Stavbám tohoto geniálního architekta je přisuzována magická moc. Každá z nich v sobě skrývá nevysvětlitelnou energii, symboliku a možná i záhadná poselství. Byl to stavitelův záměr, nebo jde jen o náhodu?

Santini

Jisté je, že Jan Blažej Santini (1677–1723) stavitel italského původu zanechal v české krajině celou řadu obdivuhodných staveb, které dodnes vyvolávají údiv svou dokonalou geometričností a přísným řádem. Ať už jsou to monumentální kostely nebo drobné kapličky, každá v sobě ukrývá symboliku, kterou objeví jen vnímavý pozorovatel. Symboly čísel, hvězd nebo křížů se opakují, a tím se zvyšuje jejich účinek.

SantiniMáme v tom hledat nějaký skrytý význam, nebo je to jen matematická dokonalost a přísný řád, který ve výsledku působí na naše smysly a propůjčuje stavbám magické kouzlo?  

Byl Santini „jen“ geniální architekt a perfekcionista, který dokázal využít hry světel, aby jeho stavby získaly na působivosti, nebo do nich opravdu ukryl nějaké šifry, které se dosud nepodařilo rozluštit?

Nejvíce otázek vyvolává poutní kostel Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou.Je zasvěcen Svatému Janu Nepomuckému, který jak známo zemřel mučednickou smrtí. Podle pověsti Santininad místem jeho skonu vyšlo pět jasných hvězd, a právě pětka se stala výraznou symbolikou tohoto krásného kostela.

Půdorys je ve tvaru pěticípé hvězdy, kostel má pět vchodů a pět oltářů. Je umístěn do středu zděného ochozu, který má pět kaplí a pět vchodů. Z ptačí perspektivy pak vyjde najevo, že celý „areál“ poutního místa má tvar deseticípé hvězdy. Je to symbol deseti božích přikázání, nebo jen Santiniho geometrická hříčka?

Člověka až zamrazí ta dokonalá symetrie a nádhera, ale záhadologové se v tom snaží najít mnohem víc. Číslo pět jako symbol Jana Nepomuckého může být jen záminkou. Ve skutečnosti by mohlo být klíčem k rozluštění  jakéhosi tajného kódu, který by mohl odhalit poklad templářských rytířů.  

Ať už je to jakkoliv, pro mě budou Santiniho stavby vždycky „jen“ dílem geniálního architekta, který překonal svou dobu. Jestli jejich působivosti dosahoval svými technickými vědomostmi, nebo skrytou symbolikou, nehraje roli. Ale v každém případě se na každý jeho kostel, kapli nebo palác už budu dívat podstatně pozorněji.

Čtěte také

Reklama