Stoupá počet dětí, které si stěžují na šikanu ve škole. Podle ředitelky Linky bezpečí Lucie Peškové se 5 procent z loňských 258 843 telefonátů týkalo právě tohoto problému.

„Meziroční nárůst je zhruba jedno procento, což prakticky znamená o 300 volání více než loni. Věk aktérů šikanování navíc klesá a posouvá se z období puberty do období mladšího a staršího školního věku,“ uvedla ředitelka.
Nejčastěji volají kvůli šikaně děti ve věku 12 až 15 let, více než v polovině případů se jedná o dívky.

Dítě trpí stále déle

Doba šikanování se prodlužuje. Dítě či dospívající v roli oběti vystavován opakovanému a mnohdy systematickému psychickému či fyzickému obtěžování.

V přibližně jedné pětině případů byli volající vystavováni šikanování po dobu jednoho měsíce až půl roku. Podle Linky bezpečí se zhruba 37 procent dětí potýká s dlouhodobou šikanou, k níž dochází déle než po dobu půl roku.

Vyprávělo vám někdy vaše dítě o šikaně v jejich třídě? Zažili jste ji sami?

Reklama