Když poprvé přijedete do Sieny a vidíte ty všudypřítomné kojící vlčice, máte pocit, že jste se ocitli v Římě. Ne, nebojte se, jste opravdu v Sieně. Za hojnou přítomnost tohoto původně římského symbolu může fakt (nebo jen legenda), že Sienu založil Senia, syn Rema. Ve skutečnosti má město etruský původ, nicméně jeho sláva započala v prvním století před naším letopočtem, kdy zde Římané založili tábor s názvem Sena Julia.

V Sieně jako by se zastavil čas. Historické centrum s křivolakými uličkami a paláci z červenohnědých cihel z hlíny Terra di Siena vytváří dokonalou iluzi středověku. Odvěký soupeř Florencie, nejkrásnější středověké město Itálie, si dokonale uchovalo svůj lesk z doby své největší slávy.

Siena

Historické jádro města tvoří spleť křivolakých uliček soustředěných kolem náměstí ve tvaru lastury. Piazza del Campo je přirozeným centrem města, kde se setkávají nejen turisté, ale díky místní univerzitě je zde hojně zastoupená i studentská mládež. A tak Siena působí skutečně velmi živě a rušně.  

Siena-Piazza-del-Campo

Siena-Fontain-Gaia

Na nejvyšším místě náměstí je velká renesanční kašna Fontána radosti (Fonte Gaia) z počátku 15. století, kterou vysochal Jacoppo della Quercia. Kolem celého náměstí s červenou dlažbou, která je rozdělena do devíti segmentů, stojí v půlkruhu krásné paláce s členěnými fasádami. Od kašny se plocha náměstí svažuje ve tvaru mušle do jednoho místa před budovu radnice - Palazzo Pubblico. Palác z roku 1297 je jedním z nejkrásnějších gotických paláců v Itálii. Svou konkávní fasádou uzavírá spodní část náměstí a vytváří iluzi skutečného amfiteátru.

Siena-Palazzo-Pubblico

Dominantou paláce je jeho 102 m vysoká štíhlá věž Torre del Mangia. Máte-li fyzičku zdolat více než 500 schodů, poté co vystojíte cca hodinovou frontu a zaplatíte 8 eur za osobu, budete odměněni úchvatným výhledem na město. Bohužel, o tento pohled se s vámi nepodělíme... ale nebylo to rozhodně kvůli té ceně.

Siena-Palazzo-Pubblico-court

Vnitřek paláce je však neméně zajímavý. Historické sály v 1. patře ukrývají vzácná umělecká díla. Zejména zaujmou fresky od Ambrogia Lorenzettiho v sále Salla della Pace ze 14. století.

Siena-Palazzo-Publico

V nádherně vyzdobeném sále Sala di Risorgimento jsou fresky s výjevy z historie sjednocení

Největším lákadlem turistů v Sieně je určitě sienský dóm. Santa Maria Assunta je nejkrásnější románsko-gotickou katedrálou v Itálii. Monumentální stavba, na kterou hledíme s úžasem, je přitom jen částí toho, co Sieňané původně plánovali. Současná stavby měla být pouze příčnou lodí plánované katedrály, z čehož však byly postaveny jen části obvodových stěn. Ty dnes můžeme vidět vedle katedrály. Stavbu zastavil zhoubný mor, který postihl Sienu roku 1348, jemuž podlehla více než polovina obyvatelstva města. A navíc došly peníze. I tak nám zůstalo mistrovské dílo, které působí zcela ojedinělým dojmem.

Siena - dóm

Zeleně pruhovaná bohatě zdobená fasáda je mistrovským dílem Giovanniho Pisana

Siena-dom-fasade-detail

Detail fasády je výtečnou ukázkou sienského středověkého výtvarného umění

Interiér sienského dómu

Nejvzácnějším uměleckým dílem úžasného interiéru je mohutná mramorová kazatelna Nicola Pisana - bohužel v rekonstrukci. Uprostřed chrámové lodi je vchod do nádherné knihovny, kterou nechal postavit Francesco Piccolomini a nechal jej vyzdobit sérií fresek od Pinturicchia

Kostel San Domenico, mohutná cihlová stavba, stojí na ulici Via Sapienza spojující náměstí Salimberi náměstí Domenico. Je řádovým kostelem dominikánů. Uchovává vzácný relikviář s hlavou svaté Kateřiny. V malé kapli, která je jí zasvěcena, jsou fresky z jejího života od Sodomy. Na jedné z nich je jediný dochovaný autentický obraz svaté Kateřiny.

Siena-Chiesa-San-Domenico

Chiesa San Domenico - mohutná cihelná stavba

Svatá Kateřina, jedna ze svatých patronů Itálie, se v Sieně narodila. V malém domě na úpatí kopce v ulici Costa di Sant´Antonio, kde prožila své dětství mezi svými 24 sourozenci, je dnes poutní místo (Casa Santuario di Santa Catarina). Místnosti v domě byly již v 15. století přeměněny na malé kaple.

Casa-Santuario-di-Santa-Catarina

Casa Santuario di Santa Catarina - dům, ve kterém žila svatá Kateřina Sienská, je dnes poutním místem

Siena má kromě zmíněných celou řadu dalších velice dobře zachovalých středověkých památek. Proto je Siena od roku 1995 zapsána na Seznamu památek světového dědictví Unesco.

O Sieně je také známo, že se zde koná jeden z nejslavnějších festivalů nejen v Toskánsku, ale v celé Itálii, sienské Palio.  Závod na neosedlaných koních se koná dvakrát ročně na Piazza del Campo. Je událostí, kterou město doslova žije. Závodí proti sobě jezdci zastupující jednotlivé městské části zvané contrády o hedvábný prapor zvaný Palio. Celý festival trvající i několik dní je doprovázen krojovanými průvody, závody jezdců sledují vášnivě fandící diváci.

Sienský dóm nad městem

Mohutný černobíle pruhovaný dóm se vysoko tyčí nad okolními domy

Foto: Jiří Lády

 

V našem seriálu jste si mohli přečíst:

 

Reklama