoho architektonických památek, jež ročně navštíví tisíce lidí. Jen málo z nich si však získá svou pozornost ne krásou, ale vadami, kterými je jejich stavitelé obdařili. Jednou z těchto památek je právě i šikmá věž v Pise.

Šikmá věž v Pise patří už po desetiletí k největším turistickým lákadlům Itálie. Vrchol věže je odkloněn od svislé osy přibližně o čtyři metry. Do této pozice se zvonice dostala postupně během staletí. Pod jejím základy totiž postupně povolovalo podloží a věž se začala propadat. Po několika letech náročných prací se nyní situaci podařilo stabilizovat.

O úplné napřímení slavné kampanily nebyl v Itálii zájem, protože by tím turisté přišli o jedinečný zážitek.

Nádherná zvonice, jejíž hmotnost spočítali italští odborníci na 14 tisíc tun, vyrostla v Pise v několika etapách mezi lety 1174 až 1370. Válcová stavba se začala záhy naklánět a tehdejší stavitelé se ji nejdřív snažili opticky narovnat vkládáním lichoběžníkových kamenů, naklánění ale nikdy zcela nezastavili.

Se stabilizací zvonice se po letech úvah začalo v roce 1990 a do ukončení prací v roce 2001 se expertům podařilo svislý náklon zmenšit o 40 centimetrů. Následné dlouhodobé monitorování prokázalo, že dál už se věž od své osy neodklání. Do roku 1990 se zvonice nakláněla zhruba o milimetr ročně. Po celou dobu trvání stabilizačních prací byla věž pro turisty uzavřena.

Šikmá věž v Pise v číslech
Výška věže: 54,5 metrů
Náklon věže: 4,1 metrů
Počet pater: 7
Počet schodů: 293

Věž a její historie
Základní kámen šikmé věže byl položen na náměstí Piazza dei Miracoli roku 1173 a měl znázorňovat sílu tehdejší středomořské velmoci. Ale už od počátku šikmou věž pronásledovala smůla.

Po dokončení třetího patra musela být stavba šikmé věže přerušena, protože měkké podlaží neuneslo tak těžkou stavbu – místy se propadala až o 40 centimetrů. Tak vzniklo první naklonění v délce pěti centimetrů.

Po několika letech prostojů (až si věž „sedla“) se v roce 1275 pokračovalo se stavbou dalších pater a s opravou náklonu. Tyto úpravy skončily v roce 1284, kdy šikmá věž dosahovala výšky 48 metrů. Tehdy byl její náklon už alarmujících 90 centimetrů.

Stavba šikmé věže byla kompletně dokončena počátkem 14. století. Celkový náklon věže činil 1,43 metrů. Věž se poté nakláněla až do roku 1990, kdy náklon dosáhl více jak 4,5 metrů.

Snahy o nápravu
Například v roce 1934 se italský inženýr Girometti pokoušel věž vyrovnat 361 vrty v patě věže. Tento pokus však vedl k ještě většímu náklonu.

Až nynější technika umožnila řešení, které by mělo věži poskytnout stabilitu alespoň na dalších 300 let. Mezinárodní tým expertů přišel po letech neustálého bádání na to, jak šikmou věž zastavit v jejím pádu. Vše spočívalo zejména v odčerpání podzemní vody a v nahrazení měkkého jílovitého podloží.

Reklama