Václavské náměstí, které se táhne od Národního muzea směrem dolů ke Starému Městu, je jednou z hlavních dominant Prahy.

 

Půjdete-li se na Václavské náměstí podívat v těchto dnech, najdete toto místo plné turistů, čilých moderních obchodů a kaváren. Toto vše je součástí zdejších historických budov, které byly v historii svědky mnoha převratných událostí.

 

Na první pohled vás možná upoutá kavárna v podobě staré tramvaje, která je umístěna právě v samém středu náměstí. Možná si díky ní vzpomenete na podobu Václavského náměstí, po kterém tramvaje skutečně převážely cestující. V roce 1895 sem byly položeny koleje elektrické dráhy, které byly odstraněny až v roce 1980. V poslední době se o navrácení kolejí na toto náměstí čile diskutuje.

 

Koňský trh

 

Náměstí bylo vyměřeno roku 1348 za osobního dohledu císaře Karla IV., a protože bylo původně určeno k trhům s koňmi, jmenovalo se Koňský trh.

Nutno však podotknout, že “architektonicky” se tehdy podobalo spíše hodně velké návsi. Potok a mlýnské kolo dole při Můstku, boží muka uprostřed jako někde v polích a nahoře šibenice.

Až koncem 18. století bylo náměstí vydlážděno a na návrh Karla Havlíčka Borovského v roce 1848 nazváno Václavským náměstím.

 

Co se na Václavském náměstí odehrálo v historii?

 

  • V roce 1848 se zde také uskutečnila všeslovanská sbratřovací mše, která byla počátkem tzv. Svatodušních bouří, několikadenního vojenského vystoupení pražských studentů a radikálů proti rakouské státní moci.
  • roku 1905 bylo náměstí svědkem demonstrací za všeobecné volební právo
  •  28. 10. 1918 zde byla demonstrace na podporu nově vyhlášené ČSR
  • 25. 2. 1948 velké shromáždění vyjádřilo podporu politice KSČ, čímž umožnilo provést puč, známý jako Vítězství pracujícího lidu či Vítězný únor
  • v lednu 1969 se zde upálili na protest proti invazi jednotek Varšavské smlouvy do ČSSR 21. 8. 1968 a počínající normalizaci studenti J. Palach a J. Zajíc
  • 21. 8. 1969 SNB ve spolupráci s armádou a Lidovými milicemi brutálně rozehnala demonstraci, připomínající výročí invaze.
  • V 80. letech bylo pak náměstí svědkem posledních křečí a zhroucení se komunistické diktatury, po kterých následoval Palachův týden a velká shromáždění během tzv. sametové revoluce v listopadu 1989

 

Socha sv. Václava

Jednou z dominant Václavského náměstí je socha knížete Václava, jenž byl zavražděn ve Staré Boleslavi muži z družiny bratra Boleslava 28. září 935. Myslbekův pomník představuje muže, ozbrojeného panovníka, neohroženého knížete.

 

Druhou dominantou je Národní muzeum, kterou ovšem komunističtí architekti od náměstí “odstřihli” magistrálou. Cestu za jeho stálými expozicemi si musíme najít v podobě podchodu pod magistrálou, ale i tak se jistě vyplatí.

 

 

Václavské náměstí je přibližně 750 m dlouhé a 60 m široké a svou rozlohou 45 000 m2 bylo ve své době největším náměstím v Evropě.

Celkovými proporcemi ovšem odjakživa připomíná širokou ulici. Tomu odpovídá i číslování domů – na levé straně od Vltavy mají lichá orientační čísla, na pravé sudá (náměstí jsou jinak číslována kolem dokola).

 

 

V daleké historii si tento prostor zachoval charakter tribuny, kde se veřejně demonstrovaly názory obyvatel Prahy, ale i celé země.

Od sametové revoluce jsou historické budovy tohoto náměstí pouze svědky masového turismu a snad všech forem obchodu.

I přesto se sem vyplatí zajít. Možná teď v prvních dnech roku 2005 je ta pravá příležitost prohlédnout si tolik historie na jednom místě.

 

 

Nedávno Žena-in uveřejnila článek, který vám radil, kde si v okolí Václavského náměstí odpočinout a kam vzít děti na hřiště.

Napište nám, jak pozorné čtenářky našeho magazínu jste... 

 

                   
Reklama