I když děti často vypadají jako andílci, dokážou k sobě být velmi kruté. Už v mateřských školách se tak objevuje šikana, která bývá považována za neškodné škádlení. Když už ji učitelé odhalí, ne vždy si s ní vědí rady. A tak rodiče zvažují, co dál. Stejně jako Alena (34).

Vždycky si pochvalovala, jak má citlivého a rozumného syna. Filípek se nikdy nepral s dětmi na pískovišti a při sporech vždycky raději ustoupil. Jenže všeho moc škodí. „Když nastoupil do školky, úplně se změnil. Byl šikanaposmutnělý, ráno se mu nechtělo vstávat, v noci se častěji budil. Vůbec mě ale nenapadlo, že by to mohlo mít nějakou závažnější příčinu. Ani já tam nechodila ráda. Jenže jeho nálada se neměnila,“ říká mladá maminka, která proto začala po příčině pátrat. Když se syn rozpovídal, nestačila se divit.

Prozradil mi, že s ním chodí do školky kluk, který je na něj zlý. Posmívá se mu, poštvává proti němu ostatní děti, a dokonce mu i ubližuje a vyhrožuje. Vydala jsem se tedy hned druhý den za jeho učitelkou,“ popisuje Alena. Jenže pro ni to nebyla žádná novinka. „O všem věděla a přiznala, že malého tyrana trestá dnes a denně. Nezlobí prý jen našeho Filípka, i když na toho se zaměřil nejvíce. Nevěřila jsem vlastním uším. Proč mě o tom neinformovala? Ani rodiče toho spratka si do školky nepozvala!“ vypráví rozhořčeně. Jenže jak se později ukázalo, domlouvání rodičům bylo stejně marné jako všechny tresty pro jejich syna. Jen mladé učitelce vynadali, že si na něho zasedla jen proto, že je jejich dítě živější a sebevědomější než ostatní.

A tak jediné, co se změnilo, je ostražitost malého tyrana. „Vždycky si počká na chvíli, kdy se učitelka nedívá. A ona má teď pocit, že se situace zlepšila. Už jsem byla i za ředitelkou, která slíbila, že věc prošetří. Jenže podle Filípka se nic nezměnilo. Manžel mu radí, aby ho také něčím praštil, aby se bránil, ale on takový prostě není. Navíc mi to ani nepřijde správné. Proč by se měl kvůli jednomu klukovi učit chovat jako neandrtálec?“ myslí si Alena, která už zvažuje i změnu školky.

Co na to odborník?

Zeptali jsme se Pavla Dosoudila z Pražského centra primární prevence, který se podílel jako lektor a konzultant na projektu Minimalizace šikany na vzdělávání pedagogických pracovníků v prevenci rozvoje šikany ve třídních kolektivech.

Jaký postup byste paní Aleně poradil?
Radit rodičům, co dělat, je v tomto případě složité. Pokud školka spolupráci neodmítá, ale nedaří se jim dosáhnout cíle, mohou se rodiče ptát, jak situaci ve školce řešili. Můžou žádat, aby se školka při řešení spojila s odborníkem například z pedagogicko-psychologické poradny či střediska výchovné péče. Pokud mají dojem, že školka nepracuje dobře a nedaří se dohodnout na změně, mohou se obrátit na zřizovatele či Českou školní inspekci ČR. Váhal bych, zda se ve školce obrátit na polici, jak tomu je někdy ve školách základních a středních. Nevhodné a neúčinné bývá snažit se vzít situaci do vlastních rukou a jít například domluvit rodičům či pohrozit agresorovi.

Je řešením přeložit dítě do jiné školky?
Ideálním cílem je vyřešit problém ve školce, a dokonce z něj pro děti získat nějakou užitečnou zkušenost. Například důvěru k autoritě, vědomí, že své chování můžu změnit a nebudu zavržen, nové strategie řešení konfliktů atd. Rodiče samozřejmě mají odpovědnost především za bezpečí svého dítěte, pokud mají pocit, že se problém ve škole nelepší, je oprávněný a pochopitelný postup dítě ze školky vzít. Důležité je pak dát si pozor, aby například v nové školce nedocházelo k situacím stejným (v případě, kdy nějakým chováním dítě agresi vůči sobě podporuje) nebo obrácení rolí, kdy se dítě z obavy z ubližování stane raději samo agresorem. Někdy se však může stát změna školky a školy strategií, jak reagovat na neúspěch. Určitě má také ve školce mimo agresora i spoustu kamarádů a laskavých dospělých, které dítě nebude chtít opustit.

Existuje nějaká možnost, že by bylo dítě agresor ze školky vyloučeno?
Ukončit docházku do MŠ je ze zákona možné. Zákonné důvody se ale týkají spíše jednání rodičů než dítěte. Je to například neplacení, nepřítomnost ve škole, rodič závažně narušuje provoz školky... Může je rovněž doporučit lékař či školské poradenské zařízení. Nevím, nakolik se v praxi tento krok používá, ale osobně bych doporučoval provést předem jiné kroky. Například i požádat o spolupráci orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Rodičovská linka

Rodiče se mohou obrátit také na Rodičovskou linku, která nabízí poradenství po telefonu. Co o šikaně ve školce soudí její vedoucí Kateřina Schmidová?

„Vztahové problémy dětí v mateřské škole se stávají poslední dobou častým jevem. Řešit šikanu předškolních dětí je v kompetenci výhradně učitele. On je odpovědný za dohled nad dětmi a měl by rychle a operativně reagovat na konflikty mezi nimi. Šikaně by měl především předcházet a vzniklé situaci s dětmi pojmenovávat a objasňovat. Nejsem zastánce takto malé děti za jejich chování trestat, ale spíše jejich chování korigovat a nastavovat nové modely chování, popř. spolupracovat s dětským psychologem. Oběť šikany by měl umět učitel ochránit, a pokud je situace vztahově neúnosná, je vhodné dítě netraumatizovat a zvážit přeřazení do jiného oddělení či mateřské školy.“

Je to ještě škádlení, nebo už šikana?

Škádlení je zábavou pro obě zúčastněné strany, ale šikanou se baví jen agresor. Šikanovaný se cítí zraněný a ponížený.

Šikana je záměrná a opakuje se (ne vždy), většinou probíhá dlouhodobě. Agrese je samoúčelná a projevuje se nepoměrem sil.

Reklama